Kupiškio rajono policijos rėmėjų nedaug, bet jų darbas visuomenei svarbus

Kupiškėnai skaičiuoja aštuonis rėmėjus

Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Gintarė Šližytė, vyriausiasis tyrėjas Justinas Sinica, vyresnioji tyrėja Viktorija Aelita Budrienė susitiko su Kupiškio rajono policijos rėmėjais. Rajonas turi aštuonis rėmėjus: Kupiškis – keturis, Šimonių ir Skapiškio seniūnijos – po du. Jų sumažėjo, kai buvo įvestas reikalavimas policijos rėmėjui per metus savanoriška veikla prisidėti ne mažiau 96 val. 2017 m. šis reikalavimas pakeistas į 36 val.

 

Kas gali tapti policijos rėmėju?

Policijos rėmėjas – policijoje ar Lietuvos kariuomenėje netarnaujantis LR pilietis ar Lietuvoje nuolat gyvenantis kitos ES šalies pilietis, kuris šio bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka aktyviais veiksmais savo noru padeda policijai saugoti viešąją tvarką ar kitaip užkerta kelią nusikalstamoms veikoms ir kitiems teisės pažeidimams.

Rėmėju gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų lietuvių kalbą mokantis pilietis, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal asmenines ir moralines savybes tinkantis būti policijos rėmėju.

LR piliečiu yra tas asmuo, kuris deklaravo gyvenamąją vietą Lietuvoje ir kurio duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje yra  įrašyti Gyventojų registre.

 

Kas negali būti rėmėju?

Policijos rėmėju negali būti už tyčinį nusikaltimą nuteistas asmuo (kol nepraėjo 5 metai nuo teistumo išnykimo ar panaikinimo), nuteistas už neatsargų nusikaltimą (kol teistumas neišnyko arba nebuvo panaikintas), už baudžiamąjį nusižengimą nuteistas asmuo (jeigu nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai), taip pat asmuo, kuriam LR organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai.

Rėmėju negali būti  asmuo, kuris anksčiau dirbo statutiniu valstybės tarnautoju, teisėju, notaru, prokuroru, advokatu, antstoliu ar krašto apsaugos sistemoje ir buvo atleistas atitinkamai už pareigūno vardo pažeminimą, teisėjo vardą žeminantį poelgį, notarų profesinės etikos ir tarnybinius nusižengimus, prokuroro vardo pažeminimą, advokato profesinės etikos bei profesinės veiklos pažeidimus, antstolio profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus ar kario vardą arba krašto apsaugos sistemos institucijas žeminančius teisės pažeidimus ir nuo šio atleidimo dienos nepraėjo 5 metai.

Rėmėju niekada netaps asmuo, esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

 

Aptarti veiklos rezultatai

Susitikime buvo aptarti 2016 metų policijos rėmėjų veiklos rezultatai, kalbėta apie policijos rėmėjų įgaliojimus viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo užtikrinimo srityse.

Policijos rėmėjai, neviršydami šiame įstatyme nustatytų įgaliojimų, padeda policijai užtikrinti žmogaus teises ir laisves, saugoti viešąją tvarką, prižiūrėti eismo saugumą, užkirsti kelią nusikaltimams, kitiems teisės pažeidimams ir juos atskleisti, įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos priemones, teikti visokeriopą pagalbą nuo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų nukentėjusiems asmenims arba tiems, kurių būklė bejėgiška, gelbėti žmones ir turtą stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio, keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju.

Policijos rėmėjai patruliuoja kartu su pareigūnais, dalyvauja įvairiuose masiniuose renginiuose, sporto šventėse, drauge vykdo prevencines programas. Pavyzdžiui, rugsėjo pradžioje jie kartu su policininkais patruliavo prie ugdymo įstaigų, perėjų, padėjo užtikrinti mokinių saugumą. Per Vėlines budėjo prie kapinių, padėjo užtikrinti eismo saugumą ir apsisaugoti žmonėms nuo ilgapirščių, vagysčių iš automobilių: dažnai žmonės palieka automobiliuose vertingų daiktų, kai eina prie artimųjų kapų.

Policijos rėmėjai stebi aplinką, jie turi atkreipti dėmesį į įtartinus automobilius ar asmenis, įsidėmėti numerius ar požymius, budi poilsio vakaruose, vykdo alkoholio kontrolę, stebi, kad nepilnamečiai nevartotų ir neturėtų svaigalų, nerūkytų.

 

Ar gali policijos rėmėjas dirbti savarankiškai?

Susitikime buvo atkreiptas dėmesys, kad policijos rėmėjai savanoriška veikla turėtų prisidėti ne mažiau kaip 36 valandas per metus. Aktyviausias rėmėjas Kupiškio rajone Gintautas Bernatonis dirbo net per 120 val.

Aptartas policijos rėmėjų savarankiškas veikimas. Rėmėjo veikla turi būti suderinta su pareigūnais. Be pareigūno žinios, rėmėjas negali imtis saviveiklos: darbas turi būti suplanuotas – aptarta veikla, veiksmai, nuolat palaikomas ryšys su pareigūnu.

Policijos rėmėjams kartą per metus organizuojami specialūs mokymai, kurių metu įtvirtinamos teorinės žinios, įstatymai, mokomasi praktinių dalykų; savigynos, taktikos, modeliuojamos įvairios situacijos, mokomasi įvertinti pavojingą situaciją ir t.t.

Aptariant šių metų planus akcentuoti kai kurie prioritetai. Rėmėjas privalo dalintis gerąja praktika –pasakoti apie savo veiklą bendruomenėse, kad į aktyvią veiklą įsitrauktų daugiau pilietiškų žmonių.

Tikslas irgi išlieka tas pats – visos seniūnijos turėtų turėti policijos rėmėjų, nes bendradarbiaudami su pareigūnais ir gyventojais jie efektyviai padeda užkirsti kelią negerovėms, pažeidimams, žmonėms skleidžia naudingą informaciją, pavyzdžiui, kaip apsisaugoti nuo elektroninių ar telefoninių sukčių, kur kreiptis ištikus bėdai, kaip apsaugoti savo turtą, kuo naudingas prevencinis daiktų žymėjimas.

 

Kalbėta ir apie vagystes iš elektros ir dujų tinklų

Į policijos rėmėjų susirinkimą atvykęs AB „Energijos skirstymo operatorius“ prevencijos skyriaus specialistas Rytis Meškauskas kalbėjo apie vagystes iš elektros ir dujų tinklų, t. y. vagysčių objektus ir dažniausius vagysčių, sukčiavimo atvejus, padarytą žalą. Svečias pateikė vagysčių, susijusių su elektra ir dujomis, Lietuvos ir Panevėžio regiono statistiką.

 

Karolina Miganovičienė

Panevėžio apskrities VPK komunikacijos grupės vyresnioji specialistė