Lietuvos kariuomenės dienos proga obeliečiai kvietė į bunkerį

Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse Rokiškio rajono Obelių miestas dviem dalykais sudomino istorikus, muziejininkus, kariškius, politikus, žurnalistus: Laisvės kovų istorijos muziejaus kieme atidengtas edukacinis statinys – partizanų bunkeris, be to, dažnas norėjo susitikti su muziejaus patriarcho Andriaus Dručkaus iniciatyva ir kvietimu į Obelius pakviestu profesoriumi Liudu Mažyliu, šių metų kovo 29 d. politiniame Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve radusiu Vasario 16-osios Akto originalą lietuvių kalba.

Renginio vedėja Obelių kultūros namų administratorė Violeta Kazlauskienė technologijų pagalba susisiekė su… praeitimi – bunkeryje užsidariusiais partizanų kovų dalyviais. Intriga buvo nebloga – kas pasislėpę bunkeryje?

– Susirinkome čia, kad išgirstume apie žmones, kurie sėdėjo žeminėse, kurie šalo dėl mūsų. Ką jie jautė? Kodėl jie tai darė? O svarbiausia, ar mes irgi lygiai taip pat pasielgsime, jei kada nors gyvenime atsitiks taip pat, – kalbėjo rajono meras Antanas Vagonis.

Muziejininkas A. Dručkus bunkerį vertina kaip pačią ryškiausią galimybę pamatyti, pajusti, kokiomis sąlygomis kovojo ir gyveno partizanai.

– Pamatysite, kokiomis sąlygomis jie turėjo praleisti žiemą. Bet jūs nepamatysite vieno svarbiausio dalyko – jausmo, kurį kiekvieną minutę išgyveno partizanai. Juk kiekvieną akimirką galėjo sprogti granata, per bunkerio angą pasipilti kulkosvaidžio ugnis, – kalbėjo muziejininkas.

Anot A. Dručkaus, mes galime pasakyti ištremtųjų skaičių, bet negalime parodyti tos kančios, kokią tremtiniai išgyveno.

Paminėti Lietuvos kariuomenės dienos buvo pakviestas ir Anykščių krašto partizanas Jonas Kadžionis – legenda, partizaninių bunkerių gyvenimo liudytojas. Kas skaitė „Aukštaitijos partizanų prisiminimus”, tas kalbėjusiojo anykštėno asmenyje matė jauną vaikį, išėjusį į miškus su vyrais, už tą išėjimą ištremtą į Sibirą, grįžusį į okupuotą Lietuvą…

– Tauta parodė didžiulį ryžtą, kovodama ne prieš blogio, o , sakyčiau, šėtono imperiją. Kviečiu jaunus žmones, prisidėti kuo gali prie greitesnio ir tikro Lietuvos sužydėjimo, – ragino J. Kadžionis.

Profesorius Liudas Mažylis

O tuomet pakalbėti buvo pakviestas profesorius L. Mažylis.

– Anie įvykiai – dar iš tolimesnės praeities, iš 100 metų senumo sprendimų ir pasiryžimo. Vasario 16-osos akte nėra žodžio laisvė. Ten yra mintis apie laisvę, apie orią tautą; apie tautą, kuri nusipelnė turėti savo valstybę, ir šita mintis per 100 metų – o mes stengsimės, kad ir dar per 100, ir dar per 100 metų – ji būtų įkūnyta. Ar žinojo, ar jautė tie 20 Lietuvos tarybos narių, priimdami Lietuvos 16-osios aktą, ko ir kokių aukų dar prisireiks, kad ta mintis – skaidri, paprasta, visiems suprantama mintis apie laisvą ir orią valstybę – išsipildytų. Bet tą žingsnį jie padarė lygiai taip, kaip ir tie, kurie vėliau sudėjo galvas, liejo kraują, kad mes čia būtume dabar. Jie žinojo, jie tą žinią apie laisvę pasiuntė mums, ir įgyvendint ją paliepė mums. Pats dokumentas, Vasarios 16-osios akto originalas, matomai, irgi buvo blaškomas po pasaulį, neišgulėjo visada toje pačioje vietoje, pagaliau atsirado ten, kur jis buvo siųstas – iš Vilniaus į Berlyną. Turbūt angelų valia, ar kitų – tikriausia didesne už mus, – nusprendė atsirasti ir atsirado. Nepamiršdami aukų, nepamiršdami pralieto kraujo, atiduotų gyvybių už laisvę, artėjant Vasario 16-ąjai, mūsų valstybės 100-mečiui, prisiminkim ir tą kitą jausmą – džiaugsmo jausmą: mūsų šventei nebėra kliūčių, – sakė profesorius.

Dainomis visus šildė rokiškietės Laimos Bieliūnienės ansamblis. Iš bunkerio išlindo istorijos rekonstruktoriai, su jais – ir istorikas Darius Juodis.

Sušilti ir pabendrauti visi rinkosi į Obelių Laisvės kovų istorijos muziejų.

 

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2_obeliai_rokiskio_rajonas_bunkeris_30.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]