Meras A. Vagonis neatrodė susikrimtęs dėl bendrapartiečiui pareikšto nepasitikėjimo

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis

Birželio 23-osios Rokiškio rajono tarybos posėdyje svarstant opozicijos devyneto parengtą darbotvarkės klausimą dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Rimanto Velykio atleidimo iš pareigų (pareiškus nepasitikėjimą juo) dalyvavo visi 25 nariai. Posėdžio salėje buvo pastatyta balsavimo kabina, balsadėžė – viskas parengta šiam projektui patvirtinti.

Kaip jau rašėme, pats R. Velykis podėdyje nedalyvavo dėl ligos, todėl jo nuomonės niekas ir nesužinojo.

– Gal dabar tokia mada – kaltinti neaišku kuo, – sakė jis temainfo.lt.

Biuleteniams užpildyti ir jiems įmesti į balsadėžę buvo skirta 10 min.

Balsavimas vyko visai pakilia nuotaika: Tarybos nariai pokštavo, prieš fotoobjektyvus pozavo prie balsadėžės.

– Žurnalistai, ko nefotografuojat? – per visą salę riktelėjo ir visus prajuokino balsuoti pasirengęs rajono meras Antanas Vagonis: jis neatrodė susikrimtęs dėl bendrapartiečiui pareikšto nepasitikėjimo.

Gera nuotaika vyravo, turbūt, ne dėl to, kad sukurta grėsmė kažkam prarasti darbą, bet dėl tokiais momentais susiformuojančios psichologinės atmosferos – kaip bus, taip gerai.

Rezultatus perskaitė balsų skaičiavimo pirmininkė Jūratė Masteikienė.

Buvo išduoti 25 biuleteniai: tiek pat jų rasta balsadėžėje, sugadintų nebuvo, „Taip” – 14, „Ne” – 11.

Žodelis „Taip” nebuvo teigiamas R. Velykiui: sprendimas padarytas – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas atleistas iš pareigų. Klausimą pristačiusio rajono tarybos nario Stasio Meliūno siūlymu, R. Velykis nebedirbs nuo liepos 3 d.

Kas toliau? Opozicija sieks, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo etatas būtų panaikintas. Tačiau tai jau visai kitas dalykas: gerų vietų niekas neišduoda… Jau šiandien kalbama apie tai, kad ši vieta tiks asmeniui, pernai nesėkmingai kandidatavusiam į Lietuvos Respublikos Seimą.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotr.