Meras Jonas Jarutis: pažeidimų šioje vietoje nenustatyta

Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis atmetė asmenų, nelaimėjusių konkurso Kupiškio kultūros centro direktoriaus vietai užimti, skundus.

„…manau, kad nėra pagrindo anuliuoti konkurso rezultatus ir skelbti naują konkursą“, – tokią savo išvadą rajono vadovas pateikė asmenims, išreiškusiems nepasitenkinimą konkurso komisija ir jos darbo rezultatais.

Kupiškio rajono merui J.Jaručiui ir rajono tarybai rašyti skundai nėra asmeninių nuoskaudų santrauka: kas juos skaitė, nesunkiai išskyrė rašiusiųjų susirūpinimą ne asmenine nauda, o rajono savivaldoje susiformavusia situacija, labai artima korupcijai – vadovų pareigos suteikiamos remiantis partinio pasitikėjimo nuovoka.

Nėra ženklų, kurie bent šiek tiek prieštarautų išankstinei konkurso komisijos nuostatai Kultūros centro direktoriaus vietą atiduoti socialdemokratui. J.Jarutis temainfo.lt pripažino, kad socialdemokratai norėjo šios vietos; pretendentų komisijoje dirbo du socialdemokratai;  komisijai vadovavo irgi šios partijos narys; konkursą laimėjo socialdemokratė.

Tai, kad pretendentų komisijos pirmininkas Aurimas Martinka nenori pripažinti, kas rengė testo raštu klausimus ir kada iš tikrųjų su jais susipažino jis pats, nesusilpnina abejonių, kad konkursas buvo rengiamas vienam ir konkrečiam asmeniui. Kaip rašo konkurso dalyvė, Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė, abejonių kelia jau pati konkurso procedūra: nebuvo tiksliai įvardinta, ar po pirmos konkurso dalies bus pertrauka (pastebėjusi, kad keli iš pretendentų jau išsprendė testą, komisijos narė R.Jokimienė pašnibždėjo, kad konkurso dalyviai gali eiti pasivaikščioti, jei nori. Keturi iš penkių pretendentų išėjo,  išėjo ir keli komisijos nariai. Iš konkurso vykdymo vietos nebuvo pasitraukusi tik konkurso laimėtoja); nebuvo įvardinta pertraukos trukmė; grubiausias pažeidimas: nebuvo pasakyta, kad visi konkurso pretendentai (ir praėję, ir nepraėję pirmąjį etapą) turi laukti konkurso pabaigos ir gauti savo testų kopijas.

„Man pasiteiravus, ar gausime testų kopijas, buvo pasakyta, kad „ne“, – savo pareiškime rašo V.Morkūnaitė.

Konkurso dalyviai nebuvo informuoti, kokia tvarka jie gali apskųsti konkurso rezultatus. Adresavo  jie savo skundus rajono merui ir tarybai, registruodami juos savivaldybės Kanceliarijos skyriuje.

– Iš spaudos žinau, kad ketinama skųsti Aurimo Martinkos komisiją, tačiau aš asmeniškai nemačiau nei skundų, nei mero atsakymo į juos, – temainfo.lt sakė rajono tarybos opozicinės frakcijos lyderis Dainius Bardauskas. Jis būtų žinojęs, jei šiuos raštus būtų gavę jo kolegos.

Nei konkurso eigos, nei mero atsakymų į skundus negali komentuoti ir savivaldybės juristė Vida Mičiudienė: ji nebuvo kviečiama dalyvauti šiuose reikaluose.

Mero teiginys „Deja,  komentuoti neoficialių kalbų visuomenėje, kas galėjo ar turėjo laimėti konkursą, neturėdamas konkrečių faktų, negaliu“  tik patvirtina, kad nebuvo naudojamasi ir savivaldybės kalbininko paslaugomis. Tyčia ar netyčia J.Jaručio išsireiškimai lieka nesuprantami arba dviprasmiški: kokių reikėjo konkrečių faktų norintiesiems laimėti konkursą?

Laimėjo konkursą Jolita Janušonienė, Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų skyriaus vedėja.  Visuomenė jos nepažįsta, todėl niekas šiandien nesiima komentuoti, ar ji tinkama kandidatūra Kultūros centro direktorės pareigoms užimti. Šiaip ar taip,  socialdemokratas vadovas taps plačiais vartais eiti ir užimti rajono kultūrai tenkančias vietas; ši situacija būtų ypač patogi Savivaldos rinkimuose dalyvausiantiems socialdemokratams.

Didžiąją mero atsakymo dalį sudaro penkių komisijos asmenų ir jų pareigų vardijimas – kažką juk reikia parašyti. Tačiau tai, kad pats sudaręs komisiją, pats tiria jos darbą, dar kartą patvirtina, kad konkurso sandoris tarp valstiečių  liaudininkų ir socialdemokratų egzistavo.

Anot mero, Savivaldos įstatymas jam nedraudžia veikti tarybos vardu.  „Atsižvelgdamas į Jūsų pareiškimą (skundą) ir jame išsakytas abejones atlikau tyrimą. Dar kartą įvertinau su minimu konkursu susijusius dokumentus ir apklausiau komisijos narius apie konkurso eigą“ – rašo jis V.Morkūnaitei.

Tačiau iš pateikto neaišku, nei kada buvo pirmas kartas, nei koks atliktas tyrimas.  Demonstratyvus pareiškimas „Atsižvelgdamas…“ tereiškia tik nedraugišką politiko pozą – į jokius režisierės  V.Morkūnaitės klausimus neatsakyta; nėra paaiškinimų nei dėl konkurso politizavimo apraiškų, nei dėl procedūrinių pažeidimų, nei dėl komisijos kompetencijos.

Ar pats meras kompetentingas atlikti tokį tyrimą? Jis net negalėjo atsakyti į temainfo.lt klausimą, kiek Kupiškio kultūros centras turi skolų. Žaisti politiką – dėl Afrikinio kiaulių maro padidintos rizikos zonoje atsidūrusio Kupiškio rajono mero pavaduotojas  Algirdas Navickas nežino, kiek rajone yra kiaulininkystės ūkių, o po savo paties sudarytos komisijos darbo tyrimo meras nežino  Kultūros centro finansinės padėties – rizikinga.

Net  svetima ausimi neteko girdėti, kad  Pretendentų komisijos bei rajono tarybos Kultūros, švietimo sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininkas Aurimas Martinka būtų mušęs nerimo varpus dėl visai Kupiškio visuomenei skaudžios padėties, kurioje atsidūrė Kupiškio kultūra. Šiandien dar niekas negali pasakyti, kokiais „šyšais“ Kupiškio kultūros centro darbuotojams bus mokami atlyginimai ketvirtą šių metų ketvirtį – šie pinigai nėra numatyti rajono biudžete. Kur dėsis Noriūnų laisvalaikio centras, nuomininkui nuolat prasiskolinantis už patalpas? Kur gauti pinigų užmokėti tūkstantines skolas už šildymą, elektrą? Kaip susigrąžinti iš savivaldybės pernai sumažintus 300 tūkst. litų? Ką atsakyti rajono vadovams, reikalaujantiems Kultūros centro  2015 metų biudžetą formuoti pagal šių metų sumažintą sąmatą? Kaip įvykdyti šiuos reikalavimus neatleidus bent 13 žmonių? Kiekviena ši bėda formuoja daugybę kitų problemų: Kultūros centro naujojo sezono atidaryme rajono meras nerodė akių.

„Konkursas buvo vykdomas dviem etapais. Pirmas – testas raštu, antras – pokalbis. Konkurso testo klausimai buvo paruošti komisijos ir pateikti pretendentams prieš pat konkursą. Dėl testo raštu klausimų nutekinimo konkurso dalyviams duomenų neturiu. Jeigu Jūs turite konkrečių faktų, o ne prielaidų, prašyčiau juos pateikti, – rašo J.Jarutis ir priduria: – Kadangi Jūs neišlaikėte pirmo etapo testo raštu, todėl neturėjote galimybės toliau dalyvauti konkurse.“

Štai ir visas tyrimas. Identiška jo „analizė“ buvo išsiųsta ir šiuo metu Kultūros centro direktorės pareigas einančiai Vitai Vadoklytei, tikėtina,  – ir kultūros specialistui Marijanui Remeikiui, nors jų skundai ir nėra identiški.

Kupiškio kultūros centras dar neiššlavė propagandinės literatūros raudonais viršeliais, į aktorių rūbinę dar nenunešė  ir socialdemokratų vėliavų. Kaip sakoma, ką paliko, tą ir ras – skolas ir savo atributiką.

Rita Briedienė

temainfo.lt nuotr.