Liepsnose skęstančiame kavarskiečio name sprogo dujų balionas

Šiąnakt Kavarsko seniūnijos Narbutų kaimo namas supleškėjo iki pamatų. Vienišas jo gyventojas (gim. 1962 m.) spėja, kad gaisras kilo nuo nelabai tvarkingos instaliacijos.

Vyras pasakojo, jog nelaimės išvakarėse jis užsnūdo prie televizoriaus. Apie 4 val. pabudęs išjungė jį ir dar ketino snūstelėti.

Išgirdęs į ūžimą panašų garsą, vyras kėlėsi ir ėjo žiūrėti į virtuvę. Čia pro lubas jau matėsi liepsnos: išsigandęs jis stvėrė striukę ir išlėkė į lauką.

– Tiek ir teišgelbėjau – striukę ir jos kišenėje buvusius dokumentus, – sakė vyras.

išsigelbėjo, žinoma, ir jis pats. Vyrui išėjus į lauką jo namų link jau bėgo kaimynai, matėsi atskubanti ugniagesių gelbėtojų mašina, ir tuo tarpu sprogo viduje buvęs dujų balionas.

– Garsas buvo žvėriškas, o jėga tokia stipri, kad net išsipūtė namo sienos, – pasakojo vyriškis.

– Liko žmogus kaip stovi. Nelaimės ištiktajam davėme maisto produktų, nuvežėme į Raudonąjį kryžių pasirinkti drabužių. Padėsime susitvarkyti dokumentus gauti socialinį būstą. Vyras laikinai apsigyvens pas seserį, – temainfo.lt sakė Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

 

Arūnas Vitartas

Autoriaus nuotrauka