Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyrius apdovanojo tuos, kurie savo aplinką kuria lyg šventei

Vėl pakvietė visuomenę

Gruodžio 7 d. Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) Kupiškio skyrius visuomenę vėl pakvietė į savo metinį renginį. Tikslai – labiau dalykiniai nei šventiški – apžvelgti šių metų darbus, aptarti konkursinės apžiūros „Gražiausiai tvarkoma Kupiškio miesto erdvė 2017″ rezultatus, pasveikinti laureatus. Ir net sunku pasakyti, kas kūrė gerą ir jaukią nuotaiką – pasijutai šventėje. Gal moterų ansamblio „Obelėlė” patoso kupinos dainos, vis įsiterpiančios į renginio programą, o gal pasididžiavimas tais, kurie savo, tad ir viso Kupiškio aplinką puošia lyg šventei, be to, geras jausmas dėl pačios draugijos: jos pirmininko Rimvydo Latvio metinė ataskaita parodė – LPD Kupiškio skyrius dėmesingas savo kraštui.

 

Nevienadienė darbų prasmė

Tarp nuveiktų darbų – akcija „Sutvarkyk ne tik savo artimųjų kapus, bet ir šalia esantį apleistą kapą”. Anot pirmininko R. Latvio, neverta minėti labai žymaus žmogaus pavardės, kurio kapas liūdnai apleistas. Užtat jis atrastas ir ateityje bus prižiūrimas, kaip ir daugelis kitų.

Dėmesys pirmapradininkams – daktarui Ipolitui Pranckevičiui, pirmam tarpukaryje įkurto LPD Kupiškio skyriaus pirmininkui, šviesios atminties Vidui Vilimui, pirmam atkurto Kupiškio skyriaus pirmininkui – pažymėtas akcijos „Nepamirštame” renginiuose.

„Gražiausiai tvarkomos Kupiškio miesto erdvės 2017″ konkursą finansavo rajono Savivaldybė; LPD Kupiškio skyrius sudėliojo konkurso nuostatus, subūrė vertinimo komisiją, skyrė savo laiką keliauti sodybomis…

 

Kupiškėnai kuklūs

– Miestelėnai buvo kviečiami registruotis konkurse. Kupiškėnai labai kuklūs žmonės. Kai kur važiavome ir nekviesti, iš pašnibždėjimų sužinoję, kad ten ar ten gražu, – sakė pirmininko pavaduotoja Lina Matiukaitė ir kvietė kitų metų konkursui siūlyti savo ir kaimynų, gražiai besitvarkančių, kandidatūras.

Iš to kuklumo buvo žmonių, kurie atsisakė dalyvauti apžiūroje. Anot L. Matiukaitės, betgi verta tą grožį parodyti ir kitiems, sužavėti juo ir užkrėsti.

 

Trys apdovanojimai – kolektyvams

Pirmiausia buvo apdovanotos kolektyvinės pastangos puoselėti aplinką.

Anot pirmininko R. Latvio, paminėti galima daug gražiai besitvarkančių įmonių: ir „Dailista”, ir „Upės kepyklėlė”… Įvertinti nuspręsta tris: Padėka apdovanota Kupiškio meno mokykla, lentelėmis „Gražiausia Kupiškio miesto aplinka 2017“ – lopšelis-darželis „Obelėlė” bei Antano Purėno gatvės daugiabučio namo nr. 14 savininkų bendrija „Puriena”.

– Džiaugiuosi, kad turime specialistę Ireną Bugienę. Jai atėjus mokykla tapo labai graži, atsirado daug gėlių, žalumos. Viskas – iš rankų darbštumo ir širdies šilumos, – sakė meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė.

„Obelėlės” kiekviena pavėsinė džiugina vis kitokiu apipavidalinimu; čia yra ir šiltnamėlis – darželinukai augina daržoves.

– Visas grožis atsirado, kai pasistatėme garsiąją tvorą: kaip paliekam, taip ir randam. Visas kolektyvas šalia manęs turėtų čia stovėti – tai mūsų kiekvieno indėlis, – kalbėjo „Obelėlės” direktorė Danguolė Koženiauskienė, iš kitų išskyrusi Birutę, taip smarkiai pakeitusią lopšelio-darželio aplinką, jog kitais metais įstaiga, jei panorėtų, ir vėl galėtų dalyvauti konkurse.

Apžiūros komisijos pirmininkė architektė Euchrida Sipavičienė bendrijos „Puriena” namą įvertino pačiu gražiausiu Kupiškyje, pagyrė namo gyventojus už susitelkimą renovacijos projektui.

– Jūs esat pavyzdys visam Kupiškiui, – sakė E. Sipavičienė.

– Daugiau buvo moterų iniciatyvos kažką padaryti. Na, o vyrai padarėm, – atsiimdamas lentelę bene kukliausiai kalbėjo ir salę prajuokino bendrijos „Puriena” pirmininkas Eugenijus Plepys.

 

Įteiktos penkios padėkos

Slėnio gatvės gyventojai Laima ir Valdas Baltušiai neatvyko į apdovanojimą atsiimti Padėkos. Taip sutapo, kad ir vertinant sodybą jų nebuvo namuose – aplinką aprodė giminaičiai.

Salė plojo Baltušių šeimai, o komisijos narys Algirdas Gasiūnas dėkojo jai už sukurtą grožį.

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gatvės gyventojų Danguolės ir Algirdo Butėnų sodyba sudėtinga savo išsidėstymu: ji – nuokalnėje, tad ir prižiūrėti ją nėra paprasta.

– Nei ruošėmės, nei puošėmės, – sakė D. Bitėnienė.

Pasirodo, ir šios šeimos skendintį gėlėse kiemą komisija apžiūrėjo be šeimininkų.

Račiupėnų gatvės gyventojų Zitos ir Petro Grigaliūnų sodybą komisija taip įvertino:

– Sodybėlė nedidelė, o joje – tiek daug išmonės ir grožio! Čia telpa ir gėlių įvairovė, ir pavėsinė.

– Gėlės žydi vien todėl, kad naudoju „Durpetos” produkciją. Kiekvieną pavasarį skubu į jos sandėlius: prisikraunu maišų, tad ir bujoja gėlės, – sakė Z. Grigaliūnienė.

Palėvenės gatvėje ypatinga Angėlės ir Arvydo Petronių sodyba. Jos gėlių įvairovėje E. Sipavičienė išskyrė daugiametes begonijas. Kaip jas pavyksta išsaugoti?

– Nieko ypatingo negaliu pasakyti. Per žiemą sunešu į rūsį, o pavasarį jos vėl gražiai atželia. Begonijoms – jau septyneri, – sakė A. Petronienė.

Slėnio gatvės Vitos ir Jūrijaus Poliakovų sodyba tik patvirtina – ši gatvė labai puošni. Puoselėti aplinką tėvams daug padeda dukra Dovilė.

– Ačiū, kad užėjote. Užeikite dažniau su dovanomis, – linksmai kalbėjo J. Poliakovas.

 

Keturios sodybos įvertintos lentelėmis

Palėvenės gatvės Reginos ir Juozo Barčių sodyba, puoselėjama 10-metį, anot komisijos, jau verta katalogo.

– Kaip ir visi, mes puoselėjam savo namų aplinką sau, savo vaikams. Nepraeiname pro augalus, kurie mums patinka, – auginame, juos dauginame. Manau, kad ir kiti pastebėjo, – gėlės kuria puikią nuotaiką – kalbėjo R. Bartienė.

Anot draugijos Kupiškio skyriaus pirmininko pavaduotojos L. Matiukaitės, puikus augalų žinovas ir J. Bartys.

Šios šeimos namai, kaip ir dar kitų trijų, įvertinti „Gražiausios Kupiškio miesto sodybos 2017“ lentele.

Palėvenės gatvės dar viena sodyba – tai Irenos ir Vaidoto Jakšių puoselėjama aplinka.

Komisijos nariai prašė p. Vaidoto pasidalinti pušelių karpymo patirtimi – neįtikėtina išmonė nustebino net A. Gasiūną.

– Reikia bandyt – viskas gaunasi bandant. Man labai pasisekė: pažintis su vienu panevėžiečiu leido pažinti ir jo pušų grožybę. Reikia labai daug kantrybės. Bandykit, – ragino V. Jakšys.

Šia intencija UAB „Durpeta” – LPD Kupiškio skyriaus metinio renginio, o ir viso judėjimo rėmėjo – atstovas Valentinas Beinoris papasakojo angliškos „tautosakos” pavyzdį: „Kaip išauginti tokią žolytę? Paprasta: tereikia kasdien ją šienauti 200 metų.”

Slėnio gatvės Ligitos ir Virgilijaus Janušauskų sodyba – trečia, pelniusi lentelę.

Kaip sakė pirmininkas R. Latvys, prizinės vietos nebuvo skirstomos: apdovanojimai dalijami abėcėlės tvarka.

– Labai savita sodyba gėlių kompozicijomis, – sakė L. Matiukaitė. Gražios sodybos savininkai neatvyko atsiimti apdovanojimo.

Sodų gatvės Julitos ir Daumanto Kalvelių sodyba – ypatingoje vietoje.

– Įėję pro vartelius išgirdome šniokštimą – gi Kupa šalia teka, savo šniokštimu – lyg kalnų upė.

– Gyvename labai gražioje Kupiškio vietoje. Mylim gamtą, gėles, augalus. Patinka kurti grožį, jį puoselėti ir džiaugtis juo, – sakė p. Julita.

 

Konkursinės apžiūros dalyviams – ypatingos dovanos

Konkursinės apžiūros dalyviai buvo įvertinti ne tik Padėkomis ir įspūdingomis lentelėmis. Jiems teko ir Povilo Vireliūno sukurto filmuko, įamžinusio visas aplankytas sodybas, diskas. Gražia dovana tapo ir „Durpetos” kuponai bendrovės produkcijai įsigyti.

– Labai džiaugiuosi, kad tenka profesionaliai prisiliesti prie to grožio – gaminti pagrindą, kuriame ir auga gėlės. Taip ir žiūriu į kiekvieną augaliuką, į kiekvieną palangę, namą. Norisi, kad kuo daugiau žydėtų gėlių, – kalbėjo bendrovės atstovas V. Beinoris.

Savo padėkos kalboje pirmininkas R. Latvys kalbėjo apie darbščią LPD Kupiškio skyriaus valdybą, vardijo jos narius L. Matiukaitę, E. Sipavičienę, A. Gasiūną, Romualdą Stovolos, Vigiliją Grigienę, Rimantą Jocių, Janiną Daukienę.

Susirinkusieji negailėjo jiems aplodismentų – dėkojo už dėmesį gražiausioms Kupiškio sodyboms, jų vertinimą, jas puoselėjančiųjų pagerbimą. Grožis suburia ir užburia, jungia ir vienija.

– Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos! – įsiubavo salę „Obelėlė”. Žmonės atsistojo tarsi himnui, susikibo rankomis ir dainavo vieningu choru. Neskubėta skirstytis.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/2017_lietuvai_pagrazinti_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/2017_lietuvai_pagrazinti_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/2017_lietuvai_pagrazinti_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/2017_lietuvai_pagrazinti_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/2017_lietuvai_pagrazinti_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/2017_lietuvai_pagrazinti_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/2017_lietuvai_pagrazinti_8.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]