Kupiškio rajono taryba vieną vicemerą atleido, kito nepatvirtino…

Vieną atleido, kito nepatvirtino

Aurimas Martinka

Gruodžio 20 d. Kupiškio rajono taryba slaptu balsavimu atleido Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotoją Aurimą Martinką iš pareigų. Tačiau sprendimui į šias pareigas tvirtinti Algirdo Notkaus kandidatūrą pritarė tik 11 Tarybos narių. Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas vicemero kandidatūrą žadėjo teikti kitam Tarybos posėdžiui.

 

Kalbėjo trumpai

Prieš balsavimą A. Martinka neišnaudojo pasisakymui jam skirtų 10 min. – kalbėjo trumpiau. Auksiniais jis pavadino rajono mero žodžius, pasakytus kadencijos pradžioje, girdi, mažame rajone ne politika svarbu, o tarnavimas žmogui.

– Tuo ir vadovavausi, – sakė A. Martinka.

Anot jo, atleidimas dėl partiškumo parodė, kad partinis interesas yra aukščiau visuomeninio, o susidariusi situacija ne tik nesušvelnino padėties, bet dar labiau ją suaštrino: atsirado toks kokybės ženklas – jei esi socialdemokratas, tai viskam tinkantis, jei nesi socialdemokratas, tai esi žmogus be kokybės ženklo, arba tokiam užtveriamas kelias, toks laikomas nuošalyje.

A. Martinkai labiausiai nepatiko tai, į kokią sumaištį LSDP Kupiškio skyriaus vadovas Augenijus Cesevičius veda rajoną: žodis ne taip, ir užverda rūstybė.

– Apie nuveiktus darbus tikėjausi diskusijos, bet jos nebuvo. Nepateiktas nė vienas priekaištas dėl darbų. Viskas persikėlė į partiškumo lygį, – savo kalbą užbaigė A. Martinka ir ragino jo neatleisti iš pareigų.

 

Turėjo ir pats susiprasti….

Anot A. Cesevičiaus, tokioje A. Martinkos kalboje labai daug netiesios.

 – Ir tai rodo jo politinę brandą, – sakė A. Cesevičius.

Anot jo, žmogus, baigęs istorijos ir politologijos mokslus, turėjo susiprasti pats palikti postą, į kurį buvo deleguotas socialdemokratų vardu: palikus partiją, netenki ir posto.

 – Socialdemokratai siūlo atšaukti A. Martinką iš pareigų pagal galiojančią koalicijos sutartį. Apie darbus čia nekalbama. Kalbama apie vieną dalyką, įrašytą sutartyje, – sakė A. Cesevičius.

 

Ar verta skaldyti?

Tarybos narys Klaidas Miciūnas klausė:

– Ar verta skaldyti Tarybą, ar protinga tai daryti dėl biudžeto?

Tarybos narys Zigmas Paulauskas sakė raudonos kortelės A. Martinkai nekels.

Leonas Apšega teiravosi, ar koalicija galėtų jį pasiūlyti vicemeru, jei taip, kodėl nepartinis A. Martinka negali tęsti pareigų?

Valentiną Beinorį nustebino A. Cesevičius pasakymas – jokių kalbų apie darbą. Be to, iki šio posėdžio buvo kalbama, kad kitas vicemeras nebus renkamas.

Savo kalboje meras D. Bardauskas L. Apšegą pavadino senu… politikos vilku, K. Miciūną – jaunu politiku, kuriam atleistina. Meras teigė, jog ši – A. Martinkos atleidimo iš pareigų – procedūra nėra maloni; tikėtasi, kad koalicija baigs kadenciją.

Algirdas Notkus

Balsų skaičiavimo komisijoje dirbo visų Taryboje esančių partijų atstovai: komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu” narė Vilija Morkūnaitė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – L. Apšega, Lietuvos socialdemokratų partijos – Z. Paulauskas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų –Saulius Dugnas.

Balsavimo rezultatai nebuvo palankūs A. Martinkai: iš 25 tarybos narių 13 balsavo už jo atleidimą.

Nebuvo palanki Taryba ir A. Notkaus kandidatūrai: už jo paskyrimą vicemeru balsavo 11 rajono politikų.

Savo kalboje meras D. Bardauskas sakė, jog nebus taip, kad valdančioji dauguma rinktųsi vicemerą iš opozicijos sąrašo. Betgi nebus ir taip, kad pralaimėjusi partija sėdėtų sudėjusi rankas: palaikiusi vicemero atstatydinimą ir suformavusi daugumą prieš naujo vicemero kandidatūrą opozicija parodė, jog Kupiškio rajono tarybos koalicija nėra stipri vadovautis vien politiniais principais.

 

Rita Briedienė

Kadrai iš „Kupiškio TV“ tiesioginės posėdžio transliacijos