Meškiukas Pūkuotukas: „Savižudybių galime išvengti”

Neatvažiavo šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė į gegužės 23 d. Kupiškyje vykusį seminarą „Savižudybių galime išvengti”. Niekur ir nebuvo skelbiama apie tai, kad ji atvažiuos, bet žmonėse vyko spėlionė: vieni sakė Ekscelencija turėtų atvykti 9, kitų žiniomis – 11 val. Dar vieni tvirtino, kad šalies vadovė dalyvaus Kupiškiui, Varėnai, Rietavui ir Kelmei pasirašant bendradarbiavimo memorandumą. Neatvažiavo. Bet žmonės laukė Prezidentės, ir tai svarbiausia.

Aktorė Jurgita Jurkutė

Savižudybių prevencijos renginys vyko Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje. Gerai, kad buvo svečių, nes vietinių susirinko nedaug. Prisiminus prieš gerus metus Kupiškiui surengtą pirmą renginį prieš savižudybes, gali spėlioti, kodėl anuokart kupiškėnų atėjo tiek daug, o dabar – nebe. Ir tada, ir dabar dalyvavo Vilniaus Universiteto profesorė Danutė Gailienė, tokia įtaigi savo pranešimais, jog pačioj širdy ir visam laikui išlieka susikurta nelaimės tavo šaliai nuojauta. Išliks ir žinių, apie tai, kiek daug nepadaryta, kad savižudybių vis dėlto išvengtume.

Ir tada, ir dabar dalyvavo Kupiškio psichologė Valija Šap. Tada – kaip naujokė, net keista – tokia dar mažai žinoma, dabar gi – vos ne renginio moderatorė. Anuokart psichologei V.Šap labai nepatiko, kad temainfo.lt, išanalizavusi Rokiškio visuomenės sveikatos biuro pateiktą Kupiškio rajono sveikatingumo analizę, priskaičiavo daugybę ligų, kuriomis kupiškėnai lenkia ne tik apskrities, bet ir visos šalies vidurkį. Prieš atvykstant į Kupiškį prof. D.Gailienei buvo noras dar kartą parodyti skaičius: gal gi tokie didžiuliai širdies ir kraujagyslių, psichinių, nervų, stuburo iškrypimo, priklausomybės, girtuoklystės psichozių ir kitokių ligų skaičiai turi įtakos norui žudytis? Net traumuotų galvų tais metais Kupiškyje suskaičiuota daugiausia, nes gi ir išgeriama čia nemažai.

Už šituos paskaičiavimus V.Šap viešai taip sukritikavo temainfo.lt, nors imk, rodės, ir pasikark.

Su psichologe – jos stipri komanda. Šie žmonės labai nenorėjo, kad pasikeistų valdžia, rajonui vadovausi 18 metų. O dviejų kadencijų meras Jonas Jarutis, tik prieš rinkimus apsižiūrėjęs besąs pasaulyje didžiausio savižudžių skaičiumi rajono vadovu, ėmė kurti Savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupę.

Tarybos nariai teiravosi, ar nebus taip, kad įkūrus Grupę, bus prašoma pinigų jai išlaikyti?

– Oj oj oj – ne ne ne! – tokio tvirtumo buvo duota garantija.

Profesorė Danutė Gailienė (iš kairės), psichologė Valija Šap

Kažkas dar pasiteiravo, ką gi galėtų reikšti psichologinė krizė.

– Kiekvienas tarybos posėdis man yra emocinis sukrėtimas, – tuokart pasakė dabartinis meras, o tada – dar tik kandidatas į šias pareigas.

– Noriu paklausti, ar tai, kad būdamas posėdyje pajaučiate sukrečiantį įvykį… Ar jis sutrikdo įprastą Jūsų gyvenimą? Kiek laiko tai bus jums juntama? – teiravosi psichologė V.Šap.

Salė suklego: psichologė aiškiai perlenkė lazdą, bet ji, matyt, mėgavosi situacija, nes tęsė:

– Jeigu posėdis vyksta kiekvieną mėnesį, ir jūs mažiausiai dvi savaites jaučiatės sutrikęs, aš jums rekomenduoju – gal tikrai atsisakyti šitos veiklos?

Ji juokėsi iš savo pokšto, ir buvo nemalonu tai matyti.

Kai 2015 m. Savivaldos rinkimuose per 70 proc. Kupiškio rajono rinkėjų balsavo už D.Bardauską, nieko kito geriau ir nesugalvosi, kaip ateiti pinigų – 10 tūkst. eurų pusmečiui: duos – gerai, neduos – irgi gerai. Nedavimas arba negavimas buvo įvertintas kaip išsprūstantis šansas išspręsti itin skaudžią savižudybių problemą ir išplatintas per visą Lietuvą. Gi J.Jarutis, palikęs praskolintą rajoną, nė grašio neskyręs minimai problemai spręsti, rinkimuose taip ir nesugebėjęs išnaudoti skaudžios temos kozirio, Grupės iki šiol yra vertinamas labai gerai; konferencijoje jo pavardė buvo minima net kelis kartus, kartais jis buvo minėtas be pavardės, tik kaip buvęs meras.

Seminare „Savižudybių galime išvengti” vėl užsiminta: prašėm, nedavė. Girdi, jau patys Grupės nariai stovi ant psichologinio išsekimo ribos. Kas matė anuokart rajono Tarybai pateiktą sąmatą, iki šiol nepamiršo, kokių sumų reikia psichologo konsultacijoms.

Konferencijoje dalyvavęs Rotary internacional apygardos Nr. 1462 valdytojas Vygantas Grinis teigė, jog projektui „Savižudybių prevencijos modelio plėtojimas ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse” įgyvendinti tikimasi 500 tūkst. JAV dolerių paramos iš užsienio partnerių. Gauti Lietuvai tokius pinigus reikia įdirbio, patirties, pasitikėjimo savimi ir kitų – tavimi.

Verslininkas Vladas Lašas

Asmeninėmis lėšomis savižudybių prevenciją remia konferencijoje dalyvavęs verslininkas, Lietuvoje pagarsėjęs altruistas, geradarys verslininkas Vladas Lašas. Jis apmokėjo nemažai psichologų konsultacijų. Beje, ir šįkart buvo vaišingas: seminaro dalyviams jis atvežė po šokoladinį medalį. Sakė, Kupiškis bus vertas Alfredo Nobelio medalio, jei rajone nebenusižudys nė vienas žmogus. Kai renginio organizatoriai buvo pakviesti bendrai nuotraukai, V.Lašas paragino nusifotografuoti visiems konferencijos dalyviams. Nedrįsusiuosius pakilti iš vietos jis ragino:

– Einam – apsikabinsime, nusišypsosime.

Žmonės šypsojosi vien tai išgirdę, stojosi ir ėjo. Ir buvo keista: šypsojosi ir visai nieko negavusieji.

Kupiškiui atiduota reagavimo į savižudybės riziką algoritmo kūrėjo garbė. Apie tai išgirdęs kupiškėnas būtinai paklausia, kas tas algoritmas? Pačiai psichologei V.Šap lengviau tai paaiškinti pavyzdžiais. Ir konferencijoje ji pasakojo apie labai rimtą situaciją, kuomet paaiškėjo, jog mokinys ketina žudytis. Tokiam atvejui jau paruošta mokytoja. V.Šap skambina tik dėl visa ko: paklausti, ar viską gerai padarė. Viskas buvo padaryta gerai, vaikas išvežtas į Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą (PASPC). Tada jau iš ten skambina psichologei V.Šap ir klausia, ką daryti. Algoritmas ir yra tam tikra sistema, kai reikia skambinti V.Šap.

– Tokių atvejų – šimtai, – sakė psichologė, ir tai labai sustiprino konferencijos svarbą ir reikšmę.

Juk negali būti, kad skaičiai imami iš lubų: grupė rajone jau spėjo suorganizuoti 69 paskaitas, jų klausė 391 žmogus. Išeitų, po 5-6 – paskaitoje.

Grupė kol kas dėmesį skyrė 45-50 metų žmonėms, ir – įdirbio dėka – 74 proc. korėsi vyresni nei 65-erių. Visų pakonsultuoti psichologė fiziškai neįstengia, o jaunesni nė nebeskambina.

– Aš klausiu labai logiškai: kur visi dingo? – kalbėjo psichologė ir pati labai logiškai atsakė: – Mat jau dirba daug stiprių konsultantų.

Maža to būtų: Edmundo Jakilaičio LRT forume teko girdėti, kad Grupės dėka vienas kupiškėnas metė gerti. Skaičiai kalba patys.

Vilniaus miesto tarybos narys, konferencijos dalyvis Mykolas Majauskas sakė, kad nieko iš prevencinių programų nebus, jei jose dalyvaus tik vienos partijos atstovai. Savižudžių turėtų mažėti, kai atsiras iniciatyvų jungtis visų partijų atstovams.

Sprendžiant problemą nebeturėtų likti priešiškumo, tyčiojimosi iš iniciatyvų ar iš paprasto klausimo.

Juk nerašytasis Kupiškio algoritmas irgi turi jėgos. Valdiškais pinigais sukūrus vienpartinę privataus kapitalo Grupę brangioms psichologo konsultacijoms teikti – vienas iš būdų susikurti stiprų nekritikuotiną įvaizdį, kai užgaulios viešos replikos tampa oficialiu tonu. Ką atsakytų V.Šap, jei kas jos paklaustų, ką daryti, kad apysveikis lietuvis apskritai pasitikėtų psichologu. Kupiškyje išlieka atviras klausimas, kodėl V.Šap neina dirbti į PADPC. Čia trūksta tokių specialistų, čia tebegyvas Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus rinkiminių pažadas įsteigti psichologo etatų. Rinkimų plakatui nusifotografuota su Kupiškio savižudžio vaikais, ir tiek.

Gal gi Rotary pinigų labiau reiktų padėti parengti valstybės programai kai kurioms privačiai per brangioms paslaugoms suvalstybinti?

O gal, kaip V.Lašas sako, tik šypsenos ir tereikia – gyvenime ir dokumentų nuotraukose? Galgi jau nebereikia to apvelto sovietinio neaiškumo, kur eiti, pas ką kreiptis, kur tos Grupės ieškoti, kodėl Lietuvos psichologų paslaugos neįperkamos – V.Lašo paramos reikia. Juk ir konferencijoje menko protelio Pūkuotuko, Triušio ir kitų personažais buvo išdėstyti ne kas nors, o tik nerašyti kupiškėniško algoritmo principai. Argi galėtų būti, kad menko protelio pūkuotukai, triušiai, knysliukai – renginyje dalyvavę Varėnos rajono meras Algis Kašetas, Rietavo – Antanas Černeckis, Kelmės rajono meras Vaclovas Andriulis, aktorė Jurgita Jurkutė, profesorius Arūnas Dermanavičius, daktaras Paulius Skruibis, „Jaunimo linijos” psichologas Antanas Grizas ir kiti? Žinoma, kad ne. Tik kupiškėnai turėjo atsirinkti, „kas po kam”. Čia tik vietiniams pademonstruotas talentas sukurti psichologinę įtampą. Negi taip būtų, kad dėl to ir seminaras organizuotas?

Vertinti tai, kas Kupiškio uždengta kepure, ko gero irgi yra savižudybė. Kokiais epitetais yra puolę būtent šios Grupės nariai galgi neverta cituoti?

Psichologė V.Šap, temainfo.lt paklausta, ar gerai tuokart jautėsi pasijuokusi iš rajono Tarybos nario, o tuo pačiu – ir iš visos Tarybos, sakė:

– Aš gi atsiprašiau!

Taigi, jei kažką šis rašinys įskaudino, jei kas nors pasijuto menko protelio Pūkuotuku, aš atsiprašau. Vadovaujuosi geriausiais pavyzdžiais.

Iš seminaro programos ženklų gali suprati, jog jį organizavo „Rotary internacional”, asociacija „Global Lithuanian leaders”, „Jaunimo linija”, Valstybinis psichikos jaunimo centras ir… Kupiškio herbas. Svečiai ir be užrašo žino, kad renginys organizuotas ne psichologės V.Šap, o šio rajono Savivaldybei priklausančiose patalpose.

 

Rita Briedienė

Pauliaus Briedžio nuotraukos