Lenkijos Prezidentas B. M. Komorovskis Naujuosius sutiko Rokiškio krašte

Apie Lenkijos Prezidento viešnagę prasitarė muziejininkai

Paskutinėmis 2017-ųjų dienomis Rokiškyje lankėsi Lenkijos Prezidentas Bronislavas Marija Komorovskis. Trumpa žinia savo svetainėje muziejusrokiskyje.lt apie tai pranešė Rokiškio krašto muziejus.

Čia pat informuojama, kad B. M. Komorovskis – grafų Komorovskių šeimos, tris šimtmečius puoselėjusios Kavoliškio dvarą, atstovas. „Šį dvarą valdė šešios Komorovskių kartos, bet ypač jį išgarsino sumanioji prezidento B. Komorovskio prosenelė Eliza Irena, dvare sumaniusi įkurti saldumynų verslą”, – rašo muziejusrokiskyje.lt.

Be to, muziejininkai primena, kad Lenkijos Prezidentas B. M. Komorovskis Rokiškio krašto muziejuje lankosi ne pirmą kartą. Muziejui jis yra padovanojęs nuotraukų, Kavoliškio dvaro planų, žemėlapių ir kitokių krašto ir miesto istorijai svarbių dokumentų. Buvo surengta šių dovanotų bei muziejaus fonduose saugomų eksponatų paroda, skirta Komorovskių giminei.

Perskaičius tokią informaciją pravartu dar kartą pasitikrinti jos publikavimo datą – gal įvyko klaida? Ar gali būti, kad niekam nežinant rajone lankėsi tokio aukšto lygio svečias?

Kaip visiems žinoma, 2010 m. balandžio 10 d. žuvus prezidentui Lechui Kačinskiui B. M. Komorovskis tapo laikinuoju šalies vadovu, o 2010 m. Prezidento rinkimuose nugalėjęs Jaroslavą Kačinskį, jis tapo Lenkijos Prezidentu. 2015 m. Prezidento rinkimų kovoje B. M. Komorovskis pralaimėjo dabartiniam šalies Prezidentui Andrzejui Dudai.

Argi galėtume įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, Jo Ekscelencija Valdas Adamkus atvažiuotų į Rokiškį be palydos, be apsaugos, šiaip – su grupe turistų?

 

Už tokį netikėtą svečio vizitą rokiškėnai jam nepriekaištavo

Rokiškio muziejininkų nuotraukoje Lenkijos Prezidentas nuotaikingai šypsosi būryje labai neoficialių žmonių, pats, beje, irgi neoficialus, džinsuotas. Muziejaus darbuotojas net prasitarė, kad talpinant šią nuotrauką į svetainę buvo „nukirptos” kojos, kad nesimatytų svečių guminių batų – ką žmonės pagalvos?! O lenkų grupė, užsukusi į Rokiškio krašto muziejų, keliavo į Kavoliškį aplankyti 1994 m. B. M. Komorovskio iniciatyva jo seneliui Zigmantui Leopoldui Petrui Komorovskiui pastatyto koplytstulpio: oras šiuo metu nekoks, tad žmonės apsiavė patogiai.

– Ar muziejininkai buvo iš anksto informuoti apie Lenkijos Prezidento viešnagę?

– Nieko tikro nežinojome. Vienu metu buvo pasklidę kalbų, kad gruodžio pabaigoje į Rokiškį žada atvykti Lenkijos Prezidentas, mūsų rajono bičiulis, Rokiškio krašto garbės pilietis (šis titulas Prezidentui B. M. Komorovskiui suteiktas 2015 m. spalį, aut. past.) Bronislavas Marija Komorovskis, tačiau oficialaus pranešimo nebuvome gavę. Gruodžio 31 d. apie pietus man skambina muziejaus budintysis ir praneša: „Lenkijos Prezidentas kažkokiai grupei žmonių mūsų muziejuje veda ekskursiją.” Išlėkiau iš kontoros į dvarą viską metusi…

– Muziejininkai atpažino Jo Ekscelenciją tokį neoficialų?

– Muziejininkai atpažino – nenuostabu. Prezidentas Komorovskis pats muziejininkus pažįsta, vardais vadina. Mane pamatęs, jis atėjo pasitikti, kreipėsi vardu, kaip bičiuliai apsikabinom.

– Ir jūs nė kiek svečiui nepapriekaištavote už tokį netikėtą vizitą?

– Laužyta lenkų kalba jam pasakiau: „Pan Prezydent Komorowski, galėtumėte dirbti pas mus gidu.” Prezidento žmona Anna – visi į ją kreipiasi Anita – neblogai kalba rusiškai, tad jai teko vertėjos darbas. Ponia Anna mūsų muziejuje lankėsi pirmą kartą. Susitikimas buvo jaukus, šiltas, norėjau, kad jis būtų įamžintas bent telefono nuotraukoje, – pasakojo direktorė N. Šniokienė.

Muziejininkų nuostabai Lenkijos prezidentas B. M. Komorovskis – beje, jau pasipuošęs ir ištaigus – su Rokiškio rajono meru Antanu Vagoniu atvyko į Rokiškio krašto muziejaus kiemą ir prieš pat naujametinius dūžius pasveikino rokiškėnus su naujais, 2018-aisias. Jis kalbėjo apie tai, kad labai miela būti Rokiškyje, senelių tėvonijoje, džiaugtis gražėjančiu Rokiškiu, linkėjo gerų ir turtingų metų.

 

Ką apie Lenkijos Prezidento vizitą žinojo rajono meras?

Joks šaltinis – nei Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapis, nei mero A. Vagonio „Facebook” paskyra, nei vietos spauda – apie šį vizitą neprasitarė. Pastarosiomis dienomis Rokiškio nemini nei Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje žiniatinklis, nei paties Bronisław Komorowski „Facebook”.

– Juk negalėjo būti, kad Jūs su ponu Komorovskiu Rokiškio dvaro kieme, prie kalėdinės eglutės, susitikote netikėtai? – teiravomės Rokiškio rajono mero Antano Vagonio.

– Mano ir Lenkijos Prezidento pono Komorovskio santykiai pagarbūs, šilti, draugiški jau ne vienerius metus. Lapkrityje lankantis Lenkijos ambasadoje buvau pakviestas Naujuosius sutikti mūsų rajono Jūžintų seniūnijoje, Piotro Rozeno Gačionių dvare. Svečių iš Lenkijos atvyko pilnas autobusas, su jais – ir ponas Komorovskis. Bet tąnakt turėjau atvažiuoti ir į Rokiškio dvarą, pasveikinti rokiškėnų su Naujaisiais. Ponas Komorovskis neatsisakė vykti kartu. Atvažiavome į Rokiškį šiek tiek anksčiau, perėjome Respublikos gatve, Nepriklausomybės aikštėje pasigėrėjome nuostabia prakartėle, pėsčiomis per aikštę ir Tyzenhauzų alėją nuėjome į dvarą. Beje, iki pirmos valandos nakties spėjome sugrįžti į Gačionis – Lenkijoje Naujieji valanda vėliau nei Lietuvoje.

– Po Rokiškį – be jokios apsaugos?

– Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, be abejo, žinojo apie galimą Prezidento Komorovskio viešnagę Lietuvoje. Bet šįkart jis Rokiškyje viešėjo kaip privatus asmuo ir į ambasadą nesikreipė. Jei būtų kreiptasi, be abejo, Prezidentas būtų sutiktas pagal protokolą, – temainfo.lt sakė meras A. Vagonis.

 

Ar rajono verslininkai žinojo apie Lenkijos Prezidento vizitą?

 

2016-ųjų rugsėjo 16-18 dienomis Lenkijos Prezidento B. M. Komorovskio iniciatyva Rokiškyje buvo surengta Lietuvos-Lenkijos verslo konferencija. Rokiškio rajono savivaldybei tai buvo sunkokas uždavinys, o rokiškėnų verslininkų net buvo manoma, kad tokių projektų p. Komorovskis bent jau Rokiškyje nebesiims įgyvendinti. Ir štai Lenkijos Prezidentas vėl šiame krašte.

– Ar Rokiškio verslo klubo prezidentas Dalius Trumpa, klubo nariai buvo informuoti apie Lenkijos Prezidento vizitą rajone? Gal buvo koks susitikimas? –  teiravomės Rokiškio verslo klubo (RVK) administratorės Natašos Aleksiejevos.

– Šventiniu laikotarpiu neturėjome susirinkimų. Ar asmeniškai klubo prezidentas buvo informuotas, tikrai negaliu atsakyti. O dėl susitikimo su RVK nariais šiuo klausimu nebuvo kreiptasi, – sakė ji.

Rokiškio verslas, be abejojo, žinojo apie šio aukšto lygio asmens vizitą rajone: gruodžio 30 d. Lenkijos Prezidentas medžiojo Sartų medžiotojų klubo plotuose.

Anot medžioklės žinovo Valdo Adamonio, tai buvo medžioklė su varovais: surengti keturi varymai Trakos, Oklių, Mažeikių ir Kumšų miškuose. Klubo medžioklės plotai užima 13 tūkst. hektarų, šliejasi prie Sartų ežero.

Sartų medžiotojų klubo vadovas verslininkas Zenonas Akramavičius temainfo.lt sakė:

– Mums didžiulė garbė priimti tokį aukštą svečią. Nieko nesumedžiojome, bet puikiai praleidome laiką, virėme sriubą. Atsisveikindami svečiui įteikėme Rokiškio rajono maisto gaminių produkcijos rinkinį.

– Kodė pasirinktas Sartų medžioklės klubas?

– Manau, todėl, kad esame pasirengę priimti tokio aukšto lygio sečius: naujas ir puikus medžiotojų namelis, sertifikuota šaudykla, moderni skerdykla, – sakė Z. Akramavičius.

Iš Sartų svečias išvyko puikios nuotaikos, prasitaręs, kad jam visada labai norėjosi pamatyti vietas, kuriose yra medžiojęs jo senelis, be to, rokiškėnus pakvietęs pamedžioti į Varmijos Mozūrų vaivadiją – į tas vietas, kur vyko Žalgirio mūšis.

 

Rita Briedienė