LSDP Kupiškio rajono skyrius pirmininku perrinko Augenijų Cesevičių

Kovo 18 d. vyko LSDP Kupiškio rajono skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jame dalyvavo gausus Kupiškio socialdemokratų būrys – 86 bičiuliai, atstovaujantys 13 skyriaus grupių.

Susirinkimo pradžioje buvo pagerbtas ilgametis LSDP Kupiškio rajono skyriaus bičiulis Algimantas Jasaitis. Jam įteikta LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka ir raudonų rožių puokštė.

Rožių žiedai buvo skirti ir 13 rajono grupių pirmininkams bei naujiems bičiuliams, papildžiusiems rajono socialdemokratų gretas.

Ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime buvo išklausytos LSDP Kupiškio rajono skyriaus tarybos, Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų bei Kupiškio savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos ataskaitos.

Visi diskusijose pasisakę bičiuliai teigiamai vertino LSDP Kupiškio rajono skyriaus tarybos, Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų bei Kupiškio savivaldybės tarybos frakcijos, Kupiškio moterų klubo ataskaitas. Kalbėjusieji pabrėžė, kad sėkmę lėmė skyriaus pirmininko Augenijaus Cesevičiaus lyderystė, gebėjimas komunikuoti ir visus sutelkti komandiniam darbui. Pastebėta, kad teigiamiems pokyčiams įtakos turėjo ir LSDP Kupiškio rajono skyriaus pirmininko pavaduotojo, rajono mero pavaduotojo Aurimo Martinkos kompetencija savo kuruojamą sritį atstovaujant rajono Taryboje.

Slaptu balsavimu (84 – „už” iš 86 balsavusiųjų) pirmininku vėl išrinktas dabartinis LSDP Kupiškio rajono skyriaus vadovas Augenijus Cesevičius. Teikdamas tvirtinti argumentuotą naujos savo komandos pavaduotojų, tarybos narių sąrašą, jis dėkojo visiems bičiuliams už pasitikėjimą ir už kiekvieno bičiulio indėlį į bendrą darbą.

Susirinkimas išrinko Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų narius, delegatus į LSDP XXXV suvažiavimą, aptarė kitus klausimus.

Susirinkime dalyvavo ir skyriaus bičiuliams už veiklos rezultatus dėkojo LSDP Panevėžio regiono koordinatorė Indrė Kižienė.

LSDP Kupiškio rajono skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas buvo pradėtas Lietuvos valstybės, o baigtas Socialdemokratų himnais. Tai tarsi LSDP bičiulių vieningumo ir pasiryžimo tęsti pradėtus darbus patvirtinimas.

 

LSDP Kupiškio rajono skyriaus inf.

Eimanto Gudonio nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_15.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/03/2017_lsdp_kupiskio_rajono_skyriaus_posedis_20.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]

Užsk. nr. A17-9