Lietuvos ir Vokietijos specialistų komandoje – Kupiškio pareigūnė

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo tarptautinį renginį „Į bendruomenę orientuotas darbas su jaunimu kaimiškose vietovėse“. Tai daryta siekiant užtikrinti specialistų, dirbančių su jaunimu iš Lietuvos ir Brandenburgo (Vokietija) pasikeitimą patirtimi, plėtojant į bendruomenę orientuotą darbą su jaunimu kaimiškose vietovėse. Į Lietuvos komandos specialistų, dirbančių su jaunimu, gretas pateko ir Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Gintarė Šližytė.

 Lietuvos ir Vokietijos specialistų komanda tris dienas dirbo Jurbarko, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybėse, lankė atviras jaunimo erdves, valstybinius ir privačius jaunimo centrus, bendravo su kaimo vietovių bendruomenių atstovais, mokyklose dirbančiais jaunais žmonėmis, susitiko su savivaldybių administracijomis. Susitikimų metu Vokietijos ir Lietuvos specialistai keitėsi darbo su jaunimu praktikos pavyzdžiais. Specialistai aptarė į bendruomenę orientuoto darbo su jaunimu kaimiškose vietovėse kryptis, analizavo darbo su jaunimu situaciją Lietuvoje, vertino darbo kokybę, rengė kokybės standartą.

Kupiškio rajono bendruomenės pareigūnė G.Šližytė Vokietijos atstovams ir kaimo bendruomenių nariams susitikimuose savivaldybėse, jaunimo erdvėse, mokyklose, jaunimo centruose pristatė Kupiškio rajono policijos komisariato veiklą darbo su jaunimu srityse, įgyvendintus ir rengiamus įgyvendinti projektus, programas, susijusias su jaunimo įtraukimu į veiklas, policijos vaidmenį, stiprinant ryšį tarp jaunimo ir bendruomenių, jaunųjų policijos rėmėjų, rėmėjų veiklos organizavimo galimybes, naujų bendradarbiavimo formatų taikymą Kupiškio rajone, tarptautinę patirtį.

Tęsiant užsimezgusį Kupiškio rajono policijos komisariato bendradarbiavimą su Jaunimo reikalų departamentu, Kupiškio rajono policijos komisariato atstovai pakviesti vykti į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – į atvirą tarpinstitucinę diskusiją „Saugios veiklos vasarą organizavimas“. Diskusiją organizavo Jaunimo reikalų departamentas bendradarbiaujant Valstybinei darbo inspekcijai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, Policijos departamentui, Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijai ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Pagrindinis diskusijos tikslas – stiprinti su jaunimu dirbančių asmenų kompetenciją, reikalingą vasarą saugiai organizuoti veiklą.

Šiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansavo Kupiškio rajono policijos komisariato pateiktą projektą „Mes – Kupiškio policijos jaunimas“, todėl, dalyvaujant panašaus pobūdžio renginiuose, siekiama įgyti daugiau kompetencijų kokybiškai įgyvendinti projektą, dirbti su jaunimu atvirose jaunimo erdvėse, dalintis projektinėmis patirtimis, megzti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant inicijuoti tarptautinius projektus.

 

Rasa Černauskaitė
Panevėžio apskrities VPK Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė