„Lingaudalos” akcentai: „Ar bus gerai – po salą, avį ir lietuvį?”

Kupiškio tarptautinio folkloro festivalio „Lingaudala“ organizatorių surengtas susitikimas su Norvegijos delegacija aptarti bendradarbiavimo galimybių sudomino kai kuriuos Kupiškio verslininkus ir rajono Tarybos narius. Jų buvo tiek pat, kiek į Kupiškio kultūros centro Vitražų salę atėjo Friojos komunos atstovų: bene 19 vienodai juodai apsirengusių svečių atvyko susitikti su kupiškėnais.

Norvegų delegaciją sveikino festivalio režisierė Vilija Morkūnaitė, rajono meras Dainius Bardauskas, apie Kupiškį jiems papasakojo rajono Turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Paulius Pranckūnas.

– Norvegija Lietuvai tolima ir artima, – sakė režisierė, Kupiškio rajono tarybos narė V.Morkūnaitė.

Ir tikrai: žinok, ar norvegams neatrodė per ilga P.Pranckūno parengta nediduko rajono prezentacija, ar neatsibodo skaitomas tekstas apie krašto miškus ir vandenis, dvi didesnes ir kitas mažas įmonėles, lankytinas vietas ir skulptūras… Kai kurie svečiai ėmė žiovauti, tačiau jie labai sukruto, kai pranešėjas ėmė dėstyti Kupiškio savižudybių problemą…

Apie Friojos komuną papasakojo jos vicemeras Martinas Nilsenas.

Frioja – viena iš 5300 salų Froano salyne, Norvegijos jūroje, pačiame vakarietiškiausiame šios šalies taške.

Martinas Nilsenas (kairėje) ir Paulius Pranckūnas.

– Kiekvienam mūsų gyventojui tenka po salą ir avį, – juokavo svečias.

Tarp salų salelių gyvenamos yra tik kelios, lašišų žvejybos ir perdirbimo bei turizmo verslu besirūpinančios Friojos, Mausundos, Sulos, Hitros, Siorburiojaus salos. Netoli pratekanti Golfo srovė čia sukuria puikias sąlygas veistis įvairių rūšių žuvims, vystyti žuvininkystės verslą.

Friojos įmonę, skaičiuojančią 1000 darbuotojų, žino ir lietuviai.

– Mūsų spaudoje skaičiau, kad šalia žuvų fabriko esančioje mokykloje mokosi tik trys norvegai, – pasakojo Janas Otto Fredagsvikas, buvęs Friojos komunos meras.

Apie 17 proc. visų salyno gyventojų – kitataučiai; daugiausia lietuviai ir lenkai. Taigi turi ir tenykščiai problemų dėl gyventojų mažėjimo: jaunimas nebenori likti atšiauriose salose.

– Emigrantai čia yra gera darbo jėga, – sakė Friojos delegacija atlydėjusi,  čia jau bene 15 metų gyvenanti Vida Zubaitė-Bekken, kilusi iš Kupiškio ir atradusi „Lingaudalai” norvegus.

J.O.Fredagsvikas – tas pats žmogus, kuris 2009 m. organizavo galimybę lietuvių šeimai apsigyventi tuštėjančioje, vos 35 gyventojus beturinčioje Siorburiojaus saloje.

Vida Zubaitė-Bekken ir Janas Otto Fredagsvikas.

– Norinčių joje apsigyventi atsirado 400 šeimų. Išsirinkome Korenlijaus Liutkaus šeimą. Mes jiems paruošėme namą, padovanojome vieną avį. Dabar šeima jų turi 197, – pasakojo svečias.

Liutkai jaučiasi puikiai: į salą atvažiavo trys vaikai, gimė ketvirtas. Pasaulio pakraštys jų negąsdina, jie pritapo naujoje bendruomenėje.

Buvo įdomu su Kornelijumi neoficialiai susipažinti knygoje „En bit av Frøya” („Truputis Friojos”). Šią knygą buvo nuspręsta išleisti kaip dovaną Norvegijos karališkai porai, Frioją lankiusiai prieš porą metų.

Į knygą sudėta kelios dešimtys lašišos receptų, pateiktų vietos gyventojų: čia – norvegiški, latviški, lietuviški, estiški, lenkiški, rusiški, švediški, slovakiški, portugališki ir daugelio kitų šalių patiekalai. Savąjį pateikė ir Liutkų šeima. Beje, knygoje yra ir Mariaus, Friojos choro nario, šeimos receptas. Ir kažin ar tai ne tas pats Marius, kurį vis mini povandeninės žūklės mėgėjai lietuviai, kaip ir visas pasaulis pamilę Hitros salą.

– Pasaulis pamėgo ir mūsų muzikos festivalius, nors ir neorganizuojame folkloro švenčių, kokias rengiate jūs, – jau po susitikimo temainfo.lt sakė J.O.Fredagsvikas.

Friojos komuna turizmą pradėjo vystyti apie 1975 m. Tai buvo skaudūs vietos savivaldai metai, kai gyventojų sumažėjo triskart ir beliko vos 500. J.O.Fredagsvikas tuomet ir vadovavo komunai, tuomet ir buvo imtasi programos „Frioja į ateitį”; pradėti įgyvendinti didžiuliai projektai, atvėrę duris ne tik žuvies fabrikui, bet ir žvejybos reikmenų bei tinklų gamyklai.Tuomet pradėtas plėtoti ir dabar jau puikiai išvystytas susisiekimas su salomis: 150 m po vandeniu nutiestas 5 km tunelis, jungiantis Friojos ir Hitros salas; pasaulis į jas patenka ir vandens bei oro transportu.

– Ar gerai jums būtų turėti po vieną salą, avį ir lietuvį? – klausė Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas bei Kupiškio darbdavių klubo prezidentas Zigmantas Aleksandravičius, smarkiai visus prajuokinęs.

Valentinas Benoris (kairėje) ir Zigmantas Aleksandravičius.

Anot V.Morkūnaitės, Kupiškio mokyklose derėtų mokyti vaikus norvegų kalbos. Politikas ir verslininkas Augenijus Cesevičius ragino norvegus kurti medienos verslą Kupiškio krašte.

Ir tada norvegai prisipažino: juos viliojo kelionė į Lietuvą, rūpėjo susipažinti su lietuvių, salos emigrantų, šalimi, jos kultūra.

– Bet mes nesame verslininkai, – sakė jie.

– Na, pagaliau sužinojome, – atsigrįžusi tarstelėjo rajono Tarybos narė Gaila Matulytė.

Delegacijoje, be Friojos komunos vicemero, buvo dar du jos tarybos nariai,  jau minėti J.O.Fredagsvikas ir V.Zubaitė-Bekken. Vienodai apsirengę žmonės – Friojos choristai.

Kupiškio rajono meras D.Bardauskas, apibendrindamas susitikimą, išsakė viltį, kad svečiai, vis dėlto, susidomės Kupiškiu, turinčiu pastatų ir vietos čia plėtoti verslą.

– Su visu rimtumu vertiname tai, ką išgirdome, ir perduosime Komunos tarybai svarstyti, – į mero žodžius atsakė Friojos vicemeras M.Nilsenas.

– Ir tegu žodis tampa kūnu, – tarstelėjo susitikimo dalyvis kupiškėnas.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

 

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_15.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_20.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_23.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_24.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_25.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/07/2015_lingaudala_kupiskis_susitikimas_su_norvegais_26.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]