Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierės žinios iš austrų seminaro

 

Balandžio 28–gegužės 1dienomis Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė dalyvavo tarptautiniame Europos regioninių audito institucijų organizacijos (EURORAI), įkurtos Europos Komisijos, seminare Austrijos mieste St. Poltene. Seminaras vyko tema „Gairės nepriklausomoms regioninėms viešojo sektoriaus audito institucijoms ir praktiniai pavyzdžiai“.

Seminaro organizatoriai – Žemutinės Austrijos regioniniai audito rūmai, jame dalyvavo 92 dalyviai iš 14 pasaulio šalių.

EURORAI prezidentas Klausas P.Behnke – jis yra ir Austrijos R. Hineland-Palatine regioninių audito rūmų prezidentas, supažindino su nauju dokumentu „Gaires nepriklausomoms viešojo sektoriaus audito institucijoms“, kurį 2016 m. kovo 11 d. patvirtino EURORAI valdyba. Šis istorinis dokumentas įtvirtins regioninių audito įstaigų nepriklausomumą.

Apibendrinus įvairių Europos šalių konstitucines nuostatas Nepriklausomumo gairėse įtvirtintas tinkamas, ekonomiškas, efektyvus ir veiksmingas biudžetinių lėšų naudojimas. Tai yra būtina siekiant tinkamai naudotis viešaisiais finansais bei atsakingoms institucijoms priimant teisingus sprendimus. Šiam tikslui pasiekti reikia, kad regionai turėtų viešojo sektoriaus audito įstaigas, apsaugotas nuo išorės poveikio ir kurių funkcionavimas, finansavimas ir organizacinis savarankiškumas bei darbuotojų asmeninis nepriklausomumas būtų garantuoti įstatymu.

Kai kurių šalių auditoriai uždavė klausimą, kodėl Nepriklausomumo gairės nenumato auditorių galimybės vertinti valdžios politinių sprendimų reikalingumą. EURORAI prezidentas pabrėžė: būtų fatališka, jei regioniniai auditoriai kištųsi į politiką. Žinoma, nuo politikos atsiriboti auditoriaus darbe neįmanoma, nes audituojamos būtent politikų priimtos programos bei investicijos toms programoms įgyvendinti.

Seminaro 10 pranešėjų iš Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Velso, Rusijos, Vokietijos ir Škotijos pateikė savo auditų praktiką ir nustatytas problemas regionuose bei savivaldybėse pagal gairėse įtvirtintus principus.

Savivaldybės kontrolierė

Seminaro išlaidas apmokėjo Savivaldybių kontrolierių asociacija.

 

Vilma Mažeikienė

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė

Vilmos Mažeikienės asmeninio archyvo nuotr.