Lipdukai bites saugos nuo chemikalų…

Rimgaudas Markelis

„Gyvuok ir dirbk savo darbus nekenkdamas kitiems“, – gamtos padarus laikytis šios nuostatos išmokė negailestinga tūkstantmetė evoliucija, o žmonėms vis dar sudėtinga elgtis racionaliai. Ir nutinka įvairiausių negerų dalykų.

Pernai vasarą kupiškėnas bitininkas po žydinčių rapsų nupurškimo Panevėžio rajone neteko netoliese laikytų 37 bičių šeimų, jos nunuodytos išmirė. Ūkininkas nepasirūpino iš anksto apie lauko darbus   pranešti bitininkui, gal šis būtų avilius apsaugojęs… Bityno šeimininkas mėgino ieškoti teisybės ir žalos atlyginimo, kreipėsi į veterinarijos, augalų ir gamtosaugos tarnybas, į policiją. Paaiškėjo, kad inspektoriai ir kontrolieriai nežino, ką daryti, kaip vertinti bitę ir bitininką, ar tai yra pomėgis, ar ūkinė veikla, kokia ir kaip nustatoma žala… Bitininkas savo kaštais atliko reikalingus augalų ir bičių tyrimus, kreipėsi į teismą, įrodinėjo patyręs 10 tūkst. eurų nuostolių, bet nieko nelaimėjo. Nes šalyje nesureguliuoti teisiniai aktai, nuo 2003 m. Seimas niekaip neprisiruošia išnagrinėti parengtą projektą ir priimti Bitininkystės įstatymą. Bitininkų niekas rimtai neišklauso, diskutuoja ir piktinasi jie tik tarpusavyje.

Nesulaukdami valdininkų pagalbos, Kupiškio bitininkai pasiryžo aktyviau ir dažniau bendrauti su ūkininkais. Ūkininkų sąjungos rajono skyriaus tarybos atvirame susirinkime praėjusią savaitę dalyvavo Kupiškio bitininkų draugijos pirmininko pavaduotojas Rimgaudas Markelis.

Ūkininkams pirmiausia jis priminė pernykštę nelemtąją istoriją, beje, aplaidus ūkininkas ne kupiškėnas, o Panevėžio rajono gyventojas. Ūkininkai žino augalų apsaugos cheminių priemonių naudojimo taisykles, bet neretai jų nepaiso dėl skubos, tikėdamiesi neįkliūti. Jie informuoti ir apie tai, kad esančių netoliese bitynų savininkams apie purškimus reikia pranešti prieš dvi dienas, žydinčius augalus purkšti vakarais, kai bitės darbininkės jau būna aviliuose.

Bet ne visada lengva nustatyti, kieno aviliai, kas bityno šeimininkas, kaip susisiekti? R.Markelis ūkininkams pademonstravo informacines lenteles, kurios turi būti įrengtos prie bitynų, ten turi būti nurodyti bitynų pasai, savininko telefono numeriai. Taigi ir patys bitininkai turi būti rūpestingi ir atsakingi už savo turtą.

Ūkininkų Jono Pakalnio ir Virgilijaus Bernoto siūlymu nuspręsta didesniųjų augalininkystės ūkių šeimininkams perduoti seniūnijose bitynus laikančiųjų sąrašus, kad būtų galima sutikslinti, kieno ir kokiuose laukuose laikomi aviliai. Geriausia būtų, kad avilių ir laukų šeimininkai susikalbėtų ir susitartų dar prieš laukų darbymečius.

Kupiškio rajone yra apie 130 bitininkų, jie laiko nuo kelių iki 150 bičių šeimų, daugiausiai bitininkų yra Kupiškio seniūnijoje, daugelis bitininkų miestiečių avilius laiko pas giminaičius ar pažįstamus, gyvenančius kaime, taigi ir nuo bitininkų aktyvumo bei rūpesčio priklauso, kad bitės turėtų iš kur nektarą paimti ir saugiai sugrįžtų į avilius. Tokius pasikalbėjimus ūkininkai ir bitininkai žada rengti ir ateityje.

 

Matas Žebrokas

Autoriaus nuotrauka