Literatūrinių skaitymų dvasia Lituanistikos centre

Kunigas, poetas Justas Jasėnas. Osvaldo Papaurėlio nuotr.

Šiais metais pažymime poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko gimimo 180-ąsias metines. Veiklieji anykštėnai kunigas, fotografas Nerijus Papirtis, lituanistė Rasa Poškuvienė ir Kupiškio krašto kunigas, poetas, visuomenininkas Justas Jasėnas spektaklyje „Didis šturmas dūšioj griaudė“ atlieka trijų Lietuvos kultūrai svarbių asmenybių vaidmenis. Spektaklyje poetiniais dialogais prabyla poetas, vyskupas A.Baranauskas (vaidmenį sukūrė kun. Justas Jasėnas), žemaičių krašto poetė, vertėja Karolina Praniauskaitė ir kunigas poetas Klemensas Kairys. Su šiuo spektakliu intelektualai aplankė ne vieną Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigą.

Aukštaitiška A.Baranausko kūrybos dvasia neaplenkė ir Rokiškio krašto. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo literatūrinius skaitymus „Iš širdies veržiasi posmai“. Renginyje dalyvavo Kupiškio krašto kunigas poetas Justas Jasėnas. Jis rokiškėnams perskaitė spektaklio „Didis šturmas dūšioj griaudė“ poetinius dialogus. Rokiškėnus apglėbė trijų romantiškų sielų dvasia, įsisiurbusi į pačias slapčiausias širdies gelmes.

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nariai ir svečiai. Osvaldo Papaurėlio nuotr.

Literatūrinius skaitymus gimnazijos skaitykloje paįvairino muziejininko Valiaus Kazlausko ir pedagogės Jolantos Juodinytės prasmingi kūrybos tekstai. Vida Papaurėlienė, Danutė Mažeikienė, Gražina Pitrėnienė, Irena Varnienė, Jolanta Augulienė ir Antanas Gintautas Žilinskas renginyje renginyje skaitė savo kūrybą  ir aptarė respublikinės šventės „Mes atėjome ir einame“, kuri vyks Jonavoje birželio mėnesį, scenarijaus detales.

Justas Jasėnas dažnas svečias gimnazijoje. Žvelgdamas į unikalią autografuotų leidinių kolekciją, jis svarstė, kiek jau gimnazijai padovanota leidinių? Kiekvieną kartą romantiškos sielos dvasininkas atvyksta su dovanomis, papildydamas vertingais leidiniais gimnazijos unikalią kolekciją. Dabar ją sudaro 641 kunigo Justo leidinys. Iš jų – 338 su įžymių žmonių autografais, kitą kolekcijos dalį sudaro meno albumai, istorijos, grožinės literatūros, religijos ir psichologijos mokslo vertingi leidiniai. Dovanotoje kolekcijoje nemažai išeivijos autorių leidinių ir literatūros apie juos.

Literatūriniai skaitymai baigėsi, dėliojamos gairės respublikiniams renginiams. Kūrėjų prasmingų darbų gijos driekiasi į naujas dar neatrastas erdves, kraštus, o svarbiausia – į žmonių širdis. Jaučiama gili sielų bendrystė ir noras būti kartu.

 

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė