A.Martinka: „Jei reiks , NATO pajėgos atvažiuos ir į Kupiškio vaikų darželį”

Kaip jau rašėme, birželio 12 d. kupiškėnai turėjo retą galimybę pasigėrėti JAV karine galia. NATO sąjungininkų JAV sausumos pajėgų kariai persidislokavo iš Vokietijos į Estiją, pakeliui sustodami Čekijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje. Užsuko dragūnai ir į Kupiškį.

– Ką reiškia priimti NATO sąjungininkus Kupiškyje? – klausėme rajono mero pavaduotojo Aurimo MARTINKOS.

– Dar gegužės viduryje su mūsų rajono meru Dainiumi Bardausku susitiko Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapitonas Marius Paukštas ir majoras Marius Geležiūnas. Su pastaruoju nuolatos palaikėme ryšį organizuodami birželio 12-osios renginį, aptarėme sąlygas bei Savivaldybės galimybes Kupiškyje surengti „Dragūnų žygis II“ priėmimą.

– Šis renginys kainavo ir Kupiškio rajono savivaldybei?

– Šiek tiek. Padarėme 10 renginio viešinimo plakatų, vaišinome NATO kareivius. Vien aptverti renginio teritoriją prireikė 800 m apsauginės juostos. Renginys mums kainavo apie 500 Eur.

–Kodėl pasirinkta būtent ši teritorija? Taupant apsauginę juostą?

– Ne. Žinoma, ne. Buvo pasiūlytos kelios vietos: sraigtasparniui – leistis stadione, karinę techniką eksponuoti aikštėje tarp „Maximos” ir garažų. Beje, būtent čia leidosi sraigtasparnis. Net svarstėme, ar neuždarius Taikos gatvės eismo. Renginio organizatoriams labiausia tiko įvažiavimas iš Gedimino gatvės į „Maxhimą” ir Jono Černiaus skveras. Čia buvo galima išsirikiuoti koloną: nereikėjo papildomo parkavimo ir technikos stumdymo, buvo patogu prie jos prieiti iš visų pusių.

– Ar žinojote, kokio ilgio bus kolona?

– Apytikriai. Išsirikiavo 10 karinės technikos galiūnų.

– Ar Jums pačiam jie darė įspūdį?

– Tai iš tikrųjų buvo įspūdinga. Kupiškyje demonstruota technika yra taikoma puolimo strategijai arba atsitraukimui dengti. Didžiulės galios 15 t pabūklas, kurio sprogmuo iki 110 mm skrieja per 2 km, negali nepadaryti įspūdžio. Ypač žavėjo žvalgybinė technika ir jos duomenų apdorojimo bei perteikimo galimybės.

Turiu pripažinti, jog labai patiko ir karių atvirumas, bendravimo betarpiškumas.

– Kaip jie įveikė kalbos barjerą?

Gebėjimu bendrauti. Jie rodė, kaip užtaisomas kulkosvaidis, kaip šaudoma, kaip taikoma, rankos mostu ir nuoširdžia šypsena kvietė lipti į pabūklą, šarvuotį ar žvalgybos mašiną. Mūsų jaunimas puikiai kalba angliškai. Su svečiais padėjo bendrauti ir Lietuvos sausumos pajėgų štabo karininkai.

– Ar išbuvote visą renginio laiką?

– Taip, buvau nuo pat NATO sąjungininkų sutikimo iki atsisveikinimo. Beje, pulkas atvyko labai punktualiai, lygiai 12 val., o išvyko vėliau: vietoj planuotos 15 val. atsisveikino 16 val.

– Nesiskirstė ir smalsuoliai?

– Manau, jog visi labai laukė sraigtasparnio. Rūpėjo pamatyti šį Lietuvos oro pajėgų galiūną. Juo atskrido amerikiečių armijos antras Europoje žmogus – JAV Europos pajėgų vado pavaduotojas majoras generolas Johnas L.Gronski bei Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo viršininkas pulkininkas Dalius Polekauskas. Kariūnai susitiko su kovinių mašinų ekipažais, pabendravo su kupiškėnais, Savivaldybės atstovais, pasivaišino Adomynės dvaro vaišėmis.

– Kokios tai buvo vaišės?

– Adomynės bendruomenė garsėja išsaugotu ir atgaivintu dvaro tradiciniu patiekalu – „pagrabinėmis” bandelėmis. Pavadinimas keistas, bet  man aiškino, kad jis – autentiškas, vos ne kulinarinio paveldo dalis. Tai antras pagal svarbą buvęs dvariškių kulinarinis patiekalas, tiekiamas per didžiąsias šventes. Vaišino adomyniečiai ir savo firminiu „Ponų viralu”. Amerikiečiai ir vokiečiai kareiviai, o ir karininkai suvalgė savo porcijas – jiems patiko. Buvo išdalinta 160 bandelių ir 30 litrų viralo. Už gardų maistą esame dėkingi Adomynės bendruomenės pirmininkei Virginijai Pakalniškienei ir kulinarėms Vitalijai Raugalienei bei Marytei Bareišienei.

– Sutikote ir sveikinote svečius. Mero nebuvo?

– Meras lankėsi Baltarusijoje, Postavuose, tad į šį renginį atvyko šiek tiek pavėlavęs ir buvo iki jo pabaigos. Dalyvavo renginyje ir Seimo nariai Vytautas Saulis bei Aleksandras Zeltinis.

– Gal po kiek laiko NATO sąjungininkų JAV sausumos pajėgų kariai vėl persidislokuos iš Estijos į Vokietiją?..

– Su NATO kariuomenės atstovais sutarėme bendradarbiavimas tęsis. Pasikeitėme vizitinėmis kortelėmis; mūsų kvietimu, kariai galėtų atvykti į rajono renginius, lankytis ugdymo įstaigose ir populiarinti karybą. Mums buvo pažadėta: jei reiks, NATO pajėgos atvažiuos ir į Kupiškio vaikų darželį.

Kalbėjosi Rita Briedienė