Ministras Linas Kukuraitis įvertino Kupiškio patirtį ir naujoves

Ministras Linas Kukuraitis

Į Kupiškį – suprasti vietos aktualijų, pasisemti naujovių

Kovo 24 d. Kupiškio rajono savivaldybėje lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, jo pavaduotoja Vilma Šilalienė ir ministro patarėja Kristina Paulikė.

Vizito tikslas – išgirsti ir suprasti rajono aktualijas bei ypatumus, pasisemti rajono naujovių, kokias verta taikyti ir kitose savivaldybėse.

Dėmesio verta naujove viceministrė įvertino Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus projekto įgyvendinimui pritaikytus rajono daugiafunkcius centrus. Apie šį projektą, pavadintą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ papasakojo jo vadovė, skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

 

Įsteigta Bendruomeninių šeimos namų

Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ lėšomis Adomynės ir Antašavos mokyklose-daugiafunkciuose centruose bei Rudilių Jono Laužiko universaliame daugiafunkciame centre įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai.

Projektas šeimas ar asmenis mokys tinkamai veikti krizinėse situacijose, spręsti emocines, socialines, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių problemas, teiks kompleksines paslaugas, padėsiančias normalizuoti situaciją.

Viceministrė Vilma Šilalienė (kairėje)

Šeimos ar jų nariai konsultuojami šeimos įgūdžių klausimais, jiems teikiamos sociokultūros paslaugos, ugdymo ir ugdymosi pamokos, psichosocialinė pagalba, organizuojami pozityvios tėvystės mokymai; neturintiesiems galimybių pasinaudoti viešuoju ar privačiu transportu, bus pasiūlytas pavėžėjimas; teikiama vaikų priežiūros paslauga.

Projektą rajono Savivaldybė vykdo su partneriu – VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras, kuriam aplankyti ministras irgi rado laiko.

Šiuo metu į projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ įsitraukė 139 unikalūs asmenys, o projekte numatyta jas teikti 200 žmonių.

Ministerijos atstovams rūpėjo, ar dalyvauja projekte poros – vyras ir žmona, bet tokių lankosi tik viena. Be to, baiminamasi, kad atšilus orams norinčiųjų dalyvauti projekte sumažės.

Teikiamos paslaugos nėra pigios. Kaip sakė J.Trifeldienė, projekto dalyviai tokių niekada neįpirktų.

 

Nėra tarpinstitucinio susišnekėjimo

Ministro patarėja Kristina Paulikė (kairėje)

Į susitikimą su ministru atėjo per 20 įvairių nevyriausybinių organizacijų, viešųjų ir socialinių įstaigų atstovų ir vadovų.

Kaip vieną didžiausių Lietuvos problemų socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis įvardino tarpinstitucio bendradarbiavimo stoką. Viceministrė V. Šilalienė net pateikė pavyzdžių: jei nesutaria dviejų Savivaldybės skyrių vadovės, nebendrauja ir skyriai…

Problemos, žinoma, yra giliau: sunaikintais ligoninių skyriais regionai pajuto medicinos, suprastėjusiomis mokinių žiniomis – švietimo, iškreipta darbo rinka – socialinę reformas. O kiek dar visokių pastangų, kurių rezultatu vadinama bedarbystė, emigracija, sergamumas, alkoholizmas…

Anot ministro, situacijos subalansavimui savivaldybėse bus steigiamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. Tai valstybei kainuos, bet tikimasi teigiamų poslinkių. Jei būtų susikalbėjimas bent tarp tos pačios šakos įstaigų, Paketurių Šv. Kazimiero vaikų globos namams nereikėtų bylinėtis su Šiaulių globos namais „Šaltinis”…

 

Tarpusavyje nesusikalba net vaikų namai

Paketurių Šv. Kazimiero vaikų globos namuose ministrui buvo papasakota ne tokia ir paprasta istorija.

Įstaiga norėtų 16-metį savo auklėtinį, turintį kompleksinių raidos sutrikimų, atiduoti į Šiaulių vaikų globos namus „Šaltinis”, pritaikytus tokiems nepilnamečiams. Dviejų valstybinių įstaigų ginčas persikėlė į teismą: šiauliečiai prieš kupiškėnus nusamdė advokatą ir paauglio neėmė; paketuriečiai liko patys spręsti, kaip apsaugoti darbuotojus ir auklėtinius nuo nesveikos psichikos agresyvaus paauglio.

Nėra šioje įstaigoje žmogaus, kurio nebūtų mušęs šis 16-metis. Neseniai jis metė akmenį į mažiausią šių namų auklėtinį, gulėjusį vaikiškame vežimėlyje. Pasisekė visiems: kūdikis čiulpė žinduką – vaidas nebuvo prakirstas. Tokio neprognozuojamo paauglio nenori net spec. mokykla.

– O Švėkšnai siūlėte? – paklausė viceministrė V. Šilalienė.

– Ne, – lyg ir nedrąsiai atsakė moterys.

Kas turėtų siūlyti? Vaiko psichinė negalia nustatyta, tokiems ligoniams Paketurių globos namai nepritaikyti, valstybė yra įsteigusi specializuotų mokyklų. Sakytum, viskas gerai, bet kažkurioje vietoje sistema neveikia. Švėkšnai irgi atsisakius priimti paketurietį, Šv. Kazimiero globos namams vėl tektų minti teismo slenkstį.

 

Kodėl latviai neturi probleminių šeimų sąrašo?

Anot ministro, toliau plėtojama vaiko teisių skyrių centralizacija. Viceministrė V. Šilalienė pateikė tarpinstitucinio pagalbos tinklo algoritmą.

Gavęs signalą Vaikų teisių apsaugos skyrius (VTAS) skubiai vyksta įvertinti grėsmės vaikui. Grėsmė gali būti nulinė, pirmo, antro arba trečio lygio. Esant pastarajam lygiui organizuojamas skubus vaiko paėmimas iš šeimos. Ir trečio, ir antro lygio atvejais pradedamas intensyvus socialinis darbas su šeima ir socialine aplinka; visais trim atvejais VTAS organizuoja vaiko atvejo aptarimą, o socialinis darbuotojas – giluminį šeimos poreikių įvertinimą. Tuomet vykdomi tolesni atvejo vadybos veiksmai; numatomas pagalbos teikimas pagal planą šešiems ir dvylikai mėnesių; įjungiamas tarpinstitucinio pagalbos tinklo (socialinės paramos, švietimo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir net kultūros) koordinavimas, prasideda Vaikų teisių apsaugos tarnybos ir savivaldybės tarpininkavimas.

Anot viceministrės, latviai neturi probleminių šeimų sąrašų: socialiniai darbuotojai, vaikų teisų apsaugos ir kitos tarnybos stebi įtarimą keliančias šeimas ir tam tikru momentu tėvams pasiūlo lankyti specialius užsiėmimus. Tokį siūlymą tėvai dažnai priima kaip ženklą, raginantį keisti besiformuojančius nepagirtinus įpročius – niekas nenori, kad jo šeima būtų pripažinta problemine.

– Labai svarbu pastebėti šeimą, kai joje dar tėra socialinių problemų užuomazgos, – sakė viceministrė.

 

Kaip devintokę išprašyti į mokyklą?

Kaip realiai veiks algoritmas, parodys gyvenimas. Galimybių jį išbandyti  – tiek ir tiek.

Štai Šv. Kazimiero vaikų globos namuose ministras L. Kukuraitis ranką paspaudė devintokei, šeimynos patalpų poilsio kambaryje sėdinčiai prie kompiuterio, žiūrinčiai kažkokį filmą. Ji jau kelinta diena neina į mokyklą ir nežinia kada užsinorės eiti.

– Kodėl nelankai pamokų? – paklausė ministras.

– Eisiu jau, – atsakė ji.

Nei auklėtojos, nei direktorius neturi juridinių galių net pabarti devintokės, nors patarėjų rajone – ne tiek ir mažai: veikia Vaiko teisių apsaugos skyrius, Švietimo pagalbos tarnyba, asmens ir visuomenės sveikatos centrai, krizių intervencijos ir prevencijos tarnybos bei komisijos, vykdomos neformalaus ugdymo, niekur nedirbančių ir nesimojančių – nicų – programos, finansuojami jų matyvacijas skatinantys projektai, galų gale, yra konkreti devintokės švietimo įstaiga, jos seniūnija, seniūnaitija… O štai sėdi ji prie kompiuterio pamokų metu, šypsosi visiems ir ministrui žada jau eiti į mokyklą.

 

Globos namų vaikai – mūsų visų vaikai

Steigti globos namų šeimynas – nauja savivaldybėms deleguota funkcija.

Kupiškio rajono savivaldybė dviem naujoms šeimynoms Noriūnuose nupirko du butus; juos suremontuos ir pritaikys gyvenimui. Tai rajono biudžetui kainuos apie 25 tūkst. eurų.

Anot viceministrės V. Šilalienės, tai neturėtų kaip nors šokiruoti rajono gyventojų: juk atnaujintuose būstuose bus apgyvendinti mūsų miesto, kaimo, gal net mūsų kaimynų vaikai.

Meras Dainius Bardauskas, ministro patarėja K. Paulikė ir viceministrė V. Šilalienė

Ar dėl atsiradusių išlaidų pergyvena Kupiškio rajono vadovai. Lyg ir ne. Kaip temainfo.lt sakė rajono meras Dainius Bardauskas, išlaidos didžiulės, bet – šiaip ar taip – jos neišvengiamos: Šv. Kazimiero vaikų globos namai tapo per ankšti. Ir tikrai: šiek tiek per 30 vaikų galinčiose talpinti šeimynose dabar spaudžiasi per 40 globotinių: lovų pristatyta buhalterijoje, sporto salėje.

Kupiškio rajono meras D. Bardauskas ministro L. Kukuraičio prašė rasti galimybę bent keliems etatams finansuoti. Paketurių globos namų kiekvienoje šeimynoje dirba keturios aklės, o turėtų dirbti šešios. Pasakymai, kad tas pats auklių kolektyvas privalės rūpintis ir Noriūnų šeimynomis, nebesusidėlioja į jokius rėmus.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos