Meras Dainius Bardauskas: būkite atviri ieškantiesiems šilumos

 

Mieli mano gimtojo Kupiškio krašto žmonės,

 

Jus visus nuoširdžiai sveikinu artėjančių švenčių proga!

Linkiu Jums prasmingo susikaupimo prie šv. Kūčių stalo. Telydi Jus tylios nakties viltis, tegaubia dvasios šviesa, tešildo žmogiškas gerumas. Jūsų šeimose tegu gyvena darna, būkite atviri ieškantiesiems šilumos.

Gražių Jums šv. Kalėdų, jaukių šventinių susitikimų!

Geroji Naujiena tegu lydi Jus į 2016-uosius metus, į kasdienių darbų verpetą įliedama džiaugsmo ir sėkmės.

Drąsių Jums idėjų ir energijos jau pradėtuose ir naujuose darbuose!

 

Dainius Bardauskas

Kupiškio rajono savivaldybės meras

Užsk. Nr. A15-23