Langinės, puoštos angelais, pušimis ir Šventąja, – vienintelės Kavarske

Anykščių rajono Kavarsko Šaltinio gatvės 6-ojo namo langinės – vienintelės visame mieste. Tamsaus namo fone jos, puošiančios keturis langus, labai pastebimos.

– Padirbino langines mano pusbrolis Algirdas Šova. Darėme jas dėl saugumo: išvažiuojame – uždarome, užrakiname, ir saugu. Dukra Žydrūnė patarė daryti gražias, tapytas langines, kokias matė Rokiškyje. Bet dailininką rinkomės vietinį: žinome menininkę, keramikę Dangirą Pyragaitę, gyvenančią kaimyninėje Kurklių seniūnijoje. Ir štai praėjusį savaitgalį jau pakabinome langines. Jose – angelai, Kavarsko pušynai, Šventosios upė, – temainfo.lt pasakojo namo savininkė Asta Aukštuolė.

Langines dailininkė ištapė iš abiejų pusių, tačiau uždarytos jos mažiau išraiškingos.

A. Aukštuolė yra kilusi iš Kavarsko seniūnijos Medžiočių kaimo. Tad nemažai pastangų įdėta galimybei vasaromis sugrįžti į Kavarską: nusipirktas senas, kaip kavarskiečiai vadina, Krikštaponytės namas, statytas apie  1936-uosius, jis suremontuotas, gerokai atnaujintas, papuoštas langinėmis – jaukus vasaroti.

– Langinėmis Kavarske tapome įžymybės. Žmonės vis stabteli prie mūsų namų pasigėrėti jomis. O ir mūsų gatvelė, besileidžianti prie Šv. Jono šaltinio, labai žinoma: čia pilna svečių, atvykstančių į „Šaltinio“ kavinę, garsią Kavarsko koldūnais, – pasakojo A. Aukštuolė.

Langines jau apžiūrėjo ir Kavarsko kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas: su juo tartasi dėl galimybės pašventinti atnaujintą seną namą.


temainfo.lt

Arūnės Milieškaitės nuotr.