Kurklių katilinės įvykį aiškinasi Teismo ekspertizė

Šiandien Anykščių rajono miestelis amžino poilsio išlydėjo 51-erių metų  vyrą, sausio 15 d. UAB „Anykščių šiluma” Kurklių katilinėje rastą negyvą. Aptiktas jis buvo keičiantis darbuotojų pamainai, tačiau kol nebus teismo ekspertizės išvadų, bendrovė įvykio nekomentuoja.

– Be abejo, vyksta tyrimas. Tai nebuvo nelaimingas įvykis darbo vietoje; greičiausia – sutriko sveikata. Atmetama ir versija, kad žmogus gėrė darbo vietoje: čia net naktį atvažiuojama patikrinti tvarkos. Bet tai – neoficialūs duomenys, taip kalba žmonės, – temainfo.lt sakė Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus.

Katilinės kūrikas gyveno Kavarske, buvo puikus automechanikas, gyvenimą lyg ir netyčia išbalansavęs polinkiu alkoholiui. Tarpušvenčiu matė jį žmonės miestelio centre išgėrinėjantį su kitu auksinių rankų meistru, buvusiu statybininku 68 metų kavarskiečiu. Pastarasis rūpinosi neįgaliu savo broliu, betgi taip atsitiko, kad šiam teko bėgti pas kaimynus, belstis į duris ir pranešti – kažkas atsitiko. Rado žmonės kaimo statybininką sėdintį krėsle atmerktomis negyvomis akimis. Po šios netekties neįgalus statybininko brolis atsidūrė ligoninėje.

O apie tarpušvenčiu lauke gėrusius vyrus kavarskiečiai kalba:

– Vienas kitą pasiėmė.

 

temainfo.lt

temainfo.lt archyvo nuotrauka