Kupiškio rajono senėjimas – sparčiausias Lietuvoje

Kupiškio rajono savivaldybės vicemero Augenijaus Cesevičiaus duomenimis, pateiktais kovo 25 d. rajono Savivaldybės tarybos posėdyje, Kupiškio rajono senėjimas – sparčiausias Lietuvoje ir siekia 14 proc. Pagal medianinį gyventojų amžių (jis dalija gyventojus į dvi vienodas dalis taip, kad pusė jų yra jaunesni nei medianinio amžiaus, kita pusė – vyresni), kupiškėnai jį, siekiantį 44 metus, lenkia penkeriais metais.