Laisvės gynėjų dienos proga – „Šimtmečio anykštėnų” ženklai

Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną minėjo ir Anykščiai: visuomenė rinkosi Anykščių Šv. Mato bažnyčioje, dalyvavo šv. Mišių aukojime, klausėsi vokalinio kvarteto a ceppella „Non Vibrato“ koncerto, pagerbė dar 13 „Šimtmečio anykštėnų”.

Anykščių rajono savivaldybė šimtmečio ženklais apdovanoja rajono gyventojus, kurie savo darbštumu, pasiaukojimu, kūrybiškumu, bendruomeniškumu ar pilietiškumu yra tapę pavyzdžiu aplinkiniams. Kandidatus siūlė patys Anykščių gyventojai: buvo pastebėti tie, kurių kasdienė, profesinė ar kultūrinė veikla kelia pagarbą, skatina lygiuotis, žadina pasididžiavimą savo kraštu ir čia gyvenančiais žmonėmis.

„Šimtmečio anykštėno“ ženklu buvo pagerbti šie anykštėnai:

Jonas Andriuškevičius, pirmas atkurtos Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas generolas;
Jonas Seibutis, buvęs Kavarsko mokyklos mokytojas;
Zenonas Mameniškis, ilgametis Anykščių šaulių kuopos vadas, aktyvus Anykščių atgimimo sąjūdžio dalyvis, kūręs savanorių būrius, telkęs patriotiškai nusiteikusį jaunimą bei organizavęs jų veiklą;
Juozas Gerimantas Kaklauskas, tremtinys (su tėvais į Sibirą ištremtas 1952 m., į Lietuvą grįžęs 1964 m.), 2013 m. Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, aktyvus visuomenininkas; 
Jonas Junevičius, žurnalistas, fotomenininkas, išleidęs fotografijų albumus „Anykščių idilės” (2004 m.), „Kvarcinio smėlio raštai” (2010 m.), „Žemė kelia žiedą” (2017 m.), 2011 m. Lietuvos spaudos fotografijos „Auksinis kadras” prizininkas ir metų laureatas „Pramogų” kategorijoje, pastarųjų dešimtmečių Anykščių krašto istorijos fotometraštininkas; 
Regina Stumburienė – etnografė-folkloristė, renginių liaudies kultūros tematika – „Gaida”, „Aukštaitijos žiedynai”, „Padainuokime suėję”, „Pumpurėlis”, „Užgavėnės” – organizatorė, Anykščių kultūros centre dirbanti nuo 1994 m.;
Aldona Šerėnienė, visuomenininkė, Anykščių neįgaliųjų draugijos pirmininkė;
Rolandas Jurkėnas, gydytojas, visuomenininkas, 2003–2007 ir 2007–2011 metų kadencijų Anykščių rajono tarybos narys, 2003–2007 m. dirbęs Tarybos sveikatos ir ekologijos komiteto pirmininko pavaduotoju, 2007–2011 m. – Teisės ir socialinių reikalų komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto nariu; 
Gintaras Vaičiūnas – Anykščių rajono savivaldybės specialistas, istorikas, visuomenininkas;
Petras Baniulis, Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebonas, dekanas, kanauninkas, nuo 2012 m. – Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato visuomeninis policijos kapelionas, nuo 2013 m. – Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys. Jis, stiprindamas parapijos ūkį, 2018 m. įgyvendino ES remiamą projektą ir įrengė Anykščių bažnyčios geoterminio šildymo sistemą, tais pačiais metais jo rūpesčiu buvo atnaujintas ir perdažytas bažnyčios stogas.

Raimondas Guobis, muziejininkas, visuomenininkas, nuo 1992 m. iki šiol – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojas, 1992–1998 m. Krašto istorijos ir paminklotvarkos skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1998–2010 m. Krašto istorijos skyriaus vedėjas, dirba Siauruko muziejaus ekspozicijose, rengia istorinės edukacijos programas ir jas veda įvairiose Anykščių rajono vietovėse. Rinkdamas kraštotyros informaciją R. Guobis dviračiu apvažiuoja kaimo sodybas, bendrauja su senais Anykščių krašto gyventojais ir jaunesniais mokovais, užrašo žmonių prisiminimus, susipažįsta su valstybiniais ir bažnyčių archyvais, kitais rinkiniais;

Norbertas Černiauskas – istorikas, visuomenininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, 2006–2010 m. – Lietuvos šaulių sąjungos garbės teismo narys, nuo 2013 m. yra šio teismo pirmininkas, Lietuvos studentų šaulių korporacijos „Saja” sendraugis, 2010 m. projekto „Misija Sibiras” dalyvis, 2015 ir 2016 m. buvo išrinktas geriausiu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoju, 2018 m. paskirtas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariu šešerių metų kadencijai;

Gintarė Žemaitienė – verslininkė, sveiko gyvenimo būdo propaguotoja, Anykščių bibliotekoje du kartus per savaitę organizuojanti nemokamas mankštas, kurių populiarumas stulbinantis – norinčiuosius sportuoti sunku sutalpinti.

Po renginių bažnyčioje anykštėnai rinkosi prie Laisvės paminklo.

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/1_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/3_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/4_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/5_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/6_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/7_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/8_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/9_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/10_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/11_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/12_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/13_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/14_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/15_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/16_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/17_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/18_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/01/19_sausios_13_ank.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]temainfo.lt

Pauliaus Briedžio nuotraukos