Medalis „Už nuopelnus Lietuvos savivaldai” – Kupiškio seniūnui

Birželio 3 d. Telšiuose vykusio Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos (LSSA) suvažiavime buvo išdalinta 18 padėkos raštų, įteiktas medalis.

Medaliu „Už nuopelnus Lietuvos savivaldai” buvo apdovanotas Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius Vytautas Semėnas. Tiesa, seniūnas iš suvažiavimo turėjo išvykti dar iki medalio teikimo, todėl sveikinimo ceremonija bus atlikta vėliau.

Kaip temainfo.lt sakė LSSA direktorius Petras Pranas Gestautas, Kupiškio seniūnas V. Julius Semėnas įvertintas už ilgametį, nuoširdų ir sąžiningą darbą, kuriuo ir nusipelnė Lietuvos savivaldai. Apdovanojimas skirtas pačios Asociacijos teikimu.

Prieš kelerius metus tokiu medaliu buvo apdovanotas Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius.

Kupiškio šešioms seniūnijoms suvažiavime atstovavo ir Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas bei Subačiaus seniūnijos Vidmantas Paliulis.

Anykščių rajonas suskirstytas į 10 seniūnijų. LSSA suvažiavime dalyvavo Anykščių seniūnas Eugenijus Pajarskas, Skiemonių seniūnijos – Stasys Steponėnas ir Kavarsko seniūnijos – Algirdas Gansiniauskas. Pastarasis buvo apdovanotas Padėkos raštu už ilgametį ir nepriekaištingą darbą savivaldoje bei paramą ir pagalbą propaguojant LSSA, kultūros puoselėjimą, asmeninių, bendruomeninių ir vietos iniciatyvų skatinimą bei plėtojimą, pilietiškumo ugdymą, tradicijų ir savitos aplinkos puoselėjimą, pozityvią įtaką seniūnijos socialinei ir ekonominei raidai.

Rokiškio rajonas skaičiuoja irgi 10 seniūnų. Suvažiavime šiam kraštui atstovavo Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė ir Kamajų seniūnijos – Laimutė Vilimavičienė.

Rokiškėnai šįkart nebuvo apdovanoti.

Lietuvoje yra 60 savivaldybių (aštuonios – miestų). Didžiausia savivaldybė yra Vilniaus miesto (542287 gyventojai ir 21 seniūnija), mažiausia – Neringos savivaldybė (2700 gyventojų). Lietuvoje iš viso yra 546 seniūnijos.

 

Rita Briedienė