Kupiškio technologijų ir verslo mokyklai – 25-eri

[gallery_box]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_1.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_2.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_3.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_4.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_5.jpg” ]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_6.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_7.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_8.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_9.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_10.jpg” ]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_11.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_12.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_13.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_14.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_15.jpg” ]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_16.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_17.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_18.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_19.jpg” ]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/03/ktvm_25metis_20.jpg” ]

[/gallery_box]

Tik du direktorius – Bronislavą Rimkų ir Liną Kaušakienę – skaičiuoja Kupiškio technologijos ir verslo mokykla (KTVM) per visus savo 25-erius gyvavimo metus. Abiem vadovams teko pažinti pokyčių stiprius reikalavimus žengiant kartu su laikmečiu, abiem dėl mokyklos išsaugojimo teko kovoti ekonominės blokados arba krizių laikotarpiais.

Ar tapo mokykla atvira bendruomenei? Padaryta labai daug.

– Mokykla, pasitelkdama šiuolaikinius mokymo metodus ir priemones, teikia profesinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą, vykdo tęstinį profesinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Iš viso ji turi licenciją mokyti 111 formaliojo profesinio mokymo programų, iš jų – 43 pagrindinio profesinio mokymo ir 68 darbo rinkos profesinio mokymo programas. Čia sudaromos sąlygos įgyti konkurencingą profesiją, visapusiškai lavėti kiekvienam ugdytiniui, – kovo 20 d. mokyklos 25-mečiui skirtame pranešime skaitė jau penkerius metus mokyklai vadovaujanti L.Kaušakienė.

Populiariausios KTVM profesijos yra apdailininko (statybininko), socialinio darbuotojo padėjėjo, padavėjo ir barmeno, virėjo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus, staliaus, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir suvirintojo.

Šiuo metu mokykloje mokosi 427 mokiniai, suformuota 17 grupių. Kiekvienais metais mokyklą baigia 170-180 absolventų. Nuo mokyklos veiklos pradžios iki 2014-ųjų profesinei veiklai parengtos 23 absolventų laidos; 2690 mokinių įgijo profesinį, dauguma jų – ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje dirba 97 darbuotojai. Jų kaita labai nedidelė.

Per 25 mokyklos darbo metus susiklostė puikių tradicijų: kasmet organizuojama regioninė rudens gėrybių paroda-mugė, mokinių ir darbuotojų kūrybinių darbų paroda, sporto šventės, pirmakursių krikštynos, Europos kalbų dienos, Kalėdiniai renginiai, abiturientų Šimtadienio šventė, profesinio meistriškumo konkursai, prevencinės akcijos, absolventų išleistuvės, Paskutinio skambučio šventė ir kiti renginiai.

Mokykla jau trečius metus aktyviai įsijungia į Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci, Erasmus – Mokykla programų veiklas: per pastaruosius metus užsienyje profesinę kompetenciją kėlė 40 mokyklos pedagogų, o 47 mokiniai vykdomų projektų metu praktiką atliko Maltoje, Graikijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir kitose ES šalyse. Partneriais dalyvaujama projektuose su Biržų TVMC, Panevėžio PPVM, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologine mokykla, Kuršėnų politechnikos mokykla ir kitomis. 2015 m. švietimo mainų paramos fondui pateiktos net 3 paraiškos pagal Erasmus – Mokykla programas.

Mokykla yra Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos narė.

– O viskas prasidėjo nuo mokyklos įkūrėjo ir ilgamečio jos direktoriaus Bronislavo Rimkaus. Jo ypatingo atsidavimo mokyklai, sumanumo, darbštumo, pasiaukojamo darbo dėka, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla tapo šiuolaikiška ir perspektyvi, pelniusi pripažinimą ir gerą vardą. Didžiuodamiesi savo mokykla mes didžiuojamės ir jai daug metų vadovavusiu direktoriumi. Visada jam jausime išskirtinę pagarbą už pastatytą ir išpuoselėtą mokyklą, – kalbėjo direktorė L.Kaušakienė.

Anot B.Rimkaus, mokykla jau galėtų švęsti ir 30-metį. Beveik penkerius metus buvo ieškoma galimybių Kupiškyje įsteigti profesinę žemės ūkio mokyklą, buvo rengiami projektai, statomi pastatai.

Kaip pasakojo pirmasis mokyklos direktorius, 1990-ųjų ekonominės blokados metu reikalauta sustabdyti vieno bendrabučio statybą, užkonservuoti mokytojų daugiabučio pamatus.

– Gal taip ir reikėjo padaryti: mažiau mokytojų būtų priimta, mažiau apkalbų vėliau būtų tekę iškęsti, – kalbėjo jis.

Bet čia pat p. Rimkus ragino pamiršti, kas buvo negero, pasidžiaugti gražiais laimėjimais ir tuo, kad tęsiami jo pradėti darbai ir siekiama gerų rezultatų.

Mokyklos kolektyvą 25-mečio proga sveikino rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vadovas Rimantas Jocius, Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė, mokyklos administracijos buvę ir esami darbuotojai.

Didžiules puokštes rožių direktorė išdalino nusipelniusiems mokyklai darbuotojams ir tiems, kurie joje dirba visus 25-erius metus: statybos darbų profesijos mokytojams metodininkams Daliai Viržintienei ir Virginijui Zovei, maisto ruošimo profesijos mokytojai metodininkei Eleonorai Kapočienei, bendrabučio budėtojoms Alei Bugailiškienei ir Astai Šulckienei, bibliotekos vedėjai Irinai Vilimienei, etikos vyresniajai mokytojai Alinai Kulvinskienė, bendrabučio administratorei Daliai Mikoliūnienei.

Kiekvienam kupiškėnui svarbu, kad jų KTVM, išgyvenančiai gražiausią jaunystės laikotarpį, sektųsi, kad savo populiarumu ji nenusileistų kitoms profesinėms mokykloms ir jas lenktų.

 

temainfo.lt

Ritos Briedienės nuotraukos