Kupiškis: vieniems Ingridos Bernatavičienės naujos pareigos – auksinis parašiutas, kitiems – užsitarnauta karjera

Naujas etatas Savivaldybės administracijoje

Ingrida Bernatavičienė
Emilijos Briedytės nuotr.

Šiandien, gegužės 14 d., posėdžiavusi Kupiškio rajono taryba svarstė klausimą dėl rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo. Praėjusioje kadencijoje administracijos direktorius Marius Mališauskas dirbo be pavaduotojo. 
Šiai pareigybei kandidatūrą teikia meras. Rajono Taryba ją tvirtina slaptu balsavimu.
Tai politinio pasitikėjimo pareigybė: pasibaigus kadencijai ir šias pareigas užimančio asmens palankiai partijai nelaimėjus rinkimų administracijos direktoriaus pavaduotojas palieka darbo vietą. Į šias pareigas meras Dainius Bardauskas teikė Ingridos Bernatavičienės, šiuo metu einančios Vidaus administravimo skyriaus vedėjos pareigas, kandidatūrą.


Ar beliks darbo administracijos direktoriui?..

I. Bernatavičienė Vilniaus edukologijos universitete yra įgijusi socialinio pedagogo kvalifikacijos bakalauro laipsnį, Mykolo Romerio universitete – socialinio darbo magistrantūros ir viešojo administravimo magistrantūros studijas. Mokykloje ji yra dirbusi socialine pedagoge, seniūnijoje – socialinio darbo organizatore, Savivaldybės administracijoje dirba jau ketverius metus.

Kaip savo kalboje sakė I. Bernatavičienė, ji kuruos Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo bei Socialinės paramos skyrių darbą, centralizuoto audito tarnybos veiklą, seniūnijas, rūpinsis tarpinstitucinio bendradarbiavimo, rajono sveikatos apsaugos klausimais, gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimu, administracinės naštos mažinimu, proceso optimizavimu.

Tarybos narys Žilvinas Aukštikalnis net nusistebėjo, ar beliks darbo administracijos direktoriui…


Smėlio laikrodžio smiltelės dar tik pradeda byrėti

– Jei steigiama naują etatą, geriau apmokamą, tai naikinama bent keletą seniau egzistavusių etatų. Klausimas: ar ruošiatės sumažinti kitų etatų, ar šis etatas – papildoma administracinė našta rajono žmonėms? – teiravosi rajono Tarybos narys Valentinas Beinoris.

Už I. Bernatavičienę atsakė rajono meras. Anot rajono vadovo, ne jos galioms spręsti apie etatų skaičių.

– Šis etatas yra įvestas seniai, jūs tą puikiai žinote, jis tik nebuvo užimtas praeitoj kadencijoj. O sumažint ar padidint – parodys gyvenimas. Smėlio laikrodžio smiltelės dar tik pradeda byrėti. Laukia ilgas laikas – visko dar gali būti: gali būti sumažinta, gali būti sujungta… – kalbėjo D. Bardauskas.


Kur ieškoti senų pareiginių nuostatų?

Tarybos narys Ž. Aukštikalnis pasigedo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginių nuostatų. Anot rajono mero D. Bardausko, jie yra pateikti posėdžio medžiagoje.

– Tai nauji. O seni? – nesutiko su atsakymu Ž. Aukštikalnis.

O kokie seni, taip ir liko neaišku: praėjusioje kadencijos rajono vadovai apsiėjo be šios pareigybės, o nuo 1997 m. iki 2015 m. rajonui vadovavo valstiečiai, Savivaldybės administracijai – pats Ž. Aukštikalnis. Tikėtina, kad jo rūpesčiu visi administracijos darbuotojų pareiginiai nuostatai buvo parengti ir pats žino, kokiose laikmenose jie saugomi.

– Jūs gi puikiai žinote, tikrai – ne naujokas tuose reikaluose. Tai yra politinio pasitikėjimo pareigybė. Ji renkama slaptu balsavimu, visi kriterijai atitinka, gautos reikalingų tarnybų pažymos… – kalbėjo rajono meras.


Gal šios pareigos – auksinis parašiutas?

– Sakykite man… – klausimą pradėjo Tarybos narys Vidmantas Paliulis.

Jam rūpėjo sužinoti: ar I. Bernatavičienės toks puikus kopimas karjeros laiptais yra auksinis parašiutas, savų padėjimas?

– Manau, kad išsilavinimas, darbo patirtis ir lėmė, kad priimčiau šį pasiūlymą, – sakė I. Bernatavičienė

– Matot, nei parašiutas, nei katapultas negelbėja kartais… Nei auksinis, nei platininis. Žmonės yra vertinami pagal savo gebėjimą dirbti, organizuoti – daro savo karjerą. Ir niekam tai nėra uždrausta, – kalbėjo meras, kaip pats sakė, papildydamas pranešėją.

I. Bernatavičienė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja išrinkta 13 balsų „už“. Naujas pareigas ji pradės eiti nuo birželio pradžios.


temainfo.lt