Kupiškio, Rokiškio, Biržų ir Panevėžio rajonų mokiniai – Antano Strazdo pėdsakais

Gruodžio 6 d. Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla baigė vykdyti priemonę ,,Jie garsino Šimonis. Kunigas ir poetas Antanas Strazdas“.

Kunigas ir poetas A. Strazdas gyveno ir dirbo Šimonių apylinkėse, Kupiškio, Rokiškio, Biržų, Anykščių ir Panevėžio rajonuose. Apžvelgti jo darbą, gyvenimą ir kūrybą susibūrė Kupiškio rajono Šimonių, Skapiškio pagrindinių mokyklų, Subačiaus ir Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijų, Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio ir Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos mokiniai.

Rugsėjo 13 d. pirmas susitikimas vyko Šimonyse: susipažinta su veiklos tikslais ir uždaviniais, aptartas darbų grafikas.

Rugsėjo 25 d. į Šimonių pagrindinę mokyklą jau rinkosi mokytojų lydimos mokinių komandos. Tą dieną aplankyti Šimonių girios kaimai, menantys A. Strazdą. Mokiniai fiksavo išvykos akimirkas, kurias dailės plenero metu perkėlė į koliažus ir piešinius.

Spalio 15 d. Subačiaus gimnazijoje vyko muzikinė-literatūrinė popietė pagal A. Strazdo eiles. Visų mokyklų komandos rodė savo programas: vieni deklamavo, kiti repavo, dar kiti dainavo savo kūrybos dainas. Pasirodymuose buvo naudojami net mobilieji telefonai.

Spalio 30 d. Šimonių pagrindinės mokyklos 6–10 klasių mokiniai vyko į Pažaislio vienuolyną, Kaune. Suspendavus kunigo A. Strazdo veiklą čia 1828 m. jis buvo uždarytas. Po metų iš šio vienuolyno A. Strazdas pabėgo.

Ekskursijos gidė ilgai vedžiojo po vienuolyną ir išsamiai pasakojo apie šį Europos vieną puikiausių brandžiojo baroko architektūrinį šedevrą.

Lapkričio 9 d. visi rinkosi Uoginių amatų centre. Aplankę koplytėlę, kurioje šv. Mišias laikydavo A. Stazdas, pasiklausę ilgametės kaimo gyventojos Leontinos Jackevičienės linksmų pasakojimų apie kunigą, mokiniai susipažino ir su kupiškėnų kulinarinėmis tradicijomis: kepė ,,pakišuolį“.

Lapkričio 21 d. mokyklos susitiko Kamajų A. Strazdo gimnazijoje. Skambant kanklėms, gimnazistai jautriai pasakojo apie kunigą, poetą A. Strazdą ir jo gyvenimo fragmentus Kamajų žemėje. Miestelio centre aplankėme poeto paminklą, o ant jo kapo uždegėme žvakutes.

Lapkričio 29 d. Šimonių pagrindinėje mokykloje vyko konferencija. Joje buvo perskaityti įdomūs pranešimai: šimoniečių – ,,Mūsų Strazdėlis“,,Kunigas ir poetas Antanas Strazdas“, subatėnų –,,Strazdo gyvenimo pėdsakai“, karsakiškėnų – „Šalia Žaliosios girios, prie Lėvens krantų“, biržiečių – ,,Kunigas ir poetas Antanas Strazdas Biržų žemėje“, kamajiškių – ,,Strazdelis ir Kamajai“, skapiškėnų –,,Strazdelis – Skapiškyje“.

Konferencija supažindino su mokyklų kurta A. Strazdo gyvenimo laiko juosta, veikė dailės plenero piešinių paroda ir dailyraščio bei koliažų stendas. O labiausiai visus nudžiugino 2019 metų kalendorius, kuriame įdėti veiklos piešiniai ir nuotraukos. Buvo apžvelgta renginių nauda, numatyti tolimesni planai, pasidalinta įspūdžiais.

Gruodžio 6 d. Šimonių pagrindinės mokyklos 7–10 klasių mokiniai keliavo po kaimyninį Anykščių rajoną, aplankė Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo ir Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčias. Jose 1796–1798 m. kunigavo A. Strazdas. Šias bažnyčias aptarnaujantis kunigas Virginijus Taučkėla papasakojo abiejų bažnyčių istorijas ir parapijiečių prisiminimus apie Strazdelį.

Vėliau vykusiame edukaciniame užsiėmime mokiniai plačiau susipažino su Anykščių krašto istorija, papročiais bei tradicijomis.

 

Šimonių pagrindinės mokyklos inf. ir nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/12/2018_projektas_20181212_32.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]