Kupiškis kol kas nedidina atlyginimo kultūros darbuotojams

Šalies savivaldybės kultūros ir meno darbuotojams didina atlyginimus: Vyriausybės nutarimu, jie didės apie 200 Lt.

Kupiškio rajonas skaičiuoja 90,5  kultūros darbuotojų etato. Tai muziejininkai, Kultūros centro specialistai, bibliotekininkai ir Jaunimo centro du specialistai. Mokyklų bibliotekininkai nėra globojami Kultūros ministerijos; jų atlyginimą svarstoma didinti per mokinio krepšelį.

Kupiškio kultūros specialistai padidinto atlyginimo dar negaus  nei už liepą, nei už rugpjūtį.  Kodėl susidarė tokia situacija?

– Kultūros sektorius – ne mano darbas, – sakė šiuo metu rajono merą pavaduojantis vicemeras Algirdas Navickas ir patarė paskambinti savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai. Ji atostogauja.

Situaciją pakomentavo  skyriaus vyriausioji specialistė Gražvyda Kukenienė. Anot jos, Vyriausybės skirti pinigai kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti jau yra gauti, bereikia rajono Tarybos posėdžio sprendimo – dėl padidėjusių asignavimų reikia perskirstyti šių metų rajono biudžetą.

Šiuo metu daugelis atostogauja: šaukti posėdį dėl kultūros darbuotojų atlyginimo didinimo atostogaujančiųjų sąskaita, matyt, nėra tikslinga.

Kol kas nėra skelbiama rajono tarybos posėdžio data. Paskutinis rajono tarybos posėdis vyko birželio 19 d.

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotr.