Kupiškio rajono policijos komisariatą paliko dešimt pareigūnų

Kupiškio rajono policijos komisariatą paliko Viešosios policijos skyriaus viršininkas Linas Dovydėnas. Be kelių mėnesių, valstybės tarnybai  jis atidavė 20 metų: dirbo Kvotos skyriuje, dvejus metus – prokuratūroje, dirbo viršininko pavaduotoju, prieš išeidamas vadovavo Viešosios policijos skyriui.

L.Dovydėnas – dešimtas komisariato darbuotojas, palikęs darbą policijoje šiais metais. Įstaigą palieka išsilavinę, patyrę vyrai, į policiją atėję kartu su Lietuvos nepriklausomybe. Iš darbo išėjo penki patruliai, kriminalinės bei viešosios policijos pareigūnai Artūras Begonis, Vidas Bartasevičius, Saulius Grižas, Donaldas Byla, Evaldas Aučiūnas, Saulius Jasiūnas, Saulius Sarcevičius, Valdas Bušniauskas, Justas Janušauskas. Dažnas jų buvo įvertintas aukštais apdovanojimais, ne vienas policijai paskyręs per 20 savo gyvenimo metų.

Visi šie vyrai šiuo metu dirba Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, saugo  valstybinės reikšmės objektus, visi rinkosi Subačiaus kuro bazę ir saugo Lietuvos naftos produktų atsargas.

Gintautas Misiūnas

– Policijos komisariatą paliko 10 labiausiai patyrusių pareigūnų. Kaip visuomenė turėtų vertinti tokią situaciją? – kalbinome Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato viršininką Gintautą Misiūną.

Praktiškai visi policijoje dirbantys pareigūnai turi tarnybinės ir gyvenimiškos patirties. Visi turi reikiamą išsilavinimą konkrečiai užimamai pareigybei. Sudarytos galimybės nuolat tobulėti ir kelti kvalifikaciją. Nustatyta tvarka atliekamas kasmetinis pareigūno veiklos vertinimas, nuo kurio rezultatų priklauso gaunamas darbo užmokestis ar perkėlimas į aukštesnę pareigybę. Jei kalbama apie 10 išėjusių pareigūnų, tai pirmiausia paminėtina, kad jie tiesiog jų pageidavimu buvo perkelti tolimesnei tarnybai į vieną iš struktūrinių padalinių. Manome, kad visuomenė neturėtų pagrindo nerimauti, nes po 10 išėjusiųjų pareigūnų jau priimti septyni, o rugpjūčio 22 d. prisieks dar du būsimi pareigūnai: 10 išėjo, devyni atėjo.

– Ar Jums, įstaigos vadovui, šių pareigūnų išėjimas apsunkino darbą?

Bet kurioje įstaigoje, įmonėje didžiausia vertybė yra žmogus, ir neabejotinai atsirado tam tikrų sunkumų organizuojant veiklą, bet sunkumai yra laikini ir sprendžiami.

– Kokia Lietuvos policijos reformos esmė, kokie jos tikslai? Kiek reforma truks?

Lietuvos policijos generalinis komisaras, siekdamas gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę ir uždavinių įgyvendinimą, modernizuoti policijos veiklą, didinant jos veiksmingumą bei užtikrinant visuomenės saugumą ir viešąją tvarką nuolat besikeičiančioje aplinkoje, skatinti visuomenės pasitikėjimą policijos institucija, didinti policininko profesijos patrauklumą, patvirtino Lietuvos policijos gaires 2015–2020 metams. Su jomis galite susipažinti čia:

https://www.youtube.com/watch?v=5Zj89DCxk9k

– Panaikinta budėtojų dalis. Nuo 17 val. komisariatas užrakinamas. Kokia saugos tarnyba saugo patį komisariatą?

Dalis budėtojų dalies pareigybių nepanaikinta, o perkelta į kitas vietas jau prieš dvejus metus. Budėtojų dalies nebeliko nuo 2016-01-01 dienos, buvusios pareigybės perkeltos į kitus padalinius. Šiuolaikinės technologijos, naudojamos policijoje, leidžia efektyviai darbuotis ir su viena budėtojų dalimi apskrityje. Patruliuojantys pareigūnai tiesiogiai gauna pranešimus iš bendrojo pagalbos centro, todėl gali reaguoti skubiai. Toks darbo modelis pristatytas seniūnijose, bendruomenėse. Jokios saugos tarnybos komisariato nesaugo, nes pareigūnai yra pajėgūs tai atlikti patys.

– Seniūnai skundžiasi, kad panaikinus seniūnijų inspektorių etatus nebevykdomas prevencinis darbas kaimo vietovėse. Jei galite, paaiškinkite šią situaciją.

Naujas prevencinės veiklos aprašas pristatytas ir seniūnams, ir savivaldybei, toliau pristatomas bendruomenėms. Konkrečių nusiskundimų nėra gauta. Prevencinis darbas buvo, yra ir išliks viena iš policijos veiklos sričių. Modelis, kai seniūnijos turėjo apylinkės inspektorius, buvo neefektyvus ir didžiąją laiko dalį darbuotojai dirbo su gautais pranešimais, pareiškimais, o prevencinei veiklai ar kitoms policinėms priemonėms tiesiog neužtekdavo laiko. Dabar darbą su dokumentais atlieka keli darbuotojai, o visi kiti vykdo savo funkcijas pagal pamainai formuojamas užduotis. Pagal formuojamą užduotį pareigūnai gali darbuotis skirtingose vietose, o darbo valandos gali būti keičiamos pagal realų poreikį.

– Žmonės darbą palieka ne pačiomis geriausiomis nuotaikomis. Kaip vertinate Kupiškio rajono policijos komisariato vidaus atmosferą?

Visi darbuotojai tarnybą paliko savarankiškai priėmę sprendimus. Mes linkime sėkmės išėjusiesiems ir draugiškai sutinkame ateinančius dirbti policijoje. Vidaus atmosferą kuria dirbantys žmonės, o šiuo metu mūsų komisariate atmosfera yra gera ir tik gerėjanti.

– Rajono Savivaldybė pirko stebėjimo kameras, bet rajone nebėra, kas stebėtų kamerų įrašus. Kaip reikėtų spręsti šią problemą?

Stebėjimo kameras pirko ne tik Kupiškio savivaldybė, bet ir bendruomenės, pavyzdžiui,  Subačiaus miestelis, o rajono Savivaldybė yra numačiusi vaizdo stebėjimų kamerų tinklo plėtrą Kupiškio miesto ir rajono teritorijoje. Savivaldybės administracija su policijos komisariato vadovybe yra bendru sutarimu suderinusi vietas, kur turėtų atsirasti kameros. Poreikio pareigūnams nuolat stebėti kamerų monitorius nėra, nes vaizdo įrašai saugomi ir peržiūrimi.

– Koks šiuo metu Kupiškio rajono policijos komisariate dirbančių vyrų ir moterų skaičiaus santykis?

Komisariate dirba 53 procentai vyrų ir 47 procentai moterų.

– Ar moteriškėjanti policija saugesnė?

Toks santykis yra gan seniai. Policija neskirstome pagal lytį. Pareigūnas, priimamas į darbą, privalo atitikti konkrečius kiekvienai pareigybei nustatytus ir patvirtintus reikalavimus.

– Kai kurie, išėjusieji iš Kupiškio rajono policijos komisariato, sako pavargę nuo reformos ir ja nebetiki. Kitais metais planuojama sujungti Kriminalinę ir Viešąją policijas. Gal taip sprendžiamas darbuotojų trūkumas?

Gyvenimas nestovi vietoje, todėl tobulėjančios technologijos diktuoja pokyčius, kurie būtini, kad policijos teikiamos paslaugos taptų kokybiškesnės. Viešosios ir Kriminalinės policijos skyrius sujungsime šių metų pabaigoje.

– Kiek šiuo metu komisariate laisvų vietų? Kokį tai sudaro procentą nuo viso darbuotojų skaičiaus?

Šiuo metu yra laisvos 4 pareigybės ir tai sudaro 9,3 procento.

– Ar Jūsų paties neišvargino reforma? Ar neketinate palikti posto?

Ne.

Linas Dovydėnas

Anot L.Dovydėno, visos reformos atneša nerimą ir sumaištį, o kai tos reformos tęsiasi daug metų, nuo jų pavargsti, pradedi abejoti jų tikslingumu ir nauda.  Jis pasakojo:

– Nuo liepos 1 d. panaikinti apylinkių inspektoriai, seniūnijose jų nėra. Nors dar prieš penkerius  metus buvo reikalaujama, kad apylinkės inspektoriai aktyvintų savo veiklą seniūnijose, turėtų ten kabinetus, apstatytus baldais, būtų nustatytos gyventojų priėmimo valandos, įrengti stendai, gyventų jie savo aptarnaujamoje teritorijoje. Buvo prigaminta vizitinių kortelių ir jos dalijamos gyventojams, buvo reikalavimas, kad apylinkės inspektorių pažinotų visi seniūnijos gyventojai.  Dabar nuspręsta, kad to nereikia. Kodėl nuspręsta, kad šis darbo modelis yra negeras, aš nežinau.

Panaikinta areštinė, todėl kiekvienas sulaikytas asmuo vežamas į Panevėžio apskrities VPK areštinę, po to jį reikia atsivežti procesiniams veiksmams atlikti. Nors komisariate yra laikino sulaikymo kameros, bet stengiamasi jose nelaikyti asmenų, kad kuo daugiau pareigūnų būtų gatvėse. Ar paskaičiuoti kiti dalykai: pareigūnų darbas, transportas, kuras, konvojavimo dokumentų rengimas? Tai užima laiko ir atima materialinių resursų. Užtat formaliai galima pasakyti, kad pareigūnų patruliuoja daugiau.

Šiemet naikinami ir sujungiami Kriminalinės ir Viešosios policijos skyriai. Visi pareigūnai gaus įspėjimus apie naikinamą jų darbo vietą, nors, manau, kad visiems bus pasiūlyta tęsti tarnybą kitose pareigose, dalis pareigūnai gali pasinaudoti tuo ir išeiti į pensiją. Išeis didžiausią patirtį turintys pareigūnai.

Manau, kad reformos turi būti, bet jas reikia daryti atsižvelgiant į ekonomiškumo bei pareigūnų ir visuomenės teisėtų lūkesčių principus. Jei per paskutinius aštuonerius metus pareigūnui įteikiami penki  įspėjimai apie tai, kad dėl reformos naikinamas jo etatas, tai kyla pagrįstas klausimas, ar tos reformos baigsis? Iš to kyla pareigūnų nepasitenkinimas, prastėja pats komisariato psichologinis klimatas. Panevėžio apskrities VPK psichologų grupei atlikus Kupiškio rajono policijos komisariato psichologinį tyrimą, nustatyta, kad psichologinis klimatas čia nėra geras, jis žemesnis už Respublikos vidurkį. Dėl to komisariato vadovai turi prisiimti atsakomybę, tame tarpe – ir aš. Manau, kad reformas turi daryti jauni, tomis reformomis tikintys pareigūnai.

Žinoma, tiek Policijos departamento, tiek Panevėžio apskrities VPK vadovai stengiasi pareigūnams paaiškinti daromas reformas ar padėti konkrečiu atveju. Bet labai jau skiriasi nuomonės ir požiūriai į reformas tarp vadovybės ir profsąjungos, tarp vadovų ir eilinių pareigūnų.

Pareigūnų kaita nėra blogas dalykas: ateina jauni, norintys dirbti, motyvuoti žmonės. Šiemet iš Kupiškio rajono PK išėjo devyni vyrai, aš – dešimtas. Galiu teigti, išėjo fiziškai tvirti, turintys teisinių žinių ir gyvenimiškos patirties žmonės. Į patrulinę tarnybą atėjo trys vaikinai ir dvi merginos. Viena mergina užėmė bendruomenės specialisto etatą; rugpjūčio mėnesį dvi kursantės baigia Lietuvos policijos mokyklą ir turėtų ateiti dirbti į Kupiškio rajono PK. Taigi beveik atsistato buvęs pareigūnų skaičius ir tuo pačiu įgyvendinama vadovybės nuostata – didinti moterų skaičių policijos komisariatuose. Bet kiek praeis laiko, kol tie pareigūnai pilnai išmoks savo darbą, bus pilnaverčiai savo kolegų partneriai, mokės tinkamai reaguoti, pridengti savo kolegos nugarą?  O tai – ir praktiniai mokymai, ir šaudybos pratimai. Čia yra trūkumų: kol galėjom naudotis šaudykla Kupiškio mieste, kol galėjom treniruotis šaudyti žvyro karjeruose, šaudymo pratybas rengdavome dažniau. Dabar šaudykla yra Panevėžio rajone, ir dažnai pareigūnas šaudo tik vieną kartą per metus. Ar šių žinių trūkumas nesukels negrįžtamų pasekmių (pastaba: su L.Dovydėnu kalbėta iki policijos pareigūno nužudymo Telšių apskrityje)?

Mano nuomone, klaida komisariato vaizdo stebėjimo kamerų neišnaudojimas. Šiuo metu patruliuojantis pareigūnas yra tik vienoje vietoje, o per penkias kameras realiu laiku stebėdamas vaizdą mieste pareigūnas turi daugiau galimybių pamatyti daromą teisės pažeidimą, jį nedelsiant užkardyti. Bet tai – tik mano nuomonė.

Taip pat man nepatinka beveik prievartinis reikalavimas dirbti viršvalandžius, būdėti namuose, kad tik gautum tuos policijos vadovybės pažadėtus 600 ar 700 eurų. O juk negalima reikalauti dirbti viršvalandžių. Nors teigiama, kad gyventojų Lietuvoje sumažėjo, todėl turi būti mažiau ir pareigūnų, bet reikalavimų surašyti tam tikros rūšies protokolų vis daugėja.

Buvo žadama, kad panaikinus Kupiškio rajono PK licencijavimo pareigūno etatą, asmenims, turintiems ginklus, leidimus pratęs į Kupiškio komisariatą kartą per savaitę atvyksiantis pareigūnas. Taip nėra. Nors kalbama, kad reformos reikalingos mažinti biurokratizmą, atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų, bet tai nėra visiška tiesa. Kuriamos naujos informacinės sistemos, o programos nepanaikina popierinio darbo. Kaip ir kiekviename darbe, taip ir policijoje yra problemų. Jos sprendžiamos, bet ar visada teisingai?

Man šis darbas patiko, jo nebijojau, norėjau jį dirbti ir toliau. Tiesiog ateina laikas, kai turi priimti sprendimus, nesvarbu, kokie jie sunkūs bebūtų. Dėkoju visiems už bendrą darbą,  policijos pareigūnams linkiu sėkmės ir kantrybės ištverti reformas. O aš, jau kaip Kupiškio miesto gyventojas, stengsiuosi naudotis policijos teikiamomis paslaugomis.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotraukos