Kupiškio rajono Tarybos sprendimu susirūpino Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga

Nebe kažin koks pasirinkimas…
Kupiškio rajono mokyklų socialiniai pedagogai ne kažin kokį beturi pasirinkimą: arba eiti iš darbo, arba sutikti su darbo krūvio mažinamu. Socialinė pedagogė paliko Noriūnų Jono Černiaus pagrindinę mokyklą: gegužės mėnesio posėdyje Kupiškio rajono savivaldybės tarybos dauguma patvirtinto sprendimo „Dėl etatų švietimo pagalbai Savivaldybės mokyklose teikti normatyvų patvirtinimo“ projektą, ir jai bepalikta 0,25 proc. etato. 
Subačiaus gimnazijos bibliotekininkė, turėjusi pilną etatą, sutiko dirbti 0,5 etatu. Alizavoje socialinio pedagogo etatas nuo pusės mažėja iki 0,25.
Kaip posėdyje sakė Savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, žmonių iš darbo niekas neatleidžia, tik jų darbo krūvis sumažinamas.


Į „daraktorių gadynę“?
Tik po vieną socialinio pedagogo, psichologo ir bibliotekininko etatą leidžiama formuoti mokykloje, turinčioje 400 vaikų. Siekdami didesnio uždarbio kai kurie rinksis po kelis apkarpytus etatus – viename asmenyje dirbs ir socialiniais pedagogais, ir logopedais, ir bibliotekininkais?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, kupiškėnai muša dar vieną rekordą – Kupiškio rajonas visoje šalyje skaičiuoja daugiausia vaikų, augančių su vienu iš tėvų. Anksčiau ar vėliau rajonas pajus socialinių pedagogų stygių.


Pas logopedą – kas antrą mėnesį
Neseniai atostogų parvykęs kupiškėnas pasakojo, jog jo 10-mečiui sūnui Norvegijos mokykloje per savaitę skiriama 5 val. socialinio pedagogo paslauga: berniukas turi problemų dėl norvegų kalbos. Tokia paslauga – pilnai ir apsirūpinusiai šeimai: mama dirba pedagoge, tėtis – įmonėje.
Kupiškyje net logopedo etatas – tik mokyklai, skaičiuojančiai 50 vaikų, kuriems reikalinga pagalba. Jei kiekvienam mokiniui pagalba būtų teikiama po 5 val. per savaitę, tai per dieną logopedas priimtų 5–6 vaikus, ir tie patys pas jį sugrįžtų kas antrą mėnesį…
Neveltui rajono Tarybos narys Valentinas Beinoris klausė, ar nebandoma grįžti į „daraktorių gadynę“. 
O juk net merams reikia 2–3 patarėjų, pavaduotojo.


Socialinio pedagogo reikia kas penktam 
Anot vedėjos J. Trifeldienės, rajone yra 385 vaikai, kuriems reikia socialinio pedagogo, logopedo, psichologo pagalbos, arba – kas penktam. Išlaikyti ankstesnį socialinių pedagogų skaičių Savivaldybei trūksta 130 tūkst. eurų. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos rašte, atsiųstame Kupiškio rajono merui Dainiui Bardauskui, teigiama, jog remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis, 2018 m. Kupiškio rajono savivaldybė pagal tiesioginę paskirtį nepanaudojo net 48,7 proc., arba 930 800 Eur, skirtų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams. Įsigaliojus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimams, dalis nepanaudotų socialinės paramos lėšų, kaip teigiama, gali būti naudojamos socialinių pedagogų, psichologų ir kitų specialiąją pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų darbo užmokesčiui mokėti.
Kaip temainfo.lt sakė vedėja J. Trifeldienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius neturi galutinio išaiškinimo, kaip naudoti pinigus, skirtus piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams, bet, jos manymu, ministerija, visuomenei pateikdama tokius skaičius, ją klaidina: juk lieka vienkartinė piniginė parama nelaimės atveju, parama daugiavaikėms šeimoms, senyvo amžiaus žmonėms, išmokos globėjams – juntamas žmonų, kuriems reikia paramos, didėjimas.


Strėlės – į Vilnių!
– Ar ketinate atsakyti į mokytojų profsąjungos atstovų laišką, – teiravomės Kupiškio rajono savivaldybės mero D. Bardausko.
– Nežinau tokių.
– Manau, kad abu suprantame, jog kalbu apie Lietuvos švietimo ir mokslo profesinę sąjungą.
– A, tie triukšmadariai…
– Jums atrodo, kad jie – triukšmadariai?
– Nieko nekomentuosiu. Visos strėlės į Vilnių!


Strategija ar realybė?
Socialiniai pedagogai – tie patys Kupiškio rajono gyventojai. Kur eiti, kai tavo etato belikę 0,50 ar 25? Mokytojai nagrinėja Kupiškio rajono strategiją, žino valdžios planus įgyvendinti Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano trečią prioritetą „Gerinti sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Plane įsipareigojama: „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai paslaugų teikimas siekiant užtikrinti vaikų teisių bei teisėtų interesų apsaugą, turi būti teikiamos socialinių problemų turintiems, socialinės rizikos šeimų ir kitų socialinių problemų turintiems mokyklinio amžiaus vaikams socialinės, psichologinės ir pedagoginės paslaugos, dirbamas socialinis darbas su šių vaikų tėvais, skatinama geriau rūpintis, prižiūrėti ir auklėti vaikus. Pagrindinės darbo kryptys: vaikų užimtumas, psichologinių, etinių, intelektualinių ir dvasinių poreikių tenkinimas…“ 
Kuo tikėti? Strategija ar realybe?


Atvyksta profsąjungos lyderiai
Šią savaitę Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas, jo pavaduotojas A. Jurgelevičius atvyksta į Kupiškį. Planuoja jie lankytis Noriūnų J. Černiaus pagrindinėje mokykloje, susitikti su Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vadovais.– Mes buvome susisiekę su vedėja. Jos manymu, mero pozicija nesikeis. Vis dėlto manome, kad toks etatų mažinimas pablogins švietimo pagalbos Kupiškio rajono moksleiviams kokybę, ir neketiname su tuo susitaikyti, – temainfo.lt sakė A. Jurgelevičius.

Rita Briedienė