Menininko, restauravusio Rokiškio bažnyčios vitražus, paroda

Konstantinas Eugenijus Šatūnas (1939) – legendinės vitražistų kartos, suformavusios modernaus lietuviškojo vitražo mokyklą, atstovas. Tada vitražas darniai įsijungė į modernistinę XX a. antros pusės architektūrą, tapo neatsiejama pastato erdvės, jos visumos dalimi.

K. E. Šatūnas nuo 1966 m. dirbo Vilniaus „Dailės“ kombinate, organizavo techninę bazę – dirbtuves vitražams. Savo kūrinius nuo eskizo iki įgyvendinimo interjere vitražistas išpildydavo pats. Dailininkas sako, kad jam „labiausia brangūs ir malonūs darbai tie, kuriuose surasdavo naujų sprendimų, kurių dar nenaudojo kiti vitražistai“.

Jau nuo 1968 m. K. E. Šatūnas dalyvavo respublikinėse parodose, vitražo simpoziumuose, tarptautinėse ekspozicijose.  Nuo 1971 m. jis tapo dailininkų sąjungos nariu. 1976 m. K. E. Šatūnui įteikta TSRS valstybinė premija už Vilniaus santuokų rūmų vitražus, atliktus originalia pūsto kristalinio stiklo technika.

K. E. Šatūnas labai domėjosi ir vitražų restauracija bei vitražų sprendimais bažnyčiose. 1970–1980 m. vitražo meistras restauravo istorinius Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vitražus, iki šiol džiuginančius rokiškėnus ir miesto svečius.

1986–1994 m. K. E. Šatūnas dėstė Vilniaus Dailės akademijoje (tuometiniame Lietuvos valstybiniame dailės institute). 1992 m. jam suteiktas docento vardas.

Nuo 1966 m. įvairiems architektūros objektams dailininkas sukūrė apie 100 didelės apimties vitražų.

K. E. Šatūnas nepaisė to laikmečio meno konvencijų, stūmė vitražo sampratos ribas tolyn, į kiekvieną naują darbą žvelgdamas lyg įtabula rasa, todėl dauguma jo kūrinių yra novatoriški tiek menine raiška, plastine kalba, tiek technologiškai. Nežiūrint to, kad dailininkas dirbo itin produktyviai – sukūrė arti 100 įvairios apimties vitražų architektūroje bei eilę parodinių kūrinių, – nelengva yra dailininko individualų stilių uždaryti į apibrėžimo rėmus. Šiuo atveju kūrinius greičiau atpažįsti iš ypatingošatūniško požiūrio, unikalaus skambesio, o kiekvienas kūrinys tampa kompozicinės kalbos nauju žodžiu, skambiu akordu architektūrinėje erdvėje, šviesos manifestacija.

Rugpjūčio 1 d. 17 val. Rokiškio krašto muziejuje galėsite susitikti ir pabendrauti su K. E. Šatūnu jo parodos atidaryme. Čia eksponuojami kameriniai darbai ir didžiųjų darbų fotografijos leis pamatyti „gyvą“ tradicinę vitražo techniką ir pažinti dar vieną K. E. Šatūno kūrybos aspektą.

Paroda veiks iki rugpjūčio 27 d.

Rokiškio krašto muziejaus inf.