„Metų ūkis“ Kupiškyje jau turi šių metų nugalėtojus

Lietuvos ūkininkų sąjunga 23 kartą paskelbė organizuojanti „Metų ūkio“ konkursą. Jo tikslas – skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti savivaldybėse geriausius.

Tikėtina, kad pastarasis vertinimas dažniausiai sutrikdo žemdirbius, kuklumas ir santūrumas tebėra kaimo bendruomenėse svarbios vertybės, pristabdančios žmonių aktyvumą ir veržlumą. Ogi šias savybes galima suderinti, nutarus, kad ūkininkavimo patirties sklaida yra nesavanaudiškas dalijimasis žinojimu, o uždarumas tolygus šykštumui ir gobšumui, šalia dar glaudžiasi ir pavydas, kad kito sėkmė neaplankytų…

Organizatorių kalbinami konkurse dalyvauti ūkininkai dažnai teisinasi, kad dalyvautų, jeigu nebūtų tokio didelio viešumo, garsinimo, o tai dažnai paskatina kaimynišką nesantaiką – kam to reikia?..

Vis dėlto Kupiškio LŪS taryba apsisprendė konkurso šiemet nepraleisti, kupiškėnai atrodytų apsileidę, tingintys prisidėti prie visuomeniškos veiklos, nutarė paprašyti seniūnų talkos. Ir surinko seniūnijų pretendentus: Subačiaus – Egidijų Binkį, Kupiškio  – Valdą Čemerį, Vytautą Laužiką, Alizavos – Dalių Baroną, Skapiškio – Vygantą Giedrį, Valdą Semėną, Šimonių – Eimantą Šerelį, Robertą Blaževičių. Tik Noriūnuose neatsirado pasiryžusiųjų.

Konkurso komisija – Ūkininkų sąjungos, savivaldybės Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biuro atstovai – aplankė visus pretendentus. Ir nustebo, pasidžiaugė…

– Nauji žmonės, nematyti, jauni, optimistiški. Turi geros technikos, gražūs jų pasėliai, laukai, prižiūrėti keliai ir pakelės, tvarkomi melioracijos grioviai. Gražios sodybos, vadinasi, ilgam žmonės čia ruošiasi gyventi, vaikams ir anūkams viską daro. O iš tų sodybų gyvenimo būdas ir įpročiai toliau plinta, gražėja visi kaimai, gyvenvietės – tai yra svarbiausia. Visi konkurso dalyviai verti padėkos, kad išdrįso dalyvauti šiame konkurse, kad parodė savo ūkius, pasikalbėjo su mumis, – taip viešnagę pas konkurso dalyvius apibūdino LŪS rajono skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius.

Didžioji dauguma dalyvių – augalininkystės ūkių šeimininkai, nedidelių plotų žemdirbiai; tik du ūkininkai laiko mišrius ūkius, melžiamų karvių fermas, jaunesni ūkininkai augina javus, įvairias grūdines kultūras, pagal privalomus žalinimo reikalavimus sėja ir pupinius augalus.

Beveik visi ūkininkaujantieji pasakojo apie tokią pat pradžią – paveldėtą senelių žemę ir senas sodybas, savo gimtinę, kurios atsisakyti nesiryžo. Kai kurie gyvena miestuose, Panevėžyje, ten auga ir mokosi vaikai, o visų savaitgaliai, talkos, darbai būna kaime. Kai kurie ūkininkai – Sibiro tremtį patyrusiųjų vaikai ir anūkai. Tai įrodo neužmušamą lietuvio darbštumą, gyvybingumą ir prieraišumą– apie tai šnekos vyniojosi Laužikų, Semėnų sodybose. Daugelyje ūkių komisijos narius žavėjo puikiai tvarkomos sodybos, idealios vejos, gėlynų kompozicijos, tvenkinėliai, fontanai. Tai ūkininkų žmonų didžiausias nuopelnas, akys ir širdis džiaugėsi gamtos žalumoje sukurtu grožiu, natūraliu ir puikiai derančiu su visa aplinka. Kur grožis, ten turi gyventi geri žmonės, iš ten sklinda gera energija, ten gerai turi jaustis ir visi gyvuliukai, visi gyviai. Gamta gydo – toks jausmas apima, bet kad tai pastebėtum, reikia daug rankų triūso pridėti.

Gal todėl komisijos nariaiiš ūkių apvažiavimo Kupiškin sugrįžo džiugiai nusiteikę. Ir netrukus susumavo balus, nusprendė, kas tapo prizininkais. Pirmoji vieta pripažinta Valdui ir Rasai Semėnams, antroji – Astai Ir Valdemarui Čemeriams, trečioji – Agnei ir Eimantui Šereliams.

 

Matas Žebrokas

Autoriaus nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_graziausia_sodyba_13.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]