Kupiškio rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas laikinai einantis socialdemokratas Andrius Kleniauskas rajono taryboje dirbo nuo pat šios kadencijos pradžios. Iki rinkimų belikus šiek tiek daugiau nei metams susivokta, kad jo tarnystė rajono žmonėms nesuderinama su užimamomis pareigomis: rajono tarybos narys negali vadovauti savivaldybės įstaigai.

Jau nuo pernai gruodžio mėnesio, kai iš šių pareigų buvo atleistas Zigmas Paulauskas, vyrauja neaiškumai: kodėl 28-erius metus centrui vadovavęs jis jį paliko, nežinia, kas nutylima; A.Kleniauskas renginiuose būdavo pristatomas kaip direktorius, kai paaiškėjo, kad jis negali užimti šių pareigų, niekaip nesisekė rasti tikro direktoriaus: neva ne nuo savivaldybės ir priklausė, kas juo taps; kodėl tik dabar susivokta, kad A.Kleniauskas negali būti ir rajono tarybos nariu…

– Aš, Aurimas Martinka, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus, – rugsėjo 24-osios rajono tarybos posėdyje priesaiką perskaitė partijos kolegą pakeitęs Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos istorijos mokytas.

Naują tarybos narį pasveikino posėdyje dalyvavusi Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Irena Malinauskienė.

– Sveikinu tarybos narį ir linkiu sėkmingo darbo savivaldybės ir Lietuvos labui, – linkėjo ji.
Tarybos posėdžiui buvo pateikti 32 pagrindinės darbotvarkės ir 3 papildomi klausimai. Jie buvo apsvarstyti, priimti jų sprendimai.

Posėdis taps istoriniu: 23 balsais „Už“ Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro direktore buvo patvirtinta konkursą laimėjusi Laimutė Šližauskienė. Posėdžiui jos pačios pateikta darbo ir veiklos apžvalga tik vieną tarybos narį paskatino susilaikyti nuo balsavimo.

– Esu kilusi iš Suvalkijos regiono, į Kupiškį atvykau gyventi prieš trejus metus. Esu baigusi Lietuvos kūno kultūros akademiją, dabartinį Lietuvos sporto universitetą. Studijuodama aktyviai sportavau ir išbandžiau ne vieną sporto šaką: lengvąją atletiką, žaidžiau krepšinį, stalo tenisą, slidinėjau.

Daugiausia savo laiko skyriau irklavimui. Su šia sporto šaka gyvenimas toliau tęsiasi: aktyviai dalyvauju federacijos veikloje, dalyvauju bei teisėjauju Lietuvoje rengiamose irklavimo varžybose.

Lietuvos kūno kultūros akademijoje baigiau ir magistro studijas, Šiaulių universitete apsigyniau edukologijos krypties daktaro disertaciją. Studijuodama doktorantūroje pradėjau dirbti Kūno kultūros akademijoje. Mano dėstomi dalykai – pasirinktos sporto šakos teorija ir metodika. Tai buvo irklavimo sporto šaka. Taip pat dėsčiau slidinėjimo turizmo teoriją ir metodiką. Dirbant kūno kultūros akademijoje paraleliai dirbau Lietuvos olimpinio centro Kauno skyriuje. Buvau atsakinga už perspektyvinio rengimo sportininkus. Ten dirbau trejus metus. Su pertraukomis teko dirbti Lietuvos irklavimo federacijoje. Padėjau organizuoti pasaulio čempionatus: 2006 metais studentų čempionatą, 2008-aisiais – meistrų, 2013-aisiais – pasaulio jaunių ir šiemet – pasaulio jaunimo. Šie čempionatai vyko Trakuose.

Kadangi persikėliau gyventi į Kupiškį, savo gyvenimą ir ateitį sieju su Kupiškiu. Tikiuosi, kad mano įgyta patirtis bus naudinga: tiek sportinė, tiek darbinė. Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrą įsivaizduoju kaip modernų, aprūpintą sporto įranga ir inventoriumi, jame būtų sudarytos sąlygos vaikams ir jaunimui siekti sportinių rezultatų; patenkinti suaugusių žmonių kūno kultūros ir sporto poreikius, – kalbėjo naujoji centro direktorė.

L.Šližauskienė tikisi, jog pavyks motyvuoti jaunimą ir suaugusiuosius įsitraukti į sporto pratybas, bus stengiamasi analizuoti rajono gyventojų sporto poreikius ir, atsižvelgiant į tai, organizuoti veiklą. Jos manymu, būtina daugiau skleisti informacijos apie sporto veiklą, pokyčiais.

– Ar nekirba mintis užsiimti irklavimo sportu? – L.Šližauskienės klausė tarybos narys Jonas Blaževičius.
Esančias sąlygas tikrai žadama išnaudoti. Be to, vystyti šią sporto šaką gali padėti naujosios direktorės puikūs santykiai su Lietuvos irklavimo, Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijų vadovais.

– Tai didžiulė visos Kupiškio visuomenės sėkmė turėti tokį žmogų. Linkiu nenusivilti provincija, įdėti visas savo pastangas kažką pasiekti. Šuklinas – kaip žinom, kaip matėm televizijoje – turėjo tik iš skardos pastatytą vagonėlį ir pasiekė olimpinių aukštumų. Kupiškyje yra elingas, yra marios, atitinkančios standartus, geras stadionas ir sporto bazė, todėl – tik sėkmės! O jei iškils kokių problemų, kreipkitės į bet kurį mūsų, padarysim viską, kad liktumėte ir dirbtumėt, – kalbėjo tarybos narys Valentinas Beinoris.

– Valentinas viską išsakė, tiktai aš manau , kad naujam žmogui atėjus su tikrai ambicingais ketinimai, taryba turėtume padėti visaip, kaip tik įmanoma. Nes tikiuosi, kad Kupiškis taps dar sveikesnis, dar judresnis, dar sportiškesnis su nauja sporto centro direktore. Kas už tokį sprendimą, prašau balsuoti, – į tarybą kreipėsi meras Jonas Jarutis.

Salė plojimais pasveikino naująją direktorę. Darbą ji pradės nuo spalio 28 d.


Rita Briedienė