Mintimis, širdimi ar gėlės žiedu prisiglauskim prie savo Motinos

 Mielos ir mylimos Mamos!

Šią dieną kiekvienas žmogus – didelis ar mažas – savo mintimis, širdimi ar gėlės žiedu prisiglaudžia prie savo Motinos ir dėkoja jai už spinduliuojančią nesavanaudišką meilę, už pasiaukojimą, už pirmąsias gyvenimo pamokas gerbti žmogų ir tikrąsias gyvenimo vertybes. Tačiau pačios geriausios dovanos Motinoms – garbingas ir doras jų vaikų gyvenimas.

Motinos dienos proga sveikinu visas mamas, močiutes. Lai šis sekmadienis Jums būna ypatingas, pripildytas vaikų dėmesio ir šiltų dėkingumo žodžių. Tegu Jus lydi sveikata ir dvasios stiprybė.

 

Dainius Bardauskas

Kupiškio rajono savivaldybės meras

Užsk. nr. A18-20