M.Valančiaus principais – ne tik prieš girtavimą, bet ir narkomaniją

Liepos 29 d. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas, bendruomenės pareigūnės Gintarė Šližytė ir Greta Žalnieriūnaitė dalyvavo Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus vykdomo europinio projekto „Blaivi tauta – laisva tauta“ antrame iš penkių seminarų apie supervizijas, psichoaktyvių medžiagų naudojimą prevencijoje. Seminaras vyko Kupiškio rajono policijos komisariate. Jame dalyvavo ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atstovai, Kupiškio kultūros centro specialistė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Vaiva Mališauskienė, žiniasklaidos atstovas, Kupiškio jaunimo centro savanoris Paulius Briedis, Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Aldona Gintautienė ir Jolanta Montvydienė, Kupiškio jaunimo klubo direktorė Gaila Matulytė, Panevėžio apygardos probacijos Kupiškio skyriaus vyresnioji specialiste Laura Navalinskienė.

Antrojo seminaro metu jo dalyviai susipažino su šio projekto vadovu Algirdu Jankausku, pristačiusiu projektą, jo tikslus, idėjas ir rezultatus. Šis seminaras orientuotas į jaunimo alkoholio vartojimo problemas, laisvalaikį ir užimtumą. Daug diskutuota ir pasidalinta gerąja praktika, gvildentos problemos ir mėginta rasti jų sprendimo būdų. Diskutuota apie kaimo jaunimo alkoholio vartojimo problemas, aktyvaus užimtumo trūkumą, alkoholio reklamos įtaką. Diskusijose aktyviai dalyvavo viršininkas G.Misiūnas, jis atsakė į seminaro dalyvių klausimus, remdamasis realių situacijų pavyzdžiai pateikė sprendimo būdų, skatino institucijas bendradarbiauti, dalintis informacija. Trečiasis seminaras vyks rudenį.

Regina Bučinskienė
Panevėžio apskrities VPK Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė