Mero D. Bardausko metinė ataskaita – pokalbis su kupiškėnais

Trumpa 2016-ųjų apžvalga

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas sakė, jog jam užtenka savo metinę ataskaitą paskelbti viešo informavimo priemonėse – neprivalu dėl jos susitikti su rinkėjais, tačiau birželio 13 d. Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje toks susitikimas įvyko ir truko apie 1,5 valandos.

– Norėdamas gyvo kontakto su žmonėmis, – renginio tikslą sukonkretino meras; pridūrė – dar susitiksiąs su subatėnais ir kurios nors didesnės rajono seniūnijos gyventojais.

2016-ieji – antri šios kadencijos rajono valdančios koalicijos – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijos – valdymo metai. Pusiaukelė.

Prioritetiniais dalykais išlieka švietimas, vaikų ir jaunimo politika, žmonių saugumas ir finansinių srautų suvaldymas. Pasakęs „Mums tai pavyko padaryti” meras tris kartus pastukseno į stalą.

Savivaldybės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas”, „Kupiškio vandenys” metus užbaigė be didesnių nuostolių; iš amžino skolų liūno pavyko ištraukti UAB „Kupiškio komunalininkas”.

2016 m. darbai buvo finansuoti iš kelių šaltinių: Valstybės investicijų programos (VIP), Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžetų.

Prie didžiųjų darbų, finansuotų iš rajono biudžeto, meras priskyrė Meno mokyklos Dailės skyriaus rekonstrukciją, vaikų žaidimo aikštelių statybą bei atnaujinimą mieste ir rajone; saugaus eismo kalnelių, Šimonių ir Alizavos vaizdo kamerų įrengimą…

Iš VIP programų didžiausi darbai atlikti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje (atnaujinta salė), Alizavos pagrindinėje mokykloje (sporto aikštyno modernizavimas) ir t. t.

Po trumpos metų veiklos apžvalgos susitikimas vyko klausimų-atsakymų forma.

 

Apie baseiną

Meras prisipažino neabejojęs, kad klausimas apie baseiną bus.

Šiam statiniui skirtame sklype bulvių nežadama sodinti, o ir sodinamos jos, kaip teigė meras, tik iki šv. Antano. Vis dėlto, rajono valdžios situaciją dėl baseino jis įvertino posakiu „netinkamoj vietoj ir netinkamu laiku.”

Yra rangovas, yra pirmo etapo projektas, tačiau naujas Seimas tolesnius darbus sustabdė – Kupiškiui nebeskyrė numatytų pinigų. Ir ne tik Kupiškiui. Žygių buvo visokių: susitikta su Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriumi, Vidaus reikalų ministerijos viceministru, Premjero padėjėju savivaldybių reikalams. Nieko džiuginančio: net tvirtas pažadas skirti pinigų 2018-siais dabar jau nebe toks tvirtas. Pradėti planuotus darbus šiemet – šiam tikslui atidėta ir biudžeto pinigų – tapo rizikinga.

– Jei dabar įkištume savo atidėtus pinigus, o tokio objekto neįkąsim, būsim apkaltinti neūkiškumu. Statytume 20-30 metų. Esam laukime. Pažiūrėsim, – sakė meras.

 

Apie L. Stuokos-Gucevičiaus aikštę

Aikštės techninis projektas yra baigtas, pradedamos rangos darbų pirkimo procedūros. Darbai bus atliekami iš europinių, o ne valstybės pinigų – korekcijos neįmanomos.

– Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį sutiksim išdraskyta aikšte? – kažkas mestelėjo repliką.

Valstybės 100-metis bus minimas visus metus, – sakė meras ir pasiūlė žodžius „išdraskyta aikštę” pakeisti tikslesniais – „pradėsim darbus”.

Rajono Tarybos narys Algirdas Gasiūnas suabejojo, ar yra numatytas aikštės akcentas.

Žymus skulptorius kupiškėnas Juozas Kėdainis sukūrė maketą architektui Laurynui Stuokai-Gucevičiui: paminklas turėjo atsirasti Vilniuje arba Kupiškyje. Meras tikisi, kad paminklas bus pastatytas aikštėje.

L. Stuokos-Gucevičiaus biustą, stovintį aikštės nišoje, planuojama perkelti prie architekto vardu pavadintos Kupiškio gimnazijos.

Vėliau prie šios temos sugrįžęs buvęs paveldosaugininkas Kazys Stančikas, priminė: po gimnazijos renovacijos dingo L. Stuokos-Gucevičiaus bareljefas. Be to, žolėse skęsta paminklas 1941-ųjų birželį prie Panevėžio cukraus fabriko sušaudytiems Kupiškio gimnazistams.

– Dar daug ko esam nepaminėję, ir man tai yra nepriimtina. Ir nacionaliniu mastu trūksta patriotinio auklėjimo, – sakė rajono meras ir padėkojo K. Stančikui už pastebėjimą.

 

Apie Kupiškio autobusų sotį

Stotis turėtų labai pasikeisti ir, anot mero, reprezentuoti Kupiškį kaip kokį Las Vegasą. Pastatas žada būti dviejų aukštų: ten įsikels įstaigų, nevyriausybinių organizacijų biurai, VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (gal net jau pakeitęs pavadinimą), antrame aukšte planuojama kavinukė.

Šiuo metu vykdomas stoties pastato projektavimo darbų pirkimas.

 

Apie žalias atliekas

Savivaldybė numato didelį konteinerį žaliai masei prie miesto kapinių ir privačių namų rajone.

Dar vienas momentas: gyventojams dalinami kompostavimo konteineriai, tereikia kreiptis į UAB „Kupiškio komunalininkas” administraciją. Konteinerių (jų talpa – apie kubą) užteks visiems.

 

Apie kaimo gatvių ženklinimą

Kupiškio rajonas, ko gero, vienintelis, dar turintis kaimų neženklintomis gatvėmis, bet procesas juda.

– Gal gyventojai galėtų dalinai prisidėti? – klausė kupiškėnas.

– Ar už save kalbat? – klausė meras, ir paminėjo pavyzdžius, kai Kupiškio namų bendruomenė finansiškai parėmė automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimą.

Anot paklausėjo, kreiptasi į Radviliškio įmonę, gaminančią gatvių lenteles, tačiau individualūs užsakymai yra brangūs.

Meras abejoja, ar kaimų gatvių ženklinimą pavyks pabaigti iki kadencijos pabaigos.

 

Apie gatves, pavadintas komunistų vardais

Meras kreipėsi į Kupiškio gyventojus sukrusti dėl Pajarsko ir Žekonio gatvių pavadinimų keitimo. Palikti užmarštyje šiuos komunistinius veikėjus būtų gražus akcentas artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Renginyje dalyvavusi buvusi rajono Tarybos narė, gydytoja Milda Narmontienė prisipažino, jog ji, iškilus šiam klausimui, kaskart nejaukiai jaučiasi. Jos manymu, Taryba turėtų būti ryžtingesnė – pakeisti gatvių pavadinimus. Dėl saugomos pagarbos komunistams, tarpukariu griovusiems Lietuvos nepriklausomybę, nejauku visam Kupiškiui.

Meras priminė Panevėžio miesto tarybos vieningą sprengimą – pakeistas „Kolūkiečių” gatvės pavadinimas.

 

Apie „šunų dėžutes”

Kupiškio rajono meras D. Bardauskas neseniai grįžo iš viešnagės Lenkijos Zgežo mieste, su kuriuo Kupiškis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį. Šis miestas, skaičiuojantis apie 30 tūkst. gyventojų, irgi turi dėžutes augintinių ekskrementams surinkti. Jos senos, nesimato atnaujintų. Gi kupiškėnai savas laužo.

Meras spėliojo, ar nevertėtų kurioje nors miesto aukštelėje įrengti bokso kriaušės: jos daužymas niekam nedarytų nuostolių.

 

Apie gyvenimo sąlygų tikrinimą

Buvusi „Kupiškėnų minčių” žurnalistė Eleonora Vaičeliūnienė pasakojo apie sunkią ir neorią pensininko dalią. Kiekvieną prašymą kompensuoti už šildymą lydi Savivaldybės darbuotojo vizitas į paramos prašančiojo namus. Jos manymu, pas pensininką, perkopusį 70 metų, nebederėtų lankytis.

– Tai yra didelis pažeminimas, nes tokio amžiaus žmogaus turtas labai juokingas, – sakė žurnalistė, mananti, jog dėl tų kelių euriukų kompensacijos pensininkų buities tikrinimas tik didina Savivaldybės darbuotojų krūvį: tokio amžiaus žmogus savaime yra nusipelnęs gauti palengvinimą.

Kaip teigė E. Vaičeliūnienė, vertinama, kada pirkti baldai, nors derėtų tikrinti ne juos, o burną – tai geriausiai atspindi visą gyvenimą dirbusio žmogaus situaciją; derėtų įvertinti ir garderobą – iš kelių pasaulio šalių jo drabužiai; pasiteirauti, kiek patiria išlaidų vaistams. Anot jos, ir išlaidas už transportą pensininkams derėtų atpiginti.

– Viešnia dar pasiūlo: „Gal vaikai jums gali padėti…” Kokie vaikai?! Jau pražilę! Kaip sakant, jau anūkai pražilę, – kalbėjo žurnalistė.

– Tai yra teisės aktai, kuriais mes privalom vadovautis. Jeigu jūs nepageidaujate gauti už šildymą lengvatos, niekas ir neis žiūrėti, kas ten pas jus yra spintoj, – buvusią „Kupiškėnų minčių” akcininkę ramino meras ir priminė: PVM panaikinimas lengvatai už šildymą prašančiųjų paramos skaičių, spėjama, padidins 40 proc.

Dėl šios naujovės per Lietuvos savivaldybių asociaciją, kurioje D. Bardauskas atstovauja Panevėžio apskričiai, kreiptasi į ministerijas, asmeniškai į Seimo narius. Bet ką daryti tokiais atvejais, kai Biržų-Kupiškio apygardoje rinktas Seimo narys net viešai prisipažįsta – neįsigilinęs.

– O balsuoja, – truktelėjo pečiais meras.

 

Padėkos

D. Bardauskui buvo padėkota už jo paties vedamas diskotekas jaunimui. O štai Jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė padėkojo merui už įvestą šildymą.

– Norėčiau viešai ir garsiai padėkoti jums, mere, ir jūsų komandos nariams, kurie pagaliau po tų devynerių šaltų gyvenimo metų jaunimo centre… Mes (praeita žiema – pirmi metai) – pražiemojom šiltai. Tai vat, ačiū visiems – jūsų visi komandos nariai, – kurie pajudino galveles, pirštelius ir padovanojo jaunimui šildymą, Jaunimo centrui, – tokia kalba dėkojo ji.

Anot mero, Kupiškio jaunimo centre įvestas šildymas buvo vienas didesnių projektų Savivaldybės pinigais.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/06/2017_mero_ataskaita_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]