Kupiškio rajono policijos komisariatas – projekto jaunimui laimėtojas

Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariatas nuolat aktyvina organizacijų, dirbančių su jaunimu, bendradarbiavimą, ragina jaunus žmones įsijungti į visuomeninę veiklą, pasitelkia jaunimą saugiai aplinkai kurti, skatinti pilietiškumą.

Policijos komisariate miesto ir rajono organizacijų atstovai, dirbantys su jaunimu, aptarė Kupiškio rajono policijos komisariato laimėtą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Mes – Kupiškio policijos jaunimas“, planuojamą įgyvendinti šių metų birželio–lapkričio mėnesiais Kupiškyje ir Alizavos seniūnijoje.

Jaunimo organizacijų atstovai apibūdino planuojamą vasaros užimtumo veiklą, skirtą jaunimui, dalijosi sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo vizija, nusprendė įsitraukti į Kupiškio rajono policijos komisariato organizuojamą projektinę veiklą jaunimui ir į laimėtą projektą, kurio tikslas – kaime ir mieste gyvenančių jaunų žmonių aktyvumo didinimas, visuomeninių ir prevencinių veiklų formavimas ir įgyvendinimas.

Užsimezgęs tarpinstitucinis bendravimas toliau tęsėsi Kupiškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio bendruomenės pareigūnės susitikimu su Panevėžio teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus Kupiškio jaunimo darbo centro vyriausiąja specialiste Milda Kučinske, Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus ESF projekto „Atrask save“ specialiste-koordinatore Evelina Mikšyte, Visuomenės sveikatos stiprinimo specialiste Ugne Kirdaite, visuomenės sveikatos stebėsenos specialiste Dovile Šukyte ir Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos moksleiviais.

Per susitikimą aptartas Kupiškio rajono policijos komisariato numatomas vykdyti projektas „Mes – Kupiškio policijos jaunimas“. Apžvelgta numatomos veiklos įvairovė, įvertintas institucijų, dirbančių su jaunimu, vaidmuo. Projekto metu siekiama vykdyti įvairių formatų prevencinę veiklą, įtraukiant įvairių institucijų atstovus, suteikiant kūrybinės laisvės jaunimui ir didinant jo vaidmens svarbą bendruomenėse.

 

 

Karolina Miganovičienė
Panevėžio apskrities VPK Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė