Liudiškių kalvos papėdė – Anykščių Jono Biliūno gimnazijos tradicinė pirma pamoka

Liudiškių kalvos papėdė – Anykščių Jono Biliūno gimnazijos tradicinė vieta pirmai naujų mokslo metų literatūros pamokai. Kalvos viršūnėje – rašytojo J. Biliūno kapas ir Laimės žiburio antkapinis paminklas. Šiemet, kaip ir kasmet, mokiniai kopė laiptais į aukštą viršūnę padėti gėlių vainiko, uždegti žvakutės. O papėdėje buvo sakomos sveikinimo ir linkėjimų kalbos, kol pačioje pamokos pabaigoje pasigirdo komanda „Gėlės!“

Šiemet gimnaziją lankys apie 440 gimnazistų. Juos sveikino J. Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė, linkėjusi darnaus darbo, bendrų siekių, pergalių džiaugsmo; Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, gimnazistams linkėjęs daug žinių, daug naujų įgūdžių ir įspūdžių, mokslo troškimo, pedagogams – kantrybės dėl nesibaigiančių švietimo reformų; sveikino visus gimnazijos bendruomenės pirmininkė Sonata Veršelienė – jos nuomone, viskas sukasi ratu: tie, kurie šiandien – gimnazistų būryje, po kelerių metų stovės tarp mokytojų ir garbių svečių. Ne veltui ir meras Anykščių J. Biliūno gimnazijos gimnazistus pavadino Anykščių būsimuoju elitu.

Šv. Mato parapijos klebonas Petras Baniulis gimnazistams linkėjo kaupti žinias suaugusiųjų laikui, kai prireiks įgytos išminties. Šiuo linkėjimu pasinaudos 94 abiturientai – gimnazijos 24-oji, šios mokyklos 77-oji laida.

Nacionalinio projekto „Moksleiviai į Vyriausybę 2019“ dalyvė Karolina Kazlauskaitė, iš 200 pretendentų patekusi į 30 projekto dalyvių būrį, trumpai papasakojo apie savo darbą Kultūros ministerijoje, sveikino visus naujų mokslo metų pradžios proga, žadėjo padėti visiems gimnazistams, kuriems prireiks pagalbos rašant projektus.

Skambėjo gimnazistų tradicinė jaunatviška daina: visi kibosi už rankų ir pritarė dainuojantiesiems Romo Lileikio ir Vytauto Kernagio „Imk mano ranką, brolau“.

Šiemet J. Biliūno gimnaziją papildė 122 pirmaklasiai. Kaip sakė jie patys, – nedrąsu, bet žadėjo gerbti biliūniečių taisykles. Žinoma, pirmaklasių krikštynose tai dar teks jiems prisiekti…

  [gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_1.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_5.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_6.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_7.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_8.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_9.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_10.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_11.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_13.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_14.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_15.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_16.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/09/jono_biliuno_gimnazija_mokslo_metu_pradzia_2019_17.jpg” descr=”” title=””] [/gallery_box]  


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotraukos