Kupiškio rajono mero ataskaitą lydėjo ir kaltinimai, ir išteisinimai

Balandžio 27-osios Kupiškio rajono tarybos posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta Kupiškio rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai: ją pateikęs rajono meras Dainius Bardauskas tribūnoje išbuvo 33 min. Kupiškėnai su mero Ataskaita gali susipažinti Savivaldybės svetainėje. O kuo ji sudomino Tarybos narius?

 

Į kelis puslapius turi tilpti metinė Ataskaita?

Meras pasiteisino: jo Ataskaita nėra ilga. Mat prieš tai už 2016-uosius atsiskaitęs Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas buvo sukritikuotas dėl per ilgos savo Ataskaitos.

Kupiškio rajono taryba aiškiai pavargo skaityti posėdžių dokumentus. Anot Tarybos nario Leono Apšegos, ruošiantis posėdžiui per savaitę reikėjo įveikti 800 puslapių. Jo teigimu, tai neįmanoma ir kritikavo direktorių už 147 psl. Ataskaitą. Politikas pateikė ir pavyzdžių: Vyriausybės vadovo Ataskaita sutilpo į 106 psl., o Prezidentės – į devynis.

Direktorius M. Mališauskas patikslino: jo pranešimas irgi apima 106 psl.

Tarybos narys Valentinas Beinoris pavyzdžiu merui pateikė Vilniaus vadovo Remigijaus Šimašiaus Ataskaitą – filmuotą, todėl žaismingą. Meras žadėjo pasvarstyti siūlymą, gal net rengti dvejopą Ataskaitą, bet mano, kad  išsami metų apžvalga yra reikalinga.

Buvęs rajono meras Jonas Jarutis savo Ataskaitą už 2012 m. sutalpino į 33 psl. Be to, nemažą jų dalį užėmė nuotraukos. O dar kitais metais J. Jarutis pateikė video ataskaitą, ir buvo įvertintas plojimais. Kas iš tokių ataskaitų lieka istorijai, gal tikrai nebe taip ir svarbu.

 

Rečiausiai posėdžiauja Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas

L. Apšega stebėjosi: per metus surengta 11 posėdžių, o kai kurie komitetai posėdžiavo tik aštuonis-devynis kartus. Pagal Reglamentą komitetai turi apsvarstyti visus klausimus, ir, jei jie to nepadarė, ne visi priimti sprendimai yra teisėti.

Anot mero, tai sausa statistika: gal posėdžiai ir vyko, bet jie nebuvo protokoluoti. Anot jo, daug posėdžių neorganizavo Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas. Ketinama pasiaiškinti, kodėl taip atsitiko. Žadama keisti tvarką: komitetai privalės skelbti posėdžių darbotvarkę.

– Ar neplanuojama skirti prizų už posėdžių lankomumą? – klausė Tarybos narys Žilvinas Aukštikalnis.

– Kodėl gi ne? – nenustebino klausimas mero.

Tarybos narė Zita Kaušakienė teiravosi, kodėl neteikiama vicemero ataskaita.

– To nereikalauja įstatymas, – paaiškino jai meras.

Tarybos narys Paulius Pranckūnas teigė, jog smagu būtų, jei rajono vadovas sekmadieniais skirtingose vietose organizuotų Mero pusryčius.

Anot D. Bardausko, rengiami gyventojų priėmimai, aktyviai dalyvaujama bendruomenių renginiuose; gegužės mėnesį Ataskaita bus pateikta visuomenei, tai žadama padaryti ir Subačiuje. Be to, kaip priminė Tarybos narė Skaistutė Paulauskienė, jau keturis kartus buvo kepama Mero kiaušinienė, kurios valgyti rinkosi šimtai žmonių: su jais bendrauta labai betarpiškoje aplinkoje.

– Bendrauju su žmonėmis, girdžiu jų balsą, žinau bėdas ir rūpesčius, – sakė rajono meras.

 

Niekas Z. Aleksandravičiaus neįpareigojo kalbėti opozicijos vardu

– Dažnai keliauju su kitų rajonų Tarybos nariais. Mes, aišku, pasišnekam, kokia tvarka yra pas mus, kokia pas juos. Ir – mano didžiulei nuostabai – kituose rajonuose (pavyzdžiui, galėčiau vardinti rajonus atskirai) bendrauja opozicija su pozicija, yra bendros išvykos, yra bendros priemonės. Ir ten tariamasi yra, kaip vis dėlto vienokią ar kitokią problemą spręsti. Pas mus treti metai bendro tokio suėjimo ir pokalbių tokių nėra. Mes susirenkam čia, nu… kaip kas sugalvojam, išsireiškiam, pasiaiškinam, bet vis tiek yra daroma taip, kaip yra nutarta, – ranka parėmęs kaktą kalbėjo Tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius.

– Čia klausimas ar pasisakymas? – pasiteiravo meras.

– Tai klausimas. Kada Jūs galvojate keisti savo stilių pagaliau ir bandyti kitiems Tarybos nariams leisti bendrauti normaliai, diskutuot normaliai ir ieškot bendrų sprendimų? – užbaigė klausimą Tarybos narys.

Meras paprašė pateikti bent vieną pavyzdį, kuomet Z. Aleksandravičiui nebuvo leista su kuo nors bendrauti.

Z. Aleksandravičius tylėjo.

Meras pakartojo klausimą.

Tarybos narys:

– Aš klausiau Jūsų, kada…

Meras:

– O aš – klausimu į klausimą.

Tarybos narys:

– Ne, tai Jūs…

Meras:

– Ne, palaukit. Jūs teigiate, kad aš Jums neleidžiu su kažkuo normaliai bendrauti…

Tarybos narys:

– Aš teigiu, kad Jūs visiškai nebendraujate su opozicija!

Meras:

– Tai – netiesa.

Tarybos narys:

– Taip. Tai – tiesa. Tai Jūs pavardinkit bent vieną pavyzdį.

Meras:

– Opozicija visada kviečiama tartis esminiais klausimais, jei jie svarbūs viso rajono gyventojams. Aš labai griežtai ir neskirstau – pozicija-opozicija. Su visais kalbuosi Tarybos nariais. Kartais nelygu, koks kalbos tonas: juk būna – kaip šauksi, taip ir atsišauks.

Kiek vėliau L. Apšega priminė, jog niekas Z. Aleksandravičiaus neįpareigojo kalbėti opozicijos vardu.

– Opozicija yra penki Tarybos nariai: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai esame pasiskelbę oficialia opozicija, aš esu jos lyderis. Esame užregistravę frakciją, aš esu jos pirmininkas. Manau, kad mūsų vardu kažką kalbėti yra neetiška, – sakė L. Apšega ir pridūrė: niekada nebuvo atvejo, kad meras jo nebūtų priėmęs, neatsilieptų telefonu ar neperskambintų tais atvejais, kai iškart negalėjo atsiliepti.

 

Ką norėjo sužinoti B. Rimkus, taip ir liko neaišku

Tarybos narys Bronislavas Rimkus pasiteiravo, kas po Specialiųjų tyrimų tarnybos „skandaliuko” nuveikta dėl Noriūnų seniūnijos seniūno Audronijaus Zulono ir Kupiškio seniūnijos seniūno Juliaus Vytauto Semėno.

– Konkrečiai Jūs darėt ką nors ar nedarėt? – klausė mero B. Rimkus.

D. Bardauskas priminė, kad seniūnai pavaldūs ne merui, o administracijos direktoriui, kad jie dar nėra nuteisti, seniūnams tik pareikšti įtarimai.

Šį tą meras vis dėlto sukonkretino: J. V. Semėnas po ligos į darbą nebegrįš – baigiasi jo kadencijos laikas, ir sutartis nebus pratęsta, o A. Zulono klausimas lieka atviras.

B. Rimkus piktinosi: tiesiogiai šie žmonės merui gal ir nepavaldūs, užtat pavaldūs per kitus asmenis. B. Rimkus siūlė įpareigoti vicemerą bei administracijos direktorių ir netiesiogiai gauti reikiamus atsakymus. Tačiau taip ir netapo aišku, kokią paslaptį norėjo sužinoti B. Rimkus.

Šio Tarybos nario mero Ataskaita neįtikino. Jo teigimu, joje reikėjo parašyti apie posėdžio vedimą, siūlė merui nekomentuoti pasisakančiųjų, atstatyti pasisakymų laiką, nes dvi minutės B. Rimkui yra per mažai, nes tai mažina viešumą.

– Ataskaitai pritarti negalėsiu. Tai būtų pritarimas mero saviveiklai, diktatūrai, primetimui savo valios, – kalbėjo mero bendrapartietis B. Rimkus.

Atsakydamas meras priminė, kad posėdžiai yra vieši, filmuojami, fiksuojami – būtent ši kadencija pradėjo tokį posėdžių transliavimą, o taip daro ne tiek ir daug savivaldybių.

L. Apšega pasiūlė užbaigti posėdį nesusipykus, geros nuotaikos.

Mero ataskaita buvo patvirtinta balsų dauguma: už ją balsavo 22 Tarybos nariai, du buvo prieš, du susilaikė.

 

Rita Briedienė