Kupiškio trečiojo amžiaus universitetas primena: 2017-ieji – I. Simonaitytės metai

Vasario pradžioje Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto nariai Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rinkosi pakalbėti apie rašytoją Ievą Simonaitytę.

Apie rašytoją kalbėjo literatūros mokytojos Laima Vinciūnaitė ir Milda Vaižmužienė.

Prisiminta I. Simonaitytės  biografija, apžvelgtas gyvenimo kelias, analizuoti reikšmingiausi kūriniai „Aukštujų Šimonių likimas” ir „Vilius Karalius”, už kuriuos pelnytos valstybinės premijos.

I.Simonaitytė – Klaipėdos krašto rašytoja. Sausio 23 d. buvo paminėtos jos 120-osios gimimo metinės.

Nuo vaikystės sunkiai sirgusi tuberkulioze, augusi be tėvo, negalėjusi lankyti mokyklos, skaityti ir rašyti išmokinta motinos mergina turėjo didžiulį potraukį literatūrai. Tad ne tik pirmieji jos skaitiniai – Biblija, maldaknygės, giesmynai, kalendoriai – ją ugdė rašytojos gyvenimui.

Remiama A. Bruožio ir kitų geradarių I. Simonaitytė baigė vakarinius mašinraščio ir stenografijos kursus. Dirbo ji Lietuvos konsulate, „Ryto” spaustuvėje, „Prūsų lietuvių balso” redakcijoje, vėliau – Seimelio raštinėje mašininke ir vertėja.

Ir štai 1914 m. „Tilžės keleivis” išspausdino jos pirmą eilėraštį „Ak, karas karas išgąstingas”.

Evutės, Eglaitės, Sesutės slapyvardžiais būsimoji rašytoja bendradarbiavo „Prūsų lietuvių balse”, „Lietuvių ceitungoje”,„Rytojuje”, „Klaipėdos krašto žodyje”, „Lietuvos keleivyje”…

I. Simonaitytę išgarsinęs romanas „Aukštujų Šimonių likimas” pasirodė 1935 m.

Ji buvo viena skaitomiausių rašytojų, mėgstama ir šiandien.

Mirė rašytoja 1978 m. Visą gyvenimą vaikščiojusi pasiramsčiuodama lazdomis, ji panoro, kad ant jos kapo būtų iškalti žodžiai: „Jau lazdą padėjau, kelionė baigta.”

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai bus vieni pirmųjų, atkreipę Kupiškio visuomenės dėmesį į tai, kad 2017-ieji – Mažiosios Lietuvos rašytojos I. Simonaitytės metai. Parlamentaro Petro Gražulio siūlymu tokiais juos paskelbė Seimas.

Prisiminti rašytojos romanų, pabudinti savyje norą dar kartą juos paskaityti ir buvo Trečiojo amžiaus universiteto narių susitikimo tikslas. Malonu pasišnekučiuoti apie knygas prie puodelio arbatos.

 

Elena Varnienė
Reginos Vilčinskienės nuotraukos