Linksmų Kalėdų visiems, kurie atrodote kaip Kalėdos

Mieli ir brangūs temainfo.lt skaitytojai,

netrukus švęsime Kalėdas, mūsų Išganytojo gimimo iškilmę. Kūčių vakarą susėsime prie šeimos židinio laužti kalėdaičio, atminsime išėjusius pirma mūsų į amžinybę. Kalėdos, Jėzaus Kristaus gimimas, mums primena, kad visagalis Dievas nepasibodėjo nusižeminti ir tapti tokiu pačiu kaip Jo rankų kūrinys žmogus. Jis nesibodėjo žmonija, bet panoro įeiti į pasaulio istoriją, tapdamas tokiu kaip mes visi, tapdamas kūnu ir krauju, atodūsiais ir prakaitu. Jis nesibodėjo mumis, kurie Jį nukryžiuos, ir kiekvieną kartą Jį kryžiuoja, kai nemato šalia savęs kito žmogaus: alkano, pažeminto, nuskriausto, kalinio, ištroškusio, keleivio. „Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 31-46), – sako Kristus.

Mes negalime švęsti Kalėdų, negalime laužti kalėdaičio, kurie yra meilės simboliai, Dievo artumo simboliai, jei kito žmogaus akyse nesugebame pamatyti Viešpaties veido. Švenčiame Kalėdas, Kristaus gimimą pasauliui, Šviesą, kuri atėjo apšviesti mūsų, tūnančių mirties ūksmėje, Šviesą, kuri atėjo mūsų sukietėjusių širdžių, dažnai pavirtusių tyrais ir dykumomis, apšviesti ir jas paversti žaliuojančiais sodais. Visais laikais žmogus norėjo būti panašus į Dievą, būti toks kaip Dievas, pasiekti dangų, užkopti iki Rojaus sodų. Tačiau Dievas per Kalėdas atliko priešingą kelionę – Jis nusileido iš dangaus į žemę ir pasilenkė prie mūsų varganumo, prie mūsų nuodėme sužeistos prigimties, parodydamas savo meilę ir ištikimybę mums, savo rankų sukurtam atvaizdui.

Artėjant Kalėdų šventėms, kai visi sėsime prie stalo laužti kalėdaičio ir dalintis juo, norėčiau palinkėti, kad visi būtumėte kupini mylinčio Dievo artumo. Kad kiekvienas iš mūsų galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu artintis prie Viešpaties. Visus sveikinu šiais popiežiaus Pranciškaus žodžiais:

 

„Kalėdos dažniausiai yra triukšminga šventė, tačiau padarykime kažką, kad tyloje išgirstume Meilės balsą.

Kalėdos esi Tu, kai nusprendi iš naujo gimti kiekvieną dieną,

Kad Dievas galėtų laisvai įeiti į Tavo sielą.

Kalėdinė eglutė esi Tu, kai tvirtai iškenti ir atlaikai gyvenimo audras ir sunkumus.

Kalėdinis papuošalas esi Tu, kai Tavo dorybės nuspalvina puošdamos Tavo gyvenimą.

Kalėdiniai varpai esi Tu, kai kvieti, surenki, ieškai ir suvieniji žmones.

 

Taip pat esi Kalėdų šviesa, kai savo gyvenimu apšvieti kitų žingsnius

Su gerumo kantrybe, džiaugsmu ir dosnumu.

Esi Kalėdų angelai, kai giedi pasauliui

Teisingumo ir meilės žinią.

Tu taip pat esi Kalėdų žvaigždė, kai kažką pakvieti į susitikimą su Viešpačiu.

Tu taip pat esi Trys Karaliai, kai duodi geriausią iš to, ką turi, neatsižvelgdamas į tai, kam tai davei.

Tu esi Kalėdų muzika, kai iš Tavęs eina harmonija.

Tu esi Kalėdų dovana, kai esi

Tikrasis visų žmonių draugas ir brolis.

 

Kalėdinis sveikinimas esi Tu, kai atleidi

Ir atkuri ramybę net tada, kai kenti.

Kalėdų vakarienė esi Tu, kai daliniesi savo duona ir viltimi su vargšu,

Kuris stovi šalia Tavęs.

 

Tu esi Kalėdų naktis, kai nusižeminęs ir nuolankus nakties tyloje

Priimi pasaulio Gelbėtoją be triukšmo ir puikių švenčių.

Tu esi Dievo karalystė pasaulyje, kuri sklinda iš Tavo vidaus, iš Tavo šypsenos ir ramybės.

Linksmų Kalėdų visiems, kurie atrodote kaip Kalėdos.“

 

Kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas

Popiežiaus Pranciškaus žodžius iš italų kalbos vertė autorius