Meras Dainius Bardauskas: socialiniai darbuotojai verti gražiausių padėkos žodžių

Gerbiami socialiniai darbuotojai!

Ištikus negandai, susirgus, sužvarbus sielai laukiame paramos,
šilto žodžio, paguodos. Tuomet socialinis darbuotojas – geriausias draugas, labiausiai laukiamas asmuo.
Be Jūsų, mūsų geradarių, sunkiai įsivaizduojamas daugelio vienišų, neįgalių, garbaus amžiaus žmonių gyvenimas.
Jūsų pastangų ir nuveiktų darbų išmatuoti neįmanoma, sunkaus ir atsakingo darbo rezultatus ne visada pastebi ir įvertina aplinkiniai, tačiau jie yra dideli ir labai reikšmingi visuomenei,
verti gražiausių padėkos žodžių.
Sveikinu profesinės šventės proga ir linkiu Jums neišsenkančios dvasinės stiprybės, puikios sveikatos ir meilės garbingai profesijai.
Niekada nepraraskite vilties ir tikėjimo savo veikla.

Dainius Bardauskas,
Kupiškio rajono savivaldybės meras

Užsk. Nr. A16-34