Mažasis erelis rėksnys užleidžia pozicijas medkirčiams?

Kaip praneša Aplinkos apsaugos ministerija, nuo sausio 1 d. pasikeitė Taujėnų‒Užulėnio miškų ir Šimonių girios biosferos poligonų apsaugos tvarka, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą mažojo erelio rėksnio apsaugą ir atsisakyti perteklinių ūkinės veiklos ribojimų.

Stambiųjų miško paukščių lizdų apsauga Lietuvos miškuose organizuojama jau kelis dešimtmečius. Miško naudotojams jau tapo įprasta praktika stambiųjų paukščių lizdus pažymėti miškotvarkos dokumentuose ir Miško kirtimų taisyklėse nurodytu spinduliu riboti miško kirtimus.

Siekiant dar efektyviau organizuoti mažųjų erelių rėksnių lizdų apsaugą buvo pakeisti Taujėnų-Užulėnio miškų ir Šimonių girios biosferos poligonų nuostatai. Pakeitimais atsisakyta kirtimų ribojimų biosferos poligono ribų plane pažymėtose veisimo vietose ir nurodyta apsaugą organizuoti tik aplink žinomas ir paukščių iš tiesų naudojamas lizdavietes. Taip pat numatyta, kada, lizdui sunykus, miško kirtimo apribojimai nebebūtų taikomi. Tokio apsaugos modelio taikymas sumažins miško ūkio nuostolius patiriamus dėl nustatytų aplinkosauginių reikalavimų.

Specialistai primena, kad už miško kirtimo apribojimus aplink registruotas mažojo erelio rėksnio lizdavietes mokamos kompensacijos pagal Kaimo plėtros 2014‒2020 m. programos priemonę, skirtą teikti paramą „Natura 2000“ miškuose. Šią programą kuruoja ir paramą administruoja Žemės ūkio ministerija.

 

Parengė Saulius Buivydas

Salemono Paltanavičiaus nuotr. iš am.lt archyvo