Kupiškio savivaldybės skolos ją stumia į rizikingųjų sąrašą

Kupiškio rajono savivaldybės posėdžių salėje rajono meras Dainius Bardauskas, mero pavaduotojas Aurimas Martinka ir Administracijos direktorius Marius Mališauskas susitiko su Valstybės kontrolės 3-iojo departamento Panevėžio skyriaus auditorėmis Laimute Švagždiene, vyriausiąja  valstybine auditore, audito grupės vadove, Vida Tamošiūniene – vyresniąja valstybine auditore ir Violeta Paškonyte, vyresniąja valstybine auditore, nuo 2014 m. rugsėjo atliekančiomis finansinį auditą Kupiškio rajono savivaldybėje. Susitikime taip pat dalyvavo Administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė ir Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė.

Audito grupės vadovė Laimutė Švagždienė rajono vadovus supažindino su Valstybės kontrolės atliekamo audito tikslais ir audituojamomis sritimis. Valstybės kontrolė Kupiškio rajono savivaldybėje vertina kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo teisėtumą, Savivaldybės ilgalaikių įsiskolinimų pagrįstumą, tikrina, ar skolintos lėšos naudojamos numatytiems projektams įgyvendinti, kontroliuoja įsiskolinimus už teikiamas paslaugas, atliktus darbus, įsigytas prekes ir kt.

Kupiškio savivaldybėje atliekamas auditas yra sudėtinė Valstybės kontrolės atliekamo audito, pasisakant dėl Lietuvos nacionalinio biudžeto vykdymo Lietuvos Respublikos Seimui, dalis. Valstybinės auditorės atkreipė dėmesį į tai, kad pagrindinis krūvis dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių audito tenka Savivaldybės kontrolieriui. Beje, tik Kupiškio savivaldybė visoje Panevėžio apskrityje teturi vieną tarnautoją, todėl būtina spręsti klausimą dėl tarnybos pilno funkcionavimo.

V.Tamošiūnienė apžvelgė jau atlikto audito  buvo tikrintas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas   nustatytus pažeidimus: Savivaldybėje nėra aiškių kriterijų ilgalaikiam kelių plėtros planavimui, prioritetų, atrankos kriterijų, todėl lėšos gali būti panaudotos ne būtiniausiems objektams renovuoti ar taisyti.

Valstybinės auditorės turėjo pastabų ir dėl Kupiškio miesto Taikos gatvės remonto. Dalį atliktų darbų – už 314,4 tūkst. litų – savivaldybės administracija apmokėjo 2014 m. gavusi finansavimą iš Kelių direkcijos, o už papildomai atliktus darbus, kurių vertė 175,5 tūkst. litų, su rangovu neatsiskaityta.

Savivaldybės kontrolierė V.Mažeikienė papildė: atlikusi planinį Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo auditą, ji nustatė, kad 2014-ųjų pabaigai Savivaldybės įsiskolinimas rangovams sudarė 243,5 tūkst. litų. Per 2014 m. sandorių sudaryta už 114,1 tūkst. litų  daugiau nei skirta. Savivaldybės tarybai teikiama ataskaita apie lėšų panaudojimą neparodo teisingos informacijos, nes nepateikiami įsiskolinimai projekto vykdymo laikotarpio pradžiai ir laikotarpio pabaigai.

Valstybinės auditorės atkreipė dėmesį į tai, kad per 2014 m. Savivaldybėje pradelsti įsiskolinimai už prekes, atliktus darbus ir paslaugas ne mažėjo, o didėjo; nebuvo vadovaujamasi Rodiklių įstatymo nuostatomis. Dėl skolų augimo Kupiškio rajono savivaldybė patenka tarp rizikingų savivaldybių. Artimiausiu metu valstybinės auditorės atliks audito procedūras būtent skolinių įsipareigojimų srityje.

Meras D. Bardauskas atkreipė dėmesį į sunkumus dėl ateityje didėsiančio reikalavimo prisidėti prie europinėmis lėšomis finansuojamų projektų vykdymo, nes didelę dalį vykdant projektus sudaro nefinansuojamos lėšos. O tai labai apsunkina Savivaldybės finansinę padėtį.

Valstybės kontrolė, atsižvelgusi į problemas Savivaldybėse, teikia kai kurių teisės aktų pataisas, todėl auditorės pakvietė diskutuoti apie darbo eigoje pastebimus įstatymų netobulumus.

Po susitikimo su Kupiškio rajono savivaldybės vadovais valstybinės auditorės išvyko į analogišką susitikimą su Biržų rajono savivaldybės vadovais.

 

Vilma Mažeikienė

Kupiškio rajono Savivaldybės kontrolierė