Mediko profesija – pašaukimas tarnauti žmogui

Mieli medicinos darbuotojai,

Jūsų profesija buvo, yra ir bus pašaukimas tarnauti žmogui.
Ne tik jį gydyti, bet ir suprasti, užjausti, paguosti.
Rūpestis žmonėmis reikalauja gilių žinių, fizinių ir dvasinių pastangų, nes Jūs esate arčiausiai sergančiojo, bejėgio, silpno ir labiausiai pažeidžiamo.
Sveikindamas profesinės šventės proga linkiu Jums neišsenkančios dvasinės stiprybės, puikios sveikatos ir meilės garbingai profesijai.

 

Dainius BARDAUSKAS,
Kupiškio rajono savivaldybės meras

 

Užsk. nr. A17-18