Kupiškio rajono vadovai pasveikino dr. Aldoną Vasiliauskienę

Kovo 9 d., Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas savo kabinete priėmė istorikę daktarę Aldoną Vladislavą Vasiliauskienę, Kupiškį pradžiuginusią Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi. Vasario 16-osios proga buvo apdovanoti žymūs šalies ir užsienio menininkai, mokslininkai bei verslininkai.

Aldona V.Vasiliauskienė nenori prisiimti visų nuopelnų sau. Ji teigia, kad už sėkmingai 2015 m. spalio 27 d.  Kupiškyje organizuotą konferenciją „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“, į kurią susirinko įvairių vienuolijų– CSC (kotryniečių), PAMI (Marijos tarnaičių), OSBM (bazilijonų), SJ (jėzuitų), OFM (pranciškonų) atstovai, skaitę paskaitas apie savo gyvenimą Dievui ir žmonėms pašventusiuosius, ji dėkinga rajono merui Dainiui Bardauskui, administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus tuometiniam vadovui Rimantui Jociui, jo pavaduotojui Vytautui Knizikevičiui,
dabartinei šio skyriaus vedėjai, tuometinei Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorei Jurgitai Trifeldienei. Tai buvo didžiulė savo apimtimi ir pranešėjų titulais konferencija, apžvelgusi visą, kas nuveikta per 2015-uosius, Vatikano ir Popiežiaus Pranciškaus paskirtuosius Pašvęstojo gyvenimui.

Anot dr. Aldonos V.Vasiliauskienės, tokia konferencija, skirta Didžiojo Bazilijaus ordino 400 metų jubiliejui paminėti, Kupiškyje planuojama 2017 m.

Riterio kryžius istorijos mokslų daktarei Aldonai V.Vasiliauskienei skirtas ir už kitus gyvenimo nuopelnus. Nuo 1992 m. ji tyrinėja Lietuvos katalikų intelektualinį sąjūdį bei Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir jos narių veiklą; nuo 2001 m. domisi ukrainistikos tematika, tyrinėja lietuvių ir ukrainiečių istorinius ir kultūrinius ryšius, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei veiklą Lietuvoje ir Ukrainoje. Ji yra viena iš Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacijos kūrėjų bei jos prezidentė.Aldona V.Vasiliauskienė – 20 knygų autorė. Jų sąraše – ir „Monsinjoras Klemensas Gutauskas : monografija”, apie kunigą, ilgus metus dirbusį Kupiškyje.

 Kaip rašo www.anykstenai.lt, Aldona V.Vasiliauskienė yra gimusi Anykščių rajono Galvydžių kaime.  Tėvas, turtingas ūkininkas, 1944 m. buvo suimtas, kalintas ir išvežtas į lagerį, išblaškyta šeima slapstėsi; mažoji Aldona augo pas mamos seserį, Kupiškio rajono Skapiškio miestelyje tarnavusią pas kleboną Nikodemą Kasperiūną.

Pati Dr.  Aldona V.Vasiliauskienė yra verta didžiulės monografijos. Apie ją yra rašę daugybė leidinių.

 

 

Rita Briedienė

www.kupiskis.lt ir Roberto Dačkaus nuotraukos