Kupiškio rajono savivaldybė keičia struktūrą

 

Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas.

Naujovė

Birželio 25 d. Kupiškio rajono tarybos sprendimu, bus kuriamas visiškai naujas Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius; Kultūros ir švietimo skyriui bus priskirtos sporto funkcijos, jis vadinsis Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi; Žemės ūkio skyrius pervadinamas į Žemės ūkio ir bendruomenių skyrių.

Su naujovėmis posėdžio dalyvius supažindino Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas.

 

Tarp eilučių

Anot administracijos direktoriaus, iki šiol Kultūros ir švietimo skyrius tenumatė rajono kūno kultūros ir sporto materialinės bazės plėtojimo organizavimą; daugiau sporto sričiai nieko nenumatyta: nėra nei konkrečių uždavinių, nei atitinkamų pareigų.

Naujas skyrius tirs ir analizuos švietimo, kultūros ir sporto būklę, vertins, kaip šiose srityse tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų poreikiai. Šias funkcijas kuruojantis specialistas ir koordinuos rajono švietimo, kultūros ir sporto veiklą ir renginius, pagal galimybes į veiklas įtrauks visų trijų sričių specialistus.

– Nenorime, kad rajono sportas taip ir liktų „tarp eilučių”,– sakė M.Mališauskas.

 

Gali būti naudingas

Anot direktoriaus, Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius gali būti naudingas ne tik tomis funkcijomis, kurias atlieka dabar; didesnį dėmesį jis gali skirti ir kaimo bendruomenėms, skatinti jų kūrimąsi ir veiklą, remti iniciatyvas, teikti mokymo paslaugas, konsultuoti lėšų įsisavinimo klausimais.

 

Pagrindinės funkcijos

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius perims dabartines viešųjų pirkimų procedūras ir jas vykdys pagal pirkimų planą, analizuos seniūnijų pateiktas paraiškas.

– Viename skyriuje sukaupta specialistų kompetencija padėtų nenukrypti nuo Viešųjų pirkimų įstatymo raidės, supaprastintų viešųjų pirkimų administravimą ir kontrolę, padėtų užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą, – perspektyvą dėliojo administracijos direktoriaus.

Suformuluotos ir pagrindinės naujo skyriaus funkcijos: ieškoti, rinkti ir sisteminti informaciją apie rajono viešųjų investicijų poreikius, organizuoti investicinių šaltinių paiešką, koordinuoti savivaldybės paraiškų teikimą finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės programų, koordinuoti tų projektų įgyvendinimą, bendradarbiauti su gyventojais ir visuomeninėmis organizacijomis miesto ir rajono plėtros klausimais ir, žinoma, koordinuoti Savivaldybės strateginių planų ir programų rengimą bei įgyvendinimą.

Anot M.Mališausko, ateityje būtų pravartu apsvarstyti visų rajono Savivaldybės įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimą.

 

Bus naujų etatų

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriui planuojami 4-5 etatai.

Tarybos narys Leonas Apšega teiravosi, kokios tikėtis kadrų politikos – ar specialistų bus ieškoma savame krašte, ar gretimuose rajonuose; kada toks skyrius galėtų pradėti veiklą.

Dabartinė valdžia neketina atsisakyti savų specialistų, tačiau kol kas neturi tinkamo viešųjų pirkimų srityje.

Administracijos direktoriaus teigimu, Savivaldybė derasi su Viešųjų pirkimų srities teisininku, o skyrius darbą galėtų pradėti rugsėjo pradžioje.

 

Sunku psichologiškai…

–Norėjau paklausti: šių visų skyrių darbuotojai tiesiog bus atleisti? – teiravosi Tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius.

– Ne. Tik tiksliau bus apibrėžiamos visų funkcijos. Žemės ūkio ir bendruomenių skyriuje nebus didžiulio papildomo krūvio, bet įvertintas esamas: daugiau žmonių gal ir nereikės, bus išsaugoti esami.

–Psichologiškai mums labai sunku priimti svetimus žmones – tai menkina mūsų rajono žmonių sugebėjimą dirbti. Kaip dar čia viskas bus, matysim. Ar tai pasiteisins mūsų rajone? Bet turime labai gerą pavyzdį Ukrainoje: kai Sakašvilį priėmė iš Gruzijos, tai žmonių pasipiktinimas buvo klaikus. Pirmiausia žiūrėkim savų žmonių, saviem duokim darbo. Ir aš tikrai netikiu, kad pas mus nėra gabių jaunų žmonių, – tęsė diskusiją Z.Aleksandravičius.

 

Jei reiks, pirks

– Pirmiausia ir bus ieškoma jaunų kompetentingų kupiškėnų. Jei tokių neatsiras, ką darysi, –

reiks pirkti. Jei ateina jaunas žmogus gyventi iš Vilniaus, Kauno, jei specialistas keliasi į Kupiškį, –ar tai yra blogai? Aš manau, kad tai – tik į gerą, –situaciją komentavo meras Dainius Bardauskas.

Anot jo, į Kupiškį kviečiama dirbti teisininkė ir yra kupiškietė, šiuo metu važinėjanti dirbti į Uteną.

 

Konkurso nebus

Įdomų klausimą uždavė tarybos narys Valentinas Beinorius. Anot jo, jei kalbama apie personalijas, tai kažkam jau numatyta vieta be konkurso?

– Vadinasi, tai nebus valstybės tarnautojas, o priimamas kažkokiomis kitokiomis sutartimis? – klausė V.Beinorius.

– Tai bus valstybės tarnautoja – pasinaudosime valstybės tarnautojo perkėlimo galimybe, – atsakė M.Mališauskas.

 

Replika

– Reikalingi pertvarkymai. Mes visi apie juos kalbėjome per rinkimus. Tačiau norėtųsi, kad visame tame būtų skaidrumo, kad kupiškėnai apie tai galėtų sužinoti. Radote teisininką. Gal kitų nėra, o gal būtų? Norėtųsi atvirumo: mums reikia to ir to. Gal kažkieno vaikai ar anūkai dirba Vilniuje, gal jie galėtų grįžti? – repliką išsakė V.Beinorius.

– Kažin ar nesukeltų opinijos , jei dabartinės administracijos darbuotojų vaikai grįžtų dirbti į Savivaldybę? Ar nesiimtumėte pats pirmas kritikuoti? –atsakė meras.

 

Dar viena replika

– Aš turiu tokių konkrečių faktų: jaunas žmogus pakviečiamas dirbti ir jam pasiūlomos pareigos, bet pasakoma, kad reiks stoti į vieną ar kitą partiją. Jei iš tiesų tokia praktika pas mus įsigalės, tai ji visiškai nevykusi, – nuogąstavimą išsakė Z.Aleksandravičius.

– Ačiū. Aš tokių faktų kol kas nežinau, – sakė meras.

Administracijos direktoriaus M.Mališausko sprendimo projektą Kupiškio rajono taryba patvirtino vienbalsiai. Belieka tikėtis gerų permainų.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos