Lai skamba „Dijūta, kalnali“ Alizavoje

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla – nedidelė, bet aktyvi ir vieninga bendruomenė. Daug dirbame skatindami jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, organizuojame etnokultūros pažinimo dienas, teatralizuotas folkloro šventes, kartų vakarones, bendradarbiaujame su Kupiškio etnografijos muziejumi, dalyvaujame moksleivių lietuvių liaudies atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, kupiškėnų tarmės konkurse „Kupolyta“. Mes kasmet ieškome ir randame vaikų-perliukų, mokome juos tarmės, supažindiname su liaudies kūrybos lobynais. Skatindami jaunimo pagarbą tradicijoms ir pilietiškumui susiduriame su didele problema – neturime svarbiausio tautinio simbolio – Kupiškio krašto tautinių kostiumų. Be jų mūsų organizuojamos šventės neišvaizdžios, stinga autentiškumo, negalime pilnavertiškai dalyvauti konkursuose, nes vertinant pasirodymą dažnai atsižvelgiama į tautinius kostiumus. Tinkamų kostiumų moksleiviams neturime net iš ko pasiskolinti. Šiuo projektu norime įsigyti keturis autentiškus Kupiškio krašto tautinius kostiumus: vaikams –berniukui ir mergaitei, paaugliams –  vaikinui ir merginai. Šventės vedėjus papuošę naujaisiais kostiumais, mes organizuotume didelę folkloro šventę „Dijūta, kalnali“.

Balsavimas vyks iki rugsėjo 30 d.

Balsuoti galima čia: http://geridarbai.lt/lt/projektas/lai-skamba-dijuta-kalnali-alizavoje

 

Alizavos pagrindinės mokyklos inf.