Kupiškio rajono tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvaujant Tarybos nariams


Kiek buvo už kadro, neaišku

Šiandien, kovo 19 d., vyko Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kupiškėnai bene pirmi šalyje rengė jį nuotoliniu būdu, fiziškai nedalyvaujant Tarybos nariams.


Posėdį vedė dviese

Posėdį iš Savivaldybės salės vedė rajono meras Algirdas Norkus, šalia sėdėjo administracijos direktoriaus pareigas laikinai einanti Ingrida Bernatavičienė – anksčiau merui padėdavo posėdžiauti Savivaldybės juristas. Salėje, be jų ir operatoriaus, matomai, buvo ir daugiau žmonių: meras gestų kalba kelis kartus kažkam davė nurodymus.


Nuomonė – balsavimo lapuose

Savaitė anksčiau nei įprastai, rajono Tarybos nariams buvo išdalinta posėdžio medžiaga, Tarybos nario balsavimo lapai, kuriuos jie turėjo pateikti iki kovo 19 d. 8 val. Gauta 18 balsavimo lapų iš 21. Jų nepateikė Žilvinas Aukštikalnis, Dainius Bardauskas ir Eglė Blaževičienė.
Darbotvarkėje buvo pateikti 39 klausimai: 37 – pagrindiniai, du – papildomi. Remiantis balsavimo lapuose pareikšta valia, Tarybos nariai darbotvarkei pritarė vienbalsiai.


Patvirtintos ataskaitos

Meras skaitė sprendimų protokolus ir skelbė balsavimo rezultatus; priimtus sprendimus tvirtino gongu. Beje, visi balsavimo rezultatai teikiami savivaldybės tinklalapyje.
Tarybos nariai, susipažinę su Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos, „Obelėlės“, „Saulutės“, Subačiaus vaikų lopšelių-darželių, Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio, Kūno kultūros ir sporto, Kupiškio jaunimo, Kupiškio kultūros centrų, Švietimo pagalbos tarnybos, Viešosios bibliotekos, Etnografijos muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitomis, joms pritarė beveik vienbalsiai.


Seniūnijoms – po du naujus etatus

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas laikinai einanti Ingrida Bernatavičienė apžvelgė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir jos direktoriaus ataskaitą.
I. Bernatavičienė pateikė pagrindinius 2019-ųjų pokyčius: praėjusių metų sausio pradžioje įkurtas naujas – Teisės – skyrius, apjungęs Civilinės metrikacijos, Teisės ir Viešosios tvarkos skyrius; gyventojų prašymai priimami pirmame aukšte, ši paslauga teikiama ir pietų metu; visą darbo dieną gyventojai gali kreiptis ir į Socialinės paramos skyrių, dėmesys skirtas globėjų paieškai, ir Kupiškio savivaldybė nebeminima tarp tų, kurios budinčių globėjų neturi, mažėjant socialinių pašalpų gavėjų skaičiui, mažėjo Užimtumo programų lėšos – iškilo darbininkų, įdarbinamų pagal šią programą, trūkumas, neliko žmonių, kurie būtų galėję atlikti visuomenei naudingą veiklą, todėl kiekvienoje seniūnijoje planuojama steigti po du etatus.
Ataskaitai pritarė 15, susilaikė trys Tarybos nariai.


Kupiškio rajono savivaldybės mero ataskaita

A. Notkus rajonui vadovauja nuo liepos 11 d., laikinai nuo mero pareigų nušalinus Dainių Bardauską. Meras vadovauja rajono Tarybai, tad buvo apžvelgta ir jos veikla.
– Buvo dedama daug pastangų siekiant užtikrinti Tarybos, Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės administracijos darbą, – labai socialdemokratiškai apibendrintai savo ataskaitą pateikė A. Notkus.
Konkretesnė informacija tik ta, kad ligoninei, Pirminės asmens sveikatos priežiūros, Socialinių paslaugų centrams, mokyklai „Varpelis“, Etnografijos muziejui pradėjo vadovauti nauji žmonės; gavus teigiamas STT pažymas, Kupiškio komunalininkui“ pradės vadovauti Vingaudas Šarmaitis.
Ataskaitai pritarta vienbalsiai.


Projektų esmė nedetalizuota

Meras skaitė sprendimų projektus jų nekomentuodamas, todėl kažin ar kupiškėnams aiškūs klausimai dėl Noriūnų Jono Černiaus, Skapiškio pagrindinių mokyklų reorganizavimo, dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos net kelių sprendimų pripažinimo netekusiais galios, neapžvelgtas Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos planas ir kiti klausimai.
Anot A. Notkaus, tokiu principu posėdis, tikėtina, vyks dar ne kartą, tad laukiama ir pastabų.


Rita Briedienė