Lukas Audickas: „Aš savo ateitį sieju su Lietuva”

Liko trečias priėmimo į Lietuvos universitetus etapas. Du ankstesnieji vieniems padovanojo džiugią žinią, kitiems – nusivylimą.
Šiais metais Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziją baigęs Lukas Audickas dar prieš brandos egzaminų sesiją buvo pakviestas studijuoti Didžiosios Britanijos Esekso universitete (University of Essex).

– Kodėl nusprendei studijuoti užsienyje?

– Lietuvoje tu esi „skaičiukas”. Nesvarbu, ką veikei iki studijų, ką veiksi po jų. Mūsų universitetams įdomus tik tavo stojamųjų balas. Anglijoje labiau domimasi stojančiojo asmenybe. Tenykščiai universitetai reikalauja pateikti motyvacijos laišką: 2500 žodžių ilgumo tekste turi papasakoti, kodėl nori studijuoti pasirinktą specialybę, kokios veiklos tave domina, kaip jos susijusios su pasirinktomis studijomis. Gali stoti į kelis universitetus, tačiau motyvacijos laiškas – tik vienas. Taigi negali rinktis kelių specialybių – tai atrodys nepagrįsta.
Šaunu yra ir tai, kad tave vertina kaip asmenybę. Kiekvienas žmogus, ketinantis mokytis Anglijoje, gauna individualų pasiūlymą (angl. offer), jį privalu išpildyti. Universitetas gali prašyti, kad brandos egzaminus stojantysis baigtų aukštais balais, o gali prašyti tik gerų metinių įvertinimų. Man taip ir nutiko: mokyklą turėjau baigti devintukais-dešimtukais. Man tai nebuvo sunku, visada taip ir mokiausi.

Įvertinę žmogaus motyvaciją, anglai ir užduotis skiria individualias.

Kitą šalį skatino rinktis ir pati studijų kryptis – tarptautiniai santykiai.

– Kada sužinojai, jog esi priimtas?

– Žinojau, jau gegužės mėnesį.

– Kas paskatino rinktis tarptautinius santykius?

– Mane žavėjo tai, ką aš veikiau kartu su Rokiškio lyderių klubu „Apvalus stalas”. Net būdamas labai jaunas turėjau galimybę dalyvauti savivaldybės institucijų veikloje. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus mes padarėme savotišką reformą: Rokiškyje sukūrėme visiškai naują jaunimo projektų vertinimo sistemą.
Kai pajutau, jog galiu pagerinti jaunimo situaciją Rokiškyje, supratau: noriu studijuoti tarptautinius santykius. Noriu keisti tai, ką būtina keisti.

– Kaip rinkaisi universitetą?

– Dar prieš jį renkantis man parašė dėstytojas, susidomėjęs mano motyvacijos laišku. Jis pasiūlė susitikti arba susisiekti per „Skype” programą, papasakojo apie Esekso universiteto privalumus.
Anglijoje bakalauro laipsnis įgyjamas per trejus metus, tačiau Esekso universitetas siūlo ketverių metų programą: treji metai – Didžiojoje Britanijoje bei vieneri – užsienyje. Paskutiniame kurse galėsiu dirbti arba mokytis Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje… Ši galimybė ir paskatino rinktis Esekso universitetą. Be to, pernai už tyrimus politikos srityje jis buvo įvertintas Karalienės kryžiumi.
Tiesa, universitetas ganėtinai jaunas: šiais metais jis švenčia 50-metį. Jame mokosi studentai iš 130 šalių.

– Ar mokslai Esekso universitete brangūs?

– Taip, kasmet mokėsiu beveik 10 000 svarų sterlingų.

– Hm…

– Imsiu valstybės finansuojamą paskolą. Anglijoje tokios studijų paskolos nereikia gražinti, jei neuždirbi tam tikros sumos ir nedirbi pagal specialybę. Paskolos dokumentus jau susitvarkiau.

– Keli bendraklasiai studijuos užsienyje?

– Jei penktoje klasėje būčiau sužinojęs, kaip viskas pasikeis ateityje, būčiau labai nustebęs. Nedaugeliui mano pažįstamų suteikta laimė rinktis kelią, kurio iš tiesų norėtų. Vieniem pakišo koją egzaminai, kiti nustojo kryptingai siekti užsibrėžto tikslo…

– Ar drąsiai jautiesi pasirinkęs tokį kelią?

– Bene sunkiausias dalykas – nuspręsti, ką daryti. Tikriausiai nebūtų buvę lengva, jei nebūčiau turėjęs galimybės rengti įvairius projektus, klysti, bandyti dar kartą, mokytis bei tobulėti. Veikla, kurią vykdžiau Rokiškyje, padėjo man priimti sprendimą drąsiai ir dabar mano tikslas aiškus: trejus metus studijuosiu Didžiojoje Britanijoje, metus – Amerikoje.

– Nebegrįši?

– Kai kas užsienyje siekia ir magistro laipsnio. Mano manymu, magistrantūrą geriau studijuoti toje šalyje, kurioje norėtume pasilikti. Aš savo ateitį sieju su Lietuva. Taigi magistro laipsnio sieksiu čia, o tarptautinę patirtį stengsiuosi įgyti studijuodamas bakalaurą Anglijoje.


temainfo.lt