Kupiškio socialinės globos namams vadovaus nesvetimas

Rugpjūčio 12 d. konkursą Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus pareigoms eiti laimėjęs Rolandas Paltinas nenoriai sutiko atsakyti į klausimus.

– Mane jau kalbino spaudos atstovė: prisistatė Kupiškio kažkokio leidinio redaktore ir tokiu tonu su manimi kalbėjo, jog vos laikiausi neatjungęs telefono. Tarsi būčiau padaręs nusikaltimą – labai nemalonus Kupiškio įspūdis. Priekaištavo, kad konkurse už mane geriau atsakinėjo anykštėnas Alfrydas Savickas, kaip galėjau laimėti…

– Gal Seimo nario Ričardo Sargūno patarėjas A.Savickas labai nedaug atsiliko nuo Jūsų, ir tai kažkam sukėlė apmaudą?

– Net negaliu pasakyti, kiek aš pats surinkau balų. Buvau susikaupęs konkursui ir nesidairiau aplinkui. Nė nepasakyčiau, kas mane egzaminavo.

– Bet savo konkurentus, turbūt, pastebėjote?

– Niekas manęs su jais nesupažindino, ministerija jų neskelbia. Žinoma, pažinau jau minėtą anykštėną; pats dirbu Aknystos socialinės globos namų socialiniu darbuotoju, tad pažįstu Skemų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoją Arvydą Šapoką. Supratau, jog konkurse dalyvauja dabar Kupiškio socialinės globos namų direktorės pareigas einanti moteris. Atsitiktinai nugirdau, kad tarp penkių pretendentų yra Darbo biržos klientas, buvęs Kupiškio meras.

– Jonas Jarutis? 

– Nesigilinau, nieko neklausinėjau. Tiesa, pastebėjau, kad jis labai trumpai užtruko egzaminų kabinete; lyg ir neatsakinėjo į žodinius klausimus… Bet tiksliai pasakyti negaliu.

– Ar jau buvote nuvykęs į Kupiškio socialinės globos namus?

– Tai būtų labai neetiška. Aš tik laimėjau konkursą, bet dar nesu direktorius. Rezultatai dar gali būti skundžiami, turi būti atliktos tam tikros procedūros: mane, kaip ir kiekvieną vadovą, tikrins STT, FNTT. Visa tai  truks kelias savaites. Kupiškio globos namų man ieškoti, žinoma, nereiks: dažnai pravažiuoju pro šalį  – jie puikiai matosi nuo kelio.

– Dažnai lankotės Kupiškyje?

– Mano uošvija – Druskių kaimas. O ir Šimonyse turime giminių.

– Vadinasi, korespondentai Jūsų nevadins svetimu. Tiesa, Aknystos darbuotojai sakė, kad jie labai nustebo sužinoję apie Jūsų dalyvavimą konkurse. Slėpėte tai?

– Nemanau, kad ir kiti gyrėsi. O ir paties konkurso nė kiek nesureikšminu. Darbą turiu, Darbo biržoje nestoviu.

– Kokiai priklausote partijai? 

– Esu nepartinis.

– Gyvenate Svėdasuose. Ar ne per toli bus važinėti į darbą?

– Aknystos Leliūnų filiale dirbu nuo 2006 m. –  į darbą važinėju apie 20 km. Manęs tai nevargina. Nuo Svėdasų iki Šepetos nebus toliau.

– Jūsų nuotraukos internete taip ir neradau: „Google” meta buvusį „Kopų balsų” vadovą Arvydą Paltiną…

– Su juo esam kažkelintos kartos pusbroliai. Esu nagrinėjęs savo giminės genealoginį medį: Paltinų šaknys veda į Vokietiją. Arvydas, sakytum, grįžo namo. Savo nuotraukų tikrai neviešinu. Nesuprantu, kuo aš apskritai sudominau spaudą. Kupiškio socialinės globos namai nėra dideli, juose gyvena 130 žmonių – tai tarsi nedidelė kaimo mokyklėlė. Aknystoje arba Skemuose – per 400 gyventojų. Juk Kupiškis nėra visai sugriuvęs; yra ir didesnių įmonių, vertų aprašyti?

– Kupiškio socialinės globos namams vadovavo dabartinis rajono meras Dainius Bardauskas. Iš pašaipos objekto jis padarė pavyzdinius globos namus. Dėl to spaudai, o ir Kupiškio visuomenei, įdomu, kas vadovaus šiems namams.

– Esu baigęs Lietuvos sveikatos mokslų akademiją, turiu vadovavimo patirties: dirbau didžiulės UAB „Vosinta” direktoriumi, tuoj bus 10 metų, kai dirbu Aknystoje. Beje, šios ir Kupiškio globos namų specifika labai panaši: nė viena šių įstaigų nepriklauso Savivaldybei, jų steigėja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Esu sėslus žmogus, bet, vis dėlto, neatėjau čia dirbti 100 metų. Tačiau tol, kol vadovausiu Kupiškio socialinės globos namams, rūpinsiuosi jais su didžiausiu dėmesiu.

 

Rita Briedienė

Pauliaus Briedžio nuotr.